Hristos, mărturia mea > 13. Jugul, sarcina şi crucea


CAPITOLUL 13
Jugul, sarcina şi crucea

Ce bine o să-ţi pară cândva c-ai plâns acuma,
Ce mult ai să te bucuri de tot ce-ai suferit,
Când toată avuţia o să-ţi rămână numa’
Ce-ai pătimit cu Domnul - şi ce I-ai dăruit...

Jugul este unirea - este împreunarea cu Cristos.

Sarcina este lucrarea împreună cu El.

Iar crucea este suferinţa împreună cu Domnul, pătimirea împreună cu Cristos - cu El şi pentru El.

Aceste trei stări cuprind toată desfăşurarea vieţii noastre cu Cristos, cu El şi pentru El.

Unii credincioşi ajung numai până la prima stare şi rămân pe totdeauna la aceasta. Aceştia se hotărăsc pentru Domnul, se unesc cu El prin credinţă, ajung chiar la naşterea din nou şi se bucură de această stare - dar fără a merge niciodată mai departe de aici.

Stau doar cu jugul, dar stau. Nu păşesc niciodată cu El, nu trag la nici o sarcină pentru Isus. Alţi credincioşi fac un pas mai departe. Ajung la înţelegerea Adevărului că un suflet care a luat jugul lui Cristos trebuie să ţi tragă la acest jug, alături de Domnul. Că trebuie să-şi ia şi ei asupra lor o parte din greutăţile lucrării Domnului, din sarcina lipsurilor Lui, a săracilor şi a lucrătorilor Domnului.

Fac şi aceştia ceva din asta, dar nici ei mai departe nu merg niciodată. De orice suferinţă pentru Domnul, de orice risc pentru cauza Lui, de orice încercare care se iveşte în calea lor cu Cristos se tem, se feresc, se ascund cu grijă şi cu teamă. Şi numai cei puţini sunt aceia care, luând jugul lui Cristos şi înţelegând să tragă la sarcina Lui, sunt gata să poarte şi crucea împreună cu El, primind ocara Lui, prigonirea Lui şi suferinţa împreună cu El. Fără să fugă, fără să se lepede, fără să trădeze.

Desigur, fiecare dintre aceste trei cete de credincioşi îşi va avea răsplata sa, atât pe pământ - în mulţumirea şi bucuria sufletească prin Duhul Domnului, în urma alipirii lor de Cristos - cât şi în ceruri de la El, pentru partea pe care au luat-o la sarcina şi la crucea Lui. Dar răsplata celor ce, prin răbdare, împreună cu Cristos s-au făcut vrednici de a împăraţi împreună cu El, va fi nespus mai strălucită decât a tuturor celorlalţi.

Eu le-am acceptat de la început şi fără nici o teamă sau rezervă pe toate acestea!

Prin cele două dintâi trecusem oarecum uşor... Ceva mai greu a început să-mi fie doar la cea de-a treia.

Cum însă Domnul mă trecuse printr-o oarecare experienţă încă din primii ani cu El, încă din casa mea părintească de la sat - apoi câte ceva şi prin şcoala şi spitalizarea de la Oradea, iar aici câte ceva şi la Sibiu - nu-mi va fi cu neputinţă să trec şi prin cele ce mă vor mai aştepta şi-n viitor. Mai ales în timpul cât voi fi în armată.

După trei zile de şedere acasă la Râturi, în dimineaţa plecării în armată - au trecut pe la mine luându-mă cu ei cei cinci-şase colegi ai mei de contigent de acasă. Cărând în spate marile noastre cufere de lemn pline cu mâncare şi cu de toate cele necesare acolo, am plecat pe jos la gară, unii singuri, alţii mai însoţiţi şi de câte cineva de acasă.

Abia suiţi în tren, colegii mei, mai aflându-şi şi pe alţii ca ei, începură să scoată sticlele de băutură, să bea şi să cânte.

