Yoga şi Meditaţia Transcendentală > 2. Meditaţia Transcendentală este o religie


CAPITOLUL 2
Meditaţia Transcendentală este o religie

Meditaţia Transcendentală este una dintre religiile cele mai la modă. (Da, e o religie!) Maharishi Mahesh Yogi şi-a lansat Mişcarea în 1957, după ce gurul său spiritual (Guru Dev) i-a ordonat să pună la punct o tehnică simplă care să permită oamenilor din popor să atingă unirea cu Dumnezeu după doctrina hindusă. Mişcarea a crescut până a atins punctul culminant în 1975, când treizeci până la cincizeci de mii de persoane erau iniţiate în fiecare lună în Statele Unite. John Weldon mărturiseşte: "Am fost iniţiat în 1970 şi am primit mantra ieng, cuvânt la care trebuia să meditez. Mi-am dat repede seama cât de înşelător era sistemul şi, la puţină vreme după aceea, am devenit creştin, ceea ce a suprimat dorinţa mea de a practica MT. Ca un creştin angajat, înţeleg mai bine de ce practică oamenii MT, şi totuşi cele două nu sunt comparabile. Cristos mi-a dat totul în substanţă. MT nu-mi dăduse decât umbra; de fapt, astăzi, sunt convins că ea e un rău social şi spiritual". Partea majoră a informaţiei pe care o prezentăm aici este extrasă din expunerea sa apărută în 1975 care conţine o documentaţie completă provenind chiar din scrierile lui Maharishi. Ne vom referi şi la nişte dări de seamă interesante.

La ora actuală, peste un milion de persoane practică MT şi mai multe mii de noi adepţi li se alătură în fiecare lună. Organizaţia internaţională World Plan Executive Council (WPEC) coordonează cele cinci filiale principale ale MT, ca de exemplu Mişcarea de regenerare spirituală (Spiritual Regeneration Movement), Societatea Internaţională de Meditaţie pentru Studenţi (Student International Meditation Society). Există centre ale MT în 90 de ţări (400 de centre în SUA), iar din 1970 până în 1975 organizaţia MT a strâns peste şaizeci milioane de dolari numai în Statele Unite. În ciuda naturii hinduse a MT, nişte clerici îi fac o publicitate gălăgioasă, dând asigurări că nu este vorba de o religie, ci de o formă acceptabilă de meditaţie creştină. Ea este de fapt diametral opusă meditaţiei biblice şi chiar îi izolează pe cei care o practică de modul de a vedea lumea pe care îl dă Biblia.

MT, numită "ştiinţa inteligenţei creatoare" în şcolile unde este predată, se prezintă ca o metodă foarte naturală care îl conduce pe individ la "o fericire mai mare". După declaraţile publice ale conducătorilor ei, metoda este absolut nereligioasă, poate fi în mare măsură verificată ştiinţific; ea mai este în stare să vindece practic orice rău de care ar suferi cineva. Se spune că ea este o tehnică simplă şi progresivă care nu are absolut nici un efect secundar nociv. Se afirmă că MT poate uni căminele distruse, poate aduce invincibilitate militară unei naţiuni, poate fi un remediu eficient în caz de boală mintală, poate da diferite puteri oculte, şi de asemenea poate face pe cineva infailibil!

Cineva devine adept luând parte la trei conferinţe publice şi trecând prin ritualul de iniţiere, sau puja (cuvânt hindus care înseamnă "ânchinare" sau "adorare"). În acest moment, fiecare îşi primeşte mantra lui "unică" (de fapt, deşi se zice că mantra este unică, nu există decât 16 mantre principale care sunt distribuite în funcţie de categoria de vârstă: eng, em, enga, ema, ieng, iem, ienga, iema, shirim, sniring, kirim, kiring, hirim, hiring, sham, shama). Se zice totdeauna celui iniţiat să nu spună nimănui ce mantră are şi să mediteze asupra ei de două ori pe zi timp de 15-20 de minute. După publicitatea gălăgioasă care se face, MT este o metodă "de ameliorare a sinelui" în toate domeniile, metodă ştiinţific valabilă. Totuşi, lucrul acesta nu este adevărat. Ca în cazul multor altor grupări, pentru a ajunge la adevăratele doctrine şi credinţe ale Mişcării nu trebuie să ţii seama de declaraţiile lor publice, ci să te apleci asupra învăţăturilor date de ei în particular.

