Lumini peste veacuri > Vol. I > 22. V. Gh. Pavlov


CAPITOLUL 22
V. GH. PAVLOV

Baptiştii români datorează baptiştilor ruşi chiar unele înce­puturi istorice la noi în ţară, cum e în Delta Dunării biserica din Tulcea. Această biserică baptistă e una din cele mai vechi din România. Ea a fost întemeiată de câţiva ruşi şi germani veniţi din Ucraina. Predicatori din Odesa cercetau adeseori această biserică. Dacă căutăm să împingem istoria mai în trecut, descoperim că baptiştii de pe meleagurile noastre au avut legături cu baptiştii din Rusia chiar de prin secolul XVI, potrivit codicelui de la Novgorod.

Unul care a iubit pe români şi a dorit mântuirea lor, străduindu-se pentru aceasta să înveţe limba română, a fost predicatorul misionar Vasilii Gureevici Pavlov. El s-a născut în anul 1854 dintr-o familie săracă din oraşul Tiflis. Tatăl său, un simplu birjar, avea un câştig aşa de modest că abia putea să-şi întreţină familia. Astfel datorită acestei situaţii, Vasilii Gureevici fu dat încă de mic ca ucenic la un magazin de ceai. Carte a învăţat puţină şi aceasta doar pe apucate. Fiind dotat cu un spirit de iniţiativă, când a ajuns mare a căutat să-şi completeze puţina sa învăţătură şi să-şi dezvolte puterea sa de gândire. Datorită acestui fapt a ajuns un adevărat auto­didact. Când a fost de 16 ani printr-o împrejurare a ajuns la biserica baptistă din Tiflis, unde ascultând Cuvântul lui Dumnezeu s-a convertit şi nu după multă vreme, în anul 1870 a fost botezat.

După puţin timp, s-a apucat să vestească Evanghelia prin împrejurimi, apoi cercul lui de lucru a fost mereu lărgit până ce a călătorit întreaga Rusie, de la un capăt la celălalt.

În lucrarea sa a avut parte de bucurii şi succese, dar nu a fost scutit nici de suferinţe şi greutăţi. Poliţia ţaristă era veşnic pe urmele lui. A fost arestat de nenumărate ori. A colin­dat multe puşcării şi cu mâinile în lanţuri, era purtat dintr-o parte în alta ca un hoţ şi criminal. Odată a fost condamnat la opt ani de deportare, într-un loc unde datorită greutăţilor şi-a pierdut soţia şi copiii.

Cum în Rusia se găseau o mulţime de naţionalităţi con­locuitoare, iar în el era dorinţă aprinsă de a le vesti Evanghelia, adevărul lui Dumnezeu în limba lor, Pavlov s-a apucat şi a învăţat următoarele limbi: gruzină, armeană, tătară, turcească, persană, greacă, cehă, polonă, bulgară, arabă, franceză, engleză şi română.

Puţini bărbaţi din timpul lui, s-au putut măsura cu el în această muncă uriaşă pe care a dus-o pentru cauza lui Cristos şi mântuirea păcătoşilor. Focul Duhului Sfânt ce i-a cuprins fiinţa l-a făcut să nu cunoască oboseala în a învăţa spre a putea fi de folos altora. Nici distanţele mari, nici amenin­ţările, nici suferinţele nu l-au putut împiedeca din lucrarea la care se simţea chemat.

El a trecut din viaţa aceasta la Domnul în aprilie 1924, în vârstă de 70 ani, în oraşul Baku.Persoane interesate