Văzându-mă că stau deoparte şi că tot nu beau nici acum, mă mai luară în râs, dar după aceea mă lăsară în pace cu ale mele şi îşi văzură de ale lor.

Eu am scos cartea mea şi citeam. Ei, luându-se de cap, începură să cânte şi să chiuie de răsuna mai puternic decât zgomotul trenului hodorogit.

Doar unul dintre ei, care nu lua parte la zgomotul celorlalţi, se aşezase şi el lângă fereastra vagonului şi, privind mereu undeva departe, cânta cu lacrimi în ochi. Ţin bine minte şi acum una din doinele pe care poate că le compunea chiar atunci. Avea un glas foarte frumos...

"Sireacele ce regrute,
Când trecură peste munte
Erau şase-şapte sute

- Iar când veniră ‘napoi
Din necazuri şi nevoi
Mai veniră unul-doi..."

...Astăzi când îmi aduc aminte de toţi cei cu care am plecat atunci - un vagon plin - mă gândesc cu amărăciune cum şi-au prezis ei nenorocirea care îi aştepta curând...

Cel care cânta şi cei care se uniseră cu el cântând îşi preziseseră tocmai soarta şi viitorul lor. Într-adevăr din necazurile care au urmat îndată, cu concentrările şi cu războiul cel greu şi lung, când veniră înapoi, mai rămăseseră doar unul-doi dintre cei ce cântau în vagonul care ne ducea spre începutul acestora.

Am fost repartizat pentru instrucţie la un regiment de infanterie din Oradea.

Din prima zi aveam să fac cunoştinţă cu cel mai greu fel de armată care era pe atunci, cea de infanterist. Şi cu cel mai îngrozitor tratament care se aplica atunci în primele săptămâni de instrucţie bieţilor recruţi.

Ofiţerii şi subofiţerii ne-au lăsat pe seama gradaţilor, care la plutonul nostru erau nişte caporali şi nişte fruntaşi foarte înapoiaţi - şi de aceea foarte răi. Aflând din primele vorbe că eu sunt credincios şi văzând la mine în cufăr cartea şi nu sticla şi ţigările, se pregăteau să mă ia în primire cu toată răutatea de care erau în stare încă de la început:

— ... Lasă că te învăţăm noi aci carte - zise unul, rânjind la mine şi privindu-mă cu nişte ochi de lup.

La echipare, mi s-au aruncat din magazie nişte haine rupte şi peticite, vestonul lung şi pantalonii scurţi. Capela largă îmi venea până peste urechi, iar bocancii rupţi - abia li se ţinea talpa în câteva cuie, care mă împungeau în degete şi în călcâi.

Ne-am încolonat pe cinci, în frunte cu muzica regimentului care ne asurzea cu trâmbiţele şi tobele şi ne-au scos pe poarta cazarmei spre câmpul de instrucţie de la marginea oraşului.

Îndată ce am ieşit pe poartă, caporalii se ţineau pe lângă noi urlând: Stâng, drept, stânguuu... un-doi, un-doi, un doi, stâng, drept, stânguuu... Şi începeau să lovească înjurând pe cel care nu ştia să ţină cadenţa şi alinierea...

— Pas de defilare, marş! - sună o comandă scurtă şi câteva palme peste capetele celor ce le cădeau la îndemână.

— Sus piciorul, să rupeţi pământul!

Am ridicat şi eu piciorul - dar de la primul pas de defilare, am rămas fără talpa bocancului drept.

Am ieşit din rând şi am arătat caporalului meu piciorul gol şi bocancul fără talpă.

Am primit două palme zdravene şi o înjurătură îngrozitoare, apoi de gât m-a împins spre subofiţerul plutonului zicându-i:

— Ce fac cu el? A rămas desculţ!

— Du-l înapoi la cazarmă să-i dai alţi bocanci.

M-a luat din nou la înjurături şi la ghionturi până la magazie - şi iarăşi tot aşa înapoi până la câmpul de instrucţie.