Natura religioasă a MT

Mai întâi, "valabilitatea" ştiinţifică a MT e puţin convingătoare, în ciuda imensei propagande organizată de WPEC. De fapt, ea este foarte superficială. Ceea ce lipseşte MT în materie de valabilitate ştiinţifică e satisfăcut din plin de partea religioasă. În ciuda sutelor de pretenţii la contrariu, adevărata natură a MT este hinduismul vedic după tradiţia nedualistă (advaita) a Shankarei. Cele patru texte principale ale lui Maharishi sunt pline de hinduism abia voalat, mai ales Commentary on the Bhagavad Gita şi Meditations of Maharishi Mahesh Yogi. Puja sau ritualul de iniţiere este o ceremonie religioasă, fără nici o îndoială, şi mantrele sunt în legătură cu divinităţile hinduse. Fostul profesor de MT, Richard D. Scott dezvăluie, de exemplu în cartea sa Transcendental Misconceptions, că mantra sa superioară "Shree aaing namah" înseamnă: "Oh, aaing foarte frumoasă, mă aplec înaintea ta". El mai arată că MT poate duce la boli mintale, la sinucidere şi la omor. Ca dovadă a naturii religioase a MT am putea cita recenta decizie a tribunalului federal din New Jersey care interzice predarea MT în şcoli, deoarece lucrul acesta constituie o încălcare a separării dintre Biserică şi Stat (Malnak V. Yogi, 440 F. Supp. 1284-1977). În ciuda celor o mie cinci sute de pagini de documente predate de gruparea MT în favoarea pretenţiilor sale "nereligioase", judecătorul H. Curtis Meanor a declarat că: "Singura concluzie posibilă este că învăţăturile SCI/MT şi puja sunt de natură religioasă, nu există altă concluzie‚ acceptabilă' sau rezonabilă". (E interesant de remarcat faptul că "promisiunea făcută lui Maharishi" semnată de orice profesor de MT declară că el îşi recunoaşte datoria de a "servi Sfânta Tradiţie şi de a răspândi Lumina lui Dumnezeu tuturor celor care au nevoie de ea" - A se vedea ultimul paragraf al capitolului următor). Şi totuşi, la conferinţa sa publică, fiecare profesor de MT pretinde că "MT nu e o religie".

Aşa cum era de aşteptat, organizaţia MT a făcut recurs, dar în 2 februarie 1979 sentinţa a fost confirmată. Pasajul de mai jos este reproducerea textuală a unui comunicat de presă publicat de organizaţia Spiritual Counterfeits Project la Berkeley, în 6 februarie 1979.

În 2 februarie, Curtea de Apel a celei de a 3-a circumscripţii a SUA, cu sediul în Philadelphia, a confirmat decizia tribunalului, potrivit căreia Meditaţia Transcendentală (MT) este de natură religioasă.

Tribunalul de Instanţă din New Jersey, prezidat de judecătorul Meanor, dăduse sentinţa originală în procesul Malnak contra Maharishi Mahesh Yogi din 19 octombrie 1977. În argumentele sale care se întind pe 80 de pagini, judecătorul Meanor trăsese concluzia că predarea MT şi a SCI ("Ştiinţa inteligenţei creatoare", filozofia MT) în colegii particulare încălcau primul amendament al Constituţiei Statelor Unite. Cu alte cuvinte, principiul "separării dintre Biserică şi Stat" ar fi fost încălcat prin aceea că banii contribuabililor fuseseră folosiţi pentru sprijinirea învăţăturilor religioase şi practicilor Mişcării MT.

Maharishi şi Mişcarea sa MT au pretins că datele judecătorului Meanor nu erau corecte şi au făcut deci recurs la Curtea de Apel din Philadelphia. Când argumentele au fost aduse în faţa Curţii de Apel în 11 decembrie 1978, avocatul Mişcării MT a venit cu argumentul potrivit căruia trebuia să se permită intrarea MT şi a SCI în şcoli ca "ştiinţă adevărată". Curtea a pus imediat la îndoială această concepţie. Judecătorul care prezida a citat paragraful de mai jos, extras din ceremonia de iniţiere în MT:

"Guru în gloria lui Brahma, Guru în gloria lui Vişnu, Guru în gloria plinătăţii transcendentale personificate a lui Brahma, înaintea Lui, înaintea lui Shri Guru Dev împodobit cu glorie, eu mă proştern.

