Armonie cu patru voci > Cuvântul nostru


Cuvântul nostru

Oamenii sunt aduşi la credinţă numai când cunosc pute­rea şi persoana lui Isus. Nu foloseşte la nimic prezentarea Evangheliei numai sub haina unei religii lipsite de lumina lui Cristos. Sufletele au nevoie să vadă în lucrarea Dom­nului Isus cât de mare este iubirea, mila şi puterea Sa faţă de oamenii păcătoşi, faţă de bolnavi, de cei întristaţi sau de cei încercaţi în grele ispite. El ne însoţeşte în fiecare zi ca Mântuitor personal al fiecărui credincios, ca să ne ajute în toate problemele noastre; să ne izbăvească din nepu­tinţele noastre ca să cunoaştem astfel slava Lui şi puterea Cuvântului lui Dumnezeu.

De aceea ne propunem să privim în paralel locul cuvenit persoanei lui Cristos în inimile noastre, ajutaţi de cele patru evanghelii şi să cunoaştem din practica vieţii numele lui de Mântuitor şi lucrarea Sa ca Fiu al lui Dumnezeu printre oameni. Studiile de faţă au fost inspirate din diferite surse şi adaptate în mod deosebit pentru un curs prin corespondenţă. În scurt timp interesul faţă de aceste studii a crescut neaşteptat de mult şi a luat mari proporţii, astfel încât în 1980 s-a publicat a treia ediţie în limba franceză, la editura „Emmaus” din Elveţia.

Noi am păstrat forma originală a acestui curs biblic, utilizându-l în emisiunile pentru ascultătorii noştri la „Glasul îndrumătorului Creştin" transmise prin antena de la Monte Carlo/Monaco. Pentru o însuşire mai aprofundată a fiecărui capitol, la sfârşitul lui s-a pus o scurtă repetiţie, bazată pe întrebări şi răspunsuri.

Am fost animaţi de dorinţa şi speranţa că acest materi­al va stimula studierea aprofundată pe înţelesul tuturor a evangheliilor. Adresăm îndemnul nostru călduros tuturor celor ce L-au găsit pe Marele învăţător şi-L urmează şi în lucrurile mici, să se folosească şi în practica vieţii de fiecare zi de studiul de faţă în scopul de a se umple "de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi price­pere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul" (Coloseni 1:9,10).Persoane interesate