Dându-mi seama de nivelul lui, de atmosfera anume creată pentru noi printre ei, precum şi de răbdarea ce mi se cerea să o am eu în toată această încercare prin care, cu voia şi planul Domnului, trebuia să trec, mi-am înghiţit lacrimile, mi-am plecat capul şi n-am scos nici un cuvânt.

Îndată ce am sosit înapoi de la instrucţie, rupţi de foame şi de oboseală - cu ochii plini de praf şi de sudoare, cu mâinile murdare de culcări şi de sculări prin praf şi prin noroaie, cu hainele rupte şi tăvălite - a început mizeria din dormitor cu înjurăturile şi bătăile, cu "sub pat fuga marş" - şi cu "drepţi" de sub pat, cu saltelele şi cu păturile în cap.

Tocmai când se apropia rândul meu să merg prin flanc cu tot echipamentul la inspecţie, cu hainele împăturite şi cu bocancii "lună" - pregătit să iau şi eu câteva centuri sau pumni ca şi ceilalţi dinaintea mea, îmi auzii numele strigat de sergentul de la cancelaria companiei, care intrase şi-i oprise din "program".

— Prezent, am răspuns eu, din faţa caporalului!

— Echipează-te şi vino imediat cu mine la cancelarie! Să-l laşi în pace pe acesta, îi zise el apoi caporalului care era gata să mă judece după legea lui... Şi să nu vă mai atingeţi de el, căci din seara asta după instrucţie el va lucra la cancelarie.

Cu o gură deschisă şi cu nişte ochi miraţi, caporalul n-avu încotro, dar l-am văzut ce rău îi părea că mă scăpase din mâini, tocmai în clipa când credea el că venise mai bine "să mă înveţe"... cum zisese. Sergentul de la cancelarie era omul comandantului şi toţi îi ştiau de respect, îi erau şi inferiori lui toţi gradaţii noştri.

— Vino cu mine, îmi zise el, când eram echipat. Dacă ştii să scrii bine vei lucra de azi înainte cu mine la cancelaria companiei, îndată ce vii de la instrucţie. Măcar nu vei mai fii pe mâna ăstora care nu ştiu altceva decât să bată şi să facă mizerie. Nu scapi de ei numai dacă ai avea să le tot dai să mănânce, să bea şi să fumeze. Eu am văzut din foaia ta matricolă că ai o oarecare pregătire şi nu ştiu ce m-a făcut să vin să te scot de acolo, fiindcă ştiu ce fac şi acum cu bieţii recruţi.

Eu mă bucuram, mulţumind din toată inima Domnului meu, Care mă izbăvise din iadul acela cu urlete şi cu lovituri. Toată cazarma părea o casă de nebuni, în toate dormitoarele răsuna: "Drepţi! Sub pat fuga marş. Afară fuga marş. Culcaţi, drepţi, înapoi fuga marş..." Şi iarăşi lovituri şi urlete şi înjurături.

— Pentru ce fac toate acestea? l-am întrebat într-o zi pe sergent, în timp ce treceam cu el prin faţa dormitoarelor atât de pline de praf că de-abia se vedea om cu om.

— Pentru formarea disciplinei militare, pentru insuflarea fricii de superiori, pentru impunerea autorităţii, pentru anularea oricărui sentiment de personalitate, pentru egalizarea tuturora într-o maşină subordonată fără crâcnire, pentru executarea oarbă şi necondiţionată şi pentru chinuirea drăcească a oamenilor - îmi răspunse el supărat.

— Bine - şi nimeni dintre comandanţi nu ştie ce se face aici? De ce lasă să se facă aceste grozăvii, fără să se ia nici o măsură?

— Ba ştiu toţi... Dar aceasta este metoda. Le convine ca ei să nu aibă nici un fel de probleme cu oamenii. Pentru asta îi lasă pe mâna acestor brute ca să-i îngrozească cu acest tratament până nu mai este nimeni în stare să zică nici un cuvânt în faţa lor. Dacă totuşi se află cineva să zică, ofiţerul se arată şi mai dur decât caporalul. Vei vedea.