Apoi judecătorul a întrebat: "Ce este ştiinţific în aceasta?" În loc să răspundă direct, avocatul lui Maharishi s-a referit la o declaraţie potrivit căreia asemenea ceremonii aveau uneori loc cu ocazia unor evenimente "profane" în India. Mai târziu, Curtea a făcut observaţia că această declaraţie era totuna cu "a lua o vacă şi a agăţa de ea o bucată de carton pe care scrie ‚cal'!"

Viziunea lumii hinduse a MT

În mod fundamental, viziunea MT asupra lumii include hinduismul vedic pur. Lucrul acesta este adevărat pentru o serie de alte Mişcări întemeiate de guru, de exemplu de Sai Baba, Ram Dass (Richard Alpert), Muktananda, Sri Chinmoy, Bubba Free John (Franklin Jones), Meher Baba, Paramahansa Yogananda (The Self-Realization Fellowship - în ciuda folosirii de către ei a textelor biblice), etc. În esenţă, ceea ce se spune despre MT este valabil şi pentru ele. Cei mai mulţi guru orientali vin din tradiţia vedică. Credinţa principală este monismul - există o Realitate, şi această Realitate e o unitate. Această Realitate e definită de inexprimabilul şi impersonalul Brahma. Corolarul său, maya, este doctrina iluziei lumii şi a universului. Dacă Realitatea este Una, dualitatea nu e reală. Lila, adică "jocul" sau "amuzamentul" lui Brahma este motivul "existenţei" noastre. Deşi noi înşine şi lumea din jurul nostru suntem ireali, esenţa din spatele tuturor acestora face parte din natura divină, satchitananda (fiinţă, conştienţă şi fericire absolută). Termenul conştienţă absolută sau pură înseamnă de fapt conştienţă inactivă, care nu gândeşte, adică nu e unită cu nici un dualism. Cu ajutorul meditaţiei, noi "progresăm" până la a recunoaşte Absolutul. Noi nu ne percepem pe noi înşine (corp şi personalitate, etc.) ca ireali şi ne recunoaştem adevăratul Eu ca fiind Divin. Această Realitate se găseşte dincolo de orice dualitate - binele şi răul, om şi Dumnezeu, etc. Totul este Una, şi dacă dobândim această cunoaştere (care ne e dovedită prin experienţa noastră în meditaţie), atunci şi numai atunci putem progresa spiritualiceşte şi nu vom avea nevoie de reincarnare. Rămâi în lumea dualităţii, mai ales în cea a dualităţii creştine, şi vei rămâne sclav al lui maya şi al decăderii spirituale.

Deşi mulţi ar prefera să gândească diferit, adevăratul scop al MT e de a ne schimba viziunea despre noi înşine şi despre lume pentru a o face conformă celei a filozofiei nedualiste a Shankarei. Aceasta se înfăptuieşte prin meditare la mantră şi atingând, de mai multe ori pe şedinţă, o stare "de Fiinţă" sau de "conştienţă creatoare pură". Din punct de vedere teoretic, făcând să pătrundă tot mai mult "din Fiinţă" în minte, sistemul nervos este modificat lent până la punctul în care, într-un mod necunoscut, epistemologia individului e cu adevărat transformată. În MT există patru stări avansate de conştienţă: transcendentală, cosmică, conştienţă a lui Dumnezeu, conştienţă a Unităţii. La începutul fazei, conştienţă cosmică, persoana care meditează e transformată până când recunoaşte că atman (adevăratul eu) e Brahma. Altfel zis, ea percepe maya (iluzia) Creaţiei şi recunoaşte că adevărata esenţă a tot ce există, inclusiv ea însăşi (dincolo de aspectul fenomenal iluzoriu) e satchitananda: fiinţă, conştienţă şi fericire deplină sau Brahma, Dumnezeul ultim şi impersonal al hinduismului. În acest punct precis, după cum spune Maharishi, persoana care meditează urmează calea lui Karma Yoga. Ea se desprinde de acţiunile ei şi de urmările lor, acţionează impersonal, fără dorinţă, şi prin aceasta îşi ispăşeşte karma. (Ar trebui să observăm aici că yoga e o practică extrem de periculoasă; autorităţi în materie au citat cazuri de moarte sau nebunie subită, stări de rău fizic fără bază organică care duceau la infirmitate, sincope şi diferite boli rezultând din erori uneori infime în practicarea ei. Vom dezvolta aceste lucruri în capitolul despre yoga. Deoarece yoga şi MT sunt în general definite şi considerate ca inofensive, se caută de obicei în altă parte originea problemei). MT şi adevărata ei natură e deci contopirea cu Dumnezeu (Brahma) potrivit hinduismului. Acesta e în mod clar planul lui Maharishi pentru lume. Când se examinează pretenţiile MT, ale lui Maharishi şi ale aţâţătorilor lui şi se evaluează în mod cinstit Mişcarea, se descoperă că puţine persoane pot aspira la o înşelare intenţionată a publicului la o scară atât de mare.