Acum stai aici şi liniază la "situaţia" asta. Vom sta aici amândoi până sună stingerea. Atunci mergi să te culci la patul tău în dormitor. Vei face cu grijă ceea ce ţine de program, dar restul nu. Am să mai vorbesc eu cu ei.

Instrucţia recruţilor era foarte grea. Hainele vechi şi peticite ori ne strângeau, ori ne erau prea largi. Bocancii vechi şi grei, la fel. Puşca lungă şi grea, baionetă, lopată, târnăcop, toate atârnate de centură, raniţa cu masca, cu cartuşe, cu grenade, cu pătura legată deasupra, cu altă mulţime de câte toate, gamelă, bidon, ne împiedecau la mers, se încurcau peste cap la culcări, ne loveau peste genunchi, peste mâini, peste ochi... Soarele cald, mişcările grăbite, ţipetele, loviturile, fuga în dreapta şi în stânga... atâtea lucruri fără nici o noimă.

Întoarcerile, prezentările, foamea, culcările, setea, dorul după cei dragi... Drumurile lungi prin soarele aprins şi dogoritor, bocancii care ne rodeau... picioarele - numai băşici sângerânde; foamea care ne-ar fi făcut să mâncăm orice se găsea; ochii usturând de sudorile murdare; mâinile unse de puşcă şi pline de noroi şi de praf...

Toate acestea alcătuiau iadul în care ardeam de vii. Şi de multe ori, în câte o clipă de repaus întins pe spate şi cu ochii plini se lacrimi şi roşii de sudoare, mă uitam în sus şi nu mă rugam pentru nimic altceva decât să mor. Aşa de singur şi de chinuit eram.

Abia după o lună de la încorporare, după depunerea jurământului, ni s-au dat pentru prima dată câteva ceasuri de învoire în oraş.

Mi s-a părut că scap pentru câteva clipe chiar din iad.

Am luat-o întins spre locuinţa fratelui Maliţa. Ardeam de dorinţa de a afla ceva despre părintele Iosif şi despre tot ce lăsasem acolo, de care fusesem rupt ca de o moarte - şi despărţit ca de un mormânt.

El s-a umplut de o mare bucurie când m-a văzut. A scos din buzunar cinici sute de lei şi mi i-a pus în mâna, zicându-mi:

— Sunt din partea părintelui Iosif, care mi-a trimis şi notiţa asta. Ia-o şi o citeşte.

Iau în mâna tremurândă hârtia sfântă şi citesc cu lacrimi scrisul atât de drag şi cunoscut, venit ca din cer, din partea celui mai apropiat de picioarele Tronului lui Cristos, cele câteva rânduri trimise spre iadul meu...

„Preaiubitul nostru luptător, frate Maliţa,

- În numele Domnului îţi mulţumesc pentru toată dragostea şi pentru tot ajutorul cu care ne-ai însoţit de la început. Bunul Dumnezeu, care ştie ostenelile şi jertfele fiecăruia, să vă dea răsplată de Sus.

Vă mulţumesc în special pentru purtarea de grijă pe care o aveţi dragului nostru Traian de la armată. Aveam nădejde să-l pot transmuta aici. Dar Domnul a voit altcum.

Te rog fierbinte, frate, să-i deschizi o rubrică în contul cărţilor noastre de acolo, dându-i totdeauna sumele de bani de care are lipsă pentru ca să nu ducă lipsă de nimic. Îl iubesc foarte mult ca pe un copil al Domnului şi al meu şi doresc să aibă la îndemână totdeauna ajutorul de care are lipsă.

Mulţumindu-ţi pentru toate şi rugându-l pe Domnul să vă dea ajutor şi binecuvântare în toate,

- Am rămas

Pr. Iosif Trifa

N.B. Suntem acum pe o cale bună de înţelegere şi cu mitropolia. De va fi voia Domnului, de Sărbători vom avea mult dorita pace."