Riscurile MT

Mai trebuie să observăm că MT nu este inofensivă. Potrivit unor foşti instructori şi practicanţi ai MT, există cazuri de posedare demonică. Numeroase probleme psihologice pot rezulta din practicarea sa asiduă şi se notează cazuri de psihopatie gravă, printre care psihoza.

Mai mulţi cercetători şi foşti adepţi ai MT sunt convinşi că MT poate duce direct la o disfuncţie mintală şi poate fi însăşi definiţia unei "călătorii rele". Fostul profesor de MT Greg Randolph a făcut experienţa neliniştitoare de a ajuta un alt adept, aproape invalid, şi a fost foarte înspăimântat să treacă prin tranziţia conştienţei cosmice:

"La un moment dat, el a fost foarte preocupat să ştie dacă era vorba sau nu de o stare schizofrenică. Lucrul acesta îl neliniştea. Într-o zi am petrecut trei ore încercând să extragem ceva din resursele insuflate de Maharishi în mintea noastră în timpul cursurilor de pregătire ca profesori... Rolul meu pentru a-l ajuta a fost acela de a-l face să creadă că nu era vorba de schizofrenie. Era starea supremă a cunoaşterii... Trebuia să creadă că o va atinge puţin câte puţin... şi că va fi în stare s-o întrebuinţeze. Credinţa devine un lucru foarte important".

Maharishi face această recomandare: "În absenţa unei interpretări corecte a acestei expresii de non-ataşament, poţi fi dezorientat, şi această mare binecuvântare a vieţii poate deveni un dezavantaj".

Nodul problemei este de a integra experienţa conştienţei cosmice cu un stil de viaţă deja existent. Psihiatrul Arthur Janov, autorul cărţii The Primal Scream, vorbeşte despre un călugăr hindus superior care a practicat MT timp de vreo doisprezece ani. "Rezultatul final al acestei întregi fericiri a fost o depresie totală şi nevoia de îngrijiri". Dr. Janov crede că MT duce "la o stare de irealitate totală, oarecum la o psihoză instituţionalizată din punct de vedere social".

Printre persoanele psihotice aflate la limită, MT "poate produce o psihoză caracteristică", spune cercetătorul John White, şi se admite în general că trebuie să fii "ân formă" pentru a face exerciţii mintale anevoioase, altfel te aşteaptă neplăceri serioase. MT cere o adaptare mintală şi pare prea dură pentru oamenii nepregătiţi pentru asemenea schimbări. Din nenorocire, deseori tocmai oamenii obosiţi, frustraţi şi epuizaţi sunt cei care caută remedii universale precum MT.

John Parks, fost manager al echipei "Beach Boys", a fost iniţiat în MT personal de către Maharishi. El a avut deci posibilitatea de a cunoaşte lucrurile din interior. A avut ocazia de a vedea că MT poate fi epuizantă şi periculoasă. La început, în 1969, se pare că Maharishi a subapreciat faptul că unii americani nu erau pur şi simplu gata pentru sistemul său. Parks relatează următoarele fapte, în legătură cu un curs de formare de instructori în 1969:

„Maharishi nu dăduse limită în ceea ce priveşte durata meditaţiei, şi un anumit număr de persoane au ajuns în spitalul de psihiatrie. Unii sunt şi acum acolo. Există cazuri de sinucidere datorită MT.”

Chuck Ashman, de la "Ashman File", Los Angeles, a descoperit câteva asemenea persoane cu ocazia cercetărilor sale asupra MT, deşi nu le căuta în mod special. Ceea ce studia el cu adevărat era latura financiară a MT pentru emisiunea sa televizată.

Una dintre declaraţiile cele mai dăunătoare pentru programul MT date vreodată este cea a fostului profesor MT Kathy Filler. Este uşor de înţeles dezamăgirea ei totală în faţa programului gurului.