Fratele Maliţa, după ce a văzut c-am terminat de citit scrisoarea părintelui către el, scoase din buzunar altă scrisoare zicând:

— Şi acum iată asta, sosită pe adresa mea, în care, desigur, îţi scrie mai multe.

O deschid la fel cu mâinile încă tremurânde şi cu ochii încă împăienjeniţi de lacrimi:

"Dragă Dorz, adevăratul meu copil în Domnul,

Domnul să te mângâie şi să te păzească acolo departe unde eşti. Nu poţi să-ţi închipui cât de rău îmi pare că m-am încrezut în Oprişan când mi-a promis că va interveni şi va aranja ca tu să faci armata la Sibiu. Ce mult nădăjduiam că te voi avea aici lângă mine, nu ca să te mai pun tot la muncă, ci ca să-mi fii aproape, căci atât de mult simt lipsa ta, mai ales acum când am rămas singur cu toată munca. Niculiţă umblă după căsătorie... Viorel şi Titus sunt acum complet absorbiţi de treburile politicii lor nefaste. Mi s-a dat şi în privinţa asta încă o cruce grea pe lângă cele multe ce le am de dus. Numai Marini este cu mine, dar ştii cât de bolnav este şi el.

Abia acum văd cât de mult îmi lipseşti şi cât de mult te iubesc. Dacă vei primi cumva vreun concediu, caută de vină cât de curând. Doresc atât de mult să te văd şi să mai stai măcar câteva zile la noi.

Am scris preaiubitului nostru frate Maliţa de la Oradea ca din costul cărţilor noastre să-ţi deschidă un cont - şi de la el să iei totdeauna banii de care ai nevoie ca să nu duci lipsă acolo unde sunt atâtea lipsuri, până când Domnul va face să treacă şi asta.

Când mai poţi, trimite-ne câte o poezie nouă, sunt atât degustate şi de dorite poeziile tale. Toţi întreabă de tine şi aşteaptă veşti. Ne gândim să-ţi strângem poeziile cele publicate şi cele mai noi ca să ţi le publicăm în al doilea volum. Primul volum s-a terminat şi ni se cer mereu.

Te îmbrăţişez fierbinte în Domnul şi-ţi doresc tot harul şi ajutorul Scumpului nostru Mântuitor, ca unui copil iubit al meu. Slăvit să fie Domnul.

Pr. Iosif Trifa”

Îmi simţeam inima ca o catapeteasmă sfâşiată de sus şi până jos. Sufeream mai cumplit ca orice durere lipsa şi depărtarea dintre noi. Îmi părea şi mie nespus de rău că fr. Oprişan ne-a înşelat. El era doar director într-un minister, om care se lăuda cu multe relaţii. Desigur că i-ar fi fost uşor să facă treaba asta cum făcea multe altele, dar cine se deprinde să-şi modifice credinţa după interes, îşi preţuieşte şi cuvântul tot după cât avantaj personal are în urma lui.

Omul care îşi poate schimba cuvântul dat lui Dumnezeu, cum să şi-l mai ţină pe cel dat oamenilor? Oprişan aşa făcuse nu numai cu acest cuvânt, ci şi cu altele mult mai mari.

Ce odios este omul făţarnic şi oportunist, care se călăuzeşte numai după vântul interesului său lumesc!

Ceilalţi "ofiţeri" de rangul şi de felul lui Oprişan, de la Bucureşti, se prăbuşiseră şi ei cel puţin de la primul atac. Şi nu se mai ridicaseră. Dar Oprişan, ca un avocat ce era, mai oportunist ca ceilalţi, alerga încă după doi iepuri. Urmărind felurite interese, căuta încă să plutească în amândouă luntrile. Promiţând şi unei tabere şi celeilalte, îşi urmarea de fapt numai scopurile sale. Însă l-a ajuns curând şi pe el, ca şi pe alţii, răsplata lui Dumnezeu, după cum o şi merita.

Nu mă îndurerau atât de mult faptele lui Oprişan, care era totuşi un străin, deşi mi-era încă vie în minte scrisoarea trimisă părintelui Iosif, când şi el ceruse să fie înscris în Oastea Domnului, tot în acelaşi an, 1930, ca şi mine şi ca ceilalţi. Ce legământ solemn îşi luase şi el atunci şi ce promisiuni făcuse în faţa Domnului că va fi credincios şi statornic până la moarte. Şi iată cât şi le ţinuse!...

Ci mă durea cel mai mult ceea ce făcuseră Viorel şi Titus, chiar ei, cei doi la care părintele ţinuse ca la ochii lui...

Şi iată, acum, chiar în ceasurile lui cele mai grele, ei îi mai adăugau o cruce, poate cea mai grea, pe lângă cele multe pe care le avea de dus - cum scria el. Vai de viitorul acestor fii care, în loc de bucurie, fac cea mai mare durere părintelui lor şi martirului lui Cristos!

Am purtat multă vreme scrisoarea aceea dureroasă în buzunarul tunicii mele soioase şi transpirate. Am citit-o de multe ori până ce am învăţat-o pe de rost şi n-am uitat-o nici astăzi. Pe urmă am adăugat-o la toate celelalte scumpe răvaşe ce le-am mai primit de la părintele şi de la alte mâini sfinte, până ce le-am aşezat în locul cel mai de cinste, acasă. Dar toate au căzut în 1950 pradă primului pârjol nimicitor care ne-a pustiit casa împreună cu alte comori care nu vor mai putea fi nici refăcute, nici înlocuite cu nimic pe lumea asta, niciodată.

După încheierea primei perioade de instrucţie, am primit concediul de vară de aproape două luni. Am mers direct la Sibiu lângă părintele pe care l-am aflat doborât de muncă şi de boală. Treburile administraţiei mergeau şi ele din ce în ce mai greu din pricina celor doi fii care, departe de-a se îndrepta, lucrau tot mai nesupuşi părintelui. Vrăjmaşul lucrării Domnului lucra cu putere pentru nimicirea atât dinăuntru, cât şi din afară.

Intrigile şi manevrele mitropolitului şi ale anturajului său nu se fereau nici de cele mai vinovate metode în atingerea scopului lor. Astfel mitropolitul îşi introdusese oameni de-ai săi până şi în mişcările politice extremiste, pentru a-şi avea pretutindeni susţinători şi unelte. Cu ajutorul unor astfel de oameni i-au atras pe Viorel şi pe Titus tot mai adânc în aceste afaceri politice necurate, pentru a-i da în felul acesta părintelui şi Oastei Domnului un colorit politic şi apoi a-i crea greutăţi cu autorităţile.

Aceşti copii nepricepuţi au căzut în cursa aceasta şi într-adevăr ne-au creat mari necazuri din pricina numelui lor pe care îl purtau prin acele locuri urâte.

Pe lângă asta, părintele Iosif fiind dat în judecata instanţei bisericeşti, în prima judecată din 1935 a fost condamnat la caterisire. Nu s-a ţinut seama de nici o apărare a celui acuzat şi de nici o dreptate. Pârâtorul era şi judecător, aşa că se înţelege ce judecată dreaptă a putut face.

În 1936 s-a ţinut a doua judecată după apelul făcut împotriva primei şedinţe de caterisire. Dar şi a doua instanţă, care era tot pârâtorul, a judecat scurt şi repede, menţinând sentinţa de condamnare dată de prima instanţă, tot a lui.