"Dar, odată ce-am devenit instructori şi am început să-i învăţăm pe oameni, am înţeles de ce procentul de sinucideri printre profesorii de Meditaţie Transcendentală este cu mult deasupra procentului naţional. Cei care nu se omoară devin cu adevărat ciudaţi sau sfârşesc prin a redeveni toxicomani, ei sunt din nou dezaxaţi - devin nebuni sau anahoreţi - astfel că cu greu mai pot reveni la o viaţă normală. E într-adevăr trist. N-am născocit lucrul acesta. Charlie Lutes l-a amintit în timpul cursurilor de meditaţie pentru instructori. Ultimul curs la care am luat parte a avut loc în noiembrie 1972 la Ashbury Park, în statul New Jersey, şi Charlie Lutes (preşedinte al SRM) era prezent. Oamenii puneau întrebări cu privire la procentul de sinucideri - profesorii întrebau de ce atâţia oameni îşi luau viaţa. El a zis: Ei bine, în incarnările viitoare, Maharishi li se va arăta el însuşi, sau Guru Dev, şi le va da mantra...".

Ceea ce este tulburător e modul degajat în care Lutes vorbeşte despre o soluţie care nu este într-adevăr uşoară. Oamenii îşi luau viaţa din disperare - nişte instructori MT experimentaţi -, şi el nu venea cu scuze sau cu motive, ci nu făcea decât să rostească nişte urări pozitive pentru vreo reincarnare viitoare!

Atitudinea lui Lutes serveşte poate la a arăta jurământul absolut şi dogmatic de credinţă faţă de programul insuflat de Maharishi discipolilor săi. Nici chiar moartea pe care şi-o impun unii nu este o cauză de alarmă, ci este dovada unui "viitor" fericit.

Una Kroll, doctor în medicină, în articolul ei din Times, Londra, a menţionat printre pericolele posibile ale programului MT sinuciderea şi chiar omorul.

MT este studiată în scopul de a ajuta persoana care meditează să opereze o întoarcere de 180 de grade spre interior. Ea trebuie să intre în sine însăşi până ce atinge "conştienţa pură", "divinul", "brahma". Se pare că în adâncul fiinţei umane sunt ascunse nişte lucruri foarte bune, şi contactul cu ele este considerat ca având un efect benefic asupra vieţii pe care o duce subiectul.

Din punct de vedere biblic, nu-L găseşti pe Dumnezeu dacă intri în tine însuţi. Desigur, îţi găseşti adevărata ta natură, dar natura omului şi cea a lui Dumnezeu sunt diferite. Isus a spus foarte limpede:

"Căci din interior, din inima omului ies gânduri rele, imoralităţi sexuale, furturi, omoruri, adultere, lăcomii, răutăţi, înşelăciune, desfrânare, privire invidioasă, blasfemie, orgoliu, nebunie. Toate aceste lucruri rele ies din interior şi întinează omul" (Marcu 7:21-23).

Iată o imagine destul de bună a omului neregenerat care se află în interiorul unui individ, cel puţin după cum zice Dumnezeu. Ar fi greu să se confunde acest caracter cu acela al lui Dumnezeu.

Am putea cita şi alte boli cauzate de MT şi am putea să le ilustrăm, aşa cum am făcut-o până acum. Un rezumat scurt e însă de-ajuns pentru a zugrăvi tabloul. Priviţi atent aceste rezultate autentice ale prac- ticării MT: posesiune demonică, crize de epilepsie, halucinaţii, sincope durând până la douăzeci de ore, probleme vizuale, crampe puternice de stomac, confuzie mintală, dereglare sexuală, coşmare îngrozitoare, comportament anti-social, reapariţia unor simptome psihosomatice grave care fuseseră mai înainte ţinute sub control, adică ulcere hemoragice şi depresii care necesită tratament psihiatric şi medicamente.

Raportul definitiv al Institutului de Cercetări din Stanford asupra Meditaţiei Transcendentale (The Final Raport of the Stanford Research Institute on Transcendental Meditation) dă o concluzie care ar trebui să circule pe scară largă - cel puţin la fel de largă cât publicitatea făcută de aceşti guru:

"În final, ar trebui să se ia în considerare posibilitatea unor efecte nocive pe termen lung produse de practicarea MT mai ales la subiecţii instabili.

Probabil că unele tulburări cauzate de MT se datorează practicilor ei oculte. Se pare că pe cei implicaţi în ocultism îi urmează nişte consecinţe grave. Astfel, pledoaria recentă şi crescândă a MT în favoarea ocultismului ar trebui să constituie un avertisment pentru cel înţelept".Persoane interesate