Metoda era profund nedreaptă! De la început procesul trebuia transferat unei alte instanţe de judecată imparţială. Dar victima a fost lăsată deplin în mâinile agresorului care, cu ajutorul legii şi cu complicitatea tuturor celorlalţi mai mari ai clerului, săvârşeau crima fără nici o frică de Dumnezeu şi fără nici o ruşine de lumea care vedea şi striga după ei din toate părţile. Iar prietenii lăudăroşi fugiseră şi se ascunseseră până la urmă ca nişte vrăbii la vederea uliului, lăsând-o pe cea prinsă în ghearele lui să-i facă ce vroia el.

Concediul meu de vară trecu repede. Între timp fratele Marini se mai refăcuse. Şi părintele se simţea ceva mai bine. Vonica nu era acolo, pleca undeva prin judeţul Vlaşca, la o fată cu care începuse corespondenţă de căsătorie. În toamnă s-au şi căsătorit fără voia părinţilor lui, care doreau ca el mai întâi să-şi termine Teologia spre a-şi face un rost, apoi să se căsătorească.

Dar el nu i-a ascultat, iar ei nu l-au mai primit acasă. La marile lor stăruinţe, părintele Iosif i-a primit pe amândoi, făcându-i rost şi soţiei lui de serviciu la administraţie, ajutându-i astfel cu înţelegere şi dragoste să treacă cu bine peste momentul acesta atât de greu pentru ei. Dar în curând femeia aceasta pretenţioasă şi mândră l-a manevrat în aşa fel pe Vonica, încât el a ajuns să intre pe ascuns în legătură cu mitropolitul pentru terminarea teologiei, ca ea să ajungă preoteasă. Preţul care i se cerea lui Vonica era trădarea părintelui şi trecerea lor în tabăra de vrăjmaşi ai Oastei. Şi până la urmă Vonica acolo a ajuns. Dar despre asta vom avea de vorbit mai târziu.

După plecarea mea din concediul de vară, la unitatea mea, aflasem că fusesem transferat cu serviciul la Comandamentul Diviziei, la un birou.

La noua mea muncă eram scutit de unele din necazurile avute în primele luni, dar dădusem şi aici peste altele. Aveam, în schimb, mult mai mult timp liber şi puteam să lucrez mai mult pentru Domnul.

Putem merge zilnic în oraş, ţinând astfel legătura mai îndeaproape atât cu fr. Maliţa, cât şi cu Sibiul.

Aici părintele îmi scria direct şi-n timpul acela am avut o bogată corespondenţă cu el. Nu mai scriam nimănui decât lui şi nu-mi mai scria nimeni altcineva decât el. Mi-a cerut în câteva rânduri ce anume poezii, pe ce subiecte să-i scriu, pentru completarea tâlcuirilor sale din gazetă, ori Calendar ori cărţile ce le scria.

Concediile următoare de iarnă şi vară le-am petrecut în cea mai mare parte tot la Sibiu, ajutând după puterile mele la continuarea lucrului împreună cu părintele şi cu fr. Marini.

În vara anului 1936 părintele mi-a tipărit a doua culegere de poezii, "Pe drumul crucii", după cum spusese.

Îndată după vestea asta de bucurie am primit din partea părintelui şi vestea tristă a trădării lui Vonica şi a trecerii lui în tabăra mitropolitului, printr-un articol plin de învinuiri josnice, publicat împotriva binefăcătorului său, în gazetele mitropoliei. Acesta era preţul cerut lui.

Astfel, cel ce mâncase cu noi din acelaşi blid, întorcea acum cel mai murdar călcâi împotriva binefăcătorului său, chiar în unul din cele mai grele momente ale vieţii lui şi ale lucrării Domnului Isus. Câtă vreme fusese necăsătorit, rezistase şi Vonica frumos împreună cu noi, la toate chemările şi promisiunile ademenitoare ce ni se făcuseră din partea mitropoliei ca să trecem şi noi de partea lor, părăsindu-l pe părintele nostru şi cauza sfântă. Dar acum nevastă-sa - de care el a ascultat mai mult decât de Dumnezeu - l-a făcut să cedeze, până ce a căzut, primind târgul şi trecând în slujba lor.

Am scris despre Vonica şi trădarea lui pe larg în Istoria Oastei din vremea aceea. Şi nu voi mai stărui mult aici asupra acestui fapt amar. N-aş vrea să închei aceste rânduri înainte de a mă opri adânc asupra unor învăţăminte care trebuiesc neapărat trase din nişte fapte ca şi cele de care am vorbit.

Orice trădare a cauzei lui Cristos, a cuiva care a avut parte de o chemare şi de un loc deosebit în slujba cea sfântă a Lui, aduce după sine o cutremurătoare judecată şi grea pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Este de o mie de ori mai uşor pentru un suflet să nu-L nici cunoască pe Domnul, decât, după ce L-a cunoscut să devină un vânzător al Lui şi al lucrării Sale.

Dacă cineva nu-L cunoaşte pe Dumnezeu, are o dezvinovăţire. Dar după ce L-a cunoscut, are o mie de învinovăţiri.

După trecerea lui Vonica în tabăra adversarilor părintelui, lui i s-a cerut cel mai murdar preţ de batjocuri şi învinuiri, iar el l-a dat. Ceea ce nici un alt batjocoritor n-a îndrăznit să scrie pe hârtie în văzul lui Dumnezeu şi al lumii - acest om netrebnic a scris.

A şi fost răsplătit cu tot ce a vrut. A fost făcut preot la Catedrală, apoi consilier. I s-a dat locul de redactor al gazetelor mitropoliei, înlocuindu-l pe primul vânzător al părintelui, pe preotul Secaş. Acest al doilea îl întrecuse chiar Şi pe primul, pe Secaş, înaintaşul său în trădare.

Dar toate onorurile şi satisfacţiile acestea nu i-au folosit decât vreo trei ani, după care s-a îmbolnăvit grav, de data aceasta fără vindecare pentru totdeauna.

A zăcut prin diferite spitale, a cerut să fie dus în diferite locuri spre a-şi căpăta liniştea: la Poiana, în locurile natale, la Păltiniş în vilele mitropoliei, la mănăstirea Brâncoveanu de la Făgăraş - dar nicăieri nu şi-a mai aflat nici sănătatea nici liniştea. A murit acolo strigând: "Deschideţi porţile!".

Nevasta i-a rămas văduvă, iar copiii orfani.

Pe pământ asta i-a fost răsplata lui Vonica. Cea de sub pământ şi-o primeşte acolo.

Ce cutremurătoare concluzie putem trage cu toţii şi din asta.

Slăvit să fie Domnul!

Mai vin şi-ndoieli

Mal vin şi-ndoieli adesea - nu pot să nu vină,
Dar credinţa să ne fie vie şi deplină,
Iar iubirea să ne ardă ‘naltă şi frumoasă,
Căci credinţa şi iubirea, morţii nu ne lasă...

Mai vin şi ispite-adesea - nu pot să nu vie,
Dar prin post şi rugăciune scapi de-a lor urgie;
Rugăciunea cea fierbinte şi-nfrânarea sfântă
Cu lumină şi putere sufletu-nveşmântă.

Mai vin şi vrăjmaşi adesea - au şi ei o vreme,
Dar când eşti deplin cu Domnul, n-ai de ce te teme;
Bizuindu-te puternic pe-al Său Nume Mare,
Harul Lui va fi cu tine şi-ţi va da scăpare.

Mai sunt şi-ncercări adesea - trebuie să fie,
Căci prin ele ni se ţine viaţa-n curăţie
Şi prin ele ni se face dragostea frumoasă;
Fericit cel care-n ele calea nu şi-o lasă...

Vin şi lupte - au şi ele sfânta lor menire
Ca-nvingându-le, s-ajungem sfântă mântuire;
Astfel toate ni-s spre bine şi-nspre-ncununare,
Numai să-L avem pe Domnul Temelia Tare.Persoane interesate