Zbaterea numită viaţă > 2. Marea decizie greşită a omului


2. Marea decizie greşită a omului

Omul a nesocotit, pur şi simplu, porunca lui Dumnezeu. El a vrut să ajungă ca Dumnezeu; a vrut să-şi pună lui însuşi coroana divinităţii pe cap. Înşelat de Diavolul - "...Veţi fi ca Dumnezeu..." (Geneza 3:5) -, omul a întins mâna ca să stăpânească de unul singur. Omul l-a crezut pe Satan şi şi-a luat viitorul în propriile mâini. Să observăm deci ce anume a făcut omul cu viitorul lui.

În faţa "realizărilor" lui, omul din zilele noastre este mai mândru decât a fost vreodată. La auzirea conceptelor de „paradis” sau „grădină a Edenului”, omul luminat al secolului 20 nu face altceva decât să zâmbească. Unde rămâne însă Dumnezeu? Dumnezeul multor oameni ai zilelor noastre este ştiinţa. Cândva, chiar un om de ştiinţă a exprimat aceasta în felul următor: „În filozofia despre lume şi viaţă a epocii nucleare nu mai încape Dumnezeu." Omul modern nu-l poate descoperi pe Dumnezeu nici prin microscop şi nici prin telescop. La fel. nici călătoriile omului în spaţiul cosmic nu L-au putut localiza pe Dumnezeu. Se trage deci fără ezitare concluzia: Dumnezeu nu există.

Dar ce câştig are omul din toate "realizările" lui? Ce câştig i-au adus toate descoperirile de ordin ştiinţific? Cu siguranţă, în zilele noastre există, de pildă, progrese nemaipomenite în domeniul medicinii. În toate acestea însă, omul se loveşte în continuare de zidul limitărilor lui: el este condamnat la moarte, în pofida a tot ceea ce se cheamă ştiinţă, neamul omenesc este dominat de moarte.

Moarte nu înseamnă simplu încetarea existenţei omeneşti. Moarte înseamnă despărţire de Dumnezeu. Marea decizie greşită a omului - rebeliunea acestuia împotriva lui Dumnezeu - i-a pricinuit o triplă moarte:

- moarte spirituală,
- moarte fizică,
- moarte eternă.

Chiar dacă Biblia afirmă că Dumnezeu este Cel care a izgonit pe om din grădina Edenului, într-un ogor blestemat (Geneza 3:23), nu Dumnezeu, ci omul este vinovat de izolarea lui. Încă înainte de izgonirea lui, paradiziaca armonie dintre Creator şi creatură, precum şi comuniunea dintre Dumnezeu şi om fuseseră distruse. Din pricina neascultării lui, omul îşi pierduse încrederea în Dumnezeu şi privea înainte spre an viitor întunecos şi nesigur.

Marea decizie greşită a primului Om dă bătăi de cap chiar şi omului zilelor noastre. Începând din acea zi, omul este stăpânit de Cel Rău.

Înainte de moartea sa, Dietrich Bonhoeffer se întreba: "A ajuns oare omenirea la majorat?” Ce sens mai are atunci războiul? De ce îşi mai foloseşte omul capacităţile tehnice într-un mod atât de schizoid - pe de p parte, pentru a vindeca pe cei răniţi, pe de altă parte, pentru a distrage vieţi? Câtă violenţă şi câtă nedreptate există pe acest pământ! Atunci când observăm de câte e în stare omul, ne vine greu să acceptăm că ar fi ajuns la majorat. Iată câteva exemple: De ce există în zilele noastre cercetători care îşi dau toate silinţele să combată cancerul, în timp ce alţi oameni de ştiinţă se zbat pentru dezvoltarea în continuare a armelor nucleare? De ce se produc în zilele noastre surplusuri de grâu sau de alte alimente, care vor fi apoi cufundate în mări sau aruncate la gunoi, cu toate că se cunoaşte faptul că milioane de oameni suferă de foame. De ce ne străduim să spargem zidul sonic, în timp ce zidurile dintre rasele umane sau cele dintre generaţii rămân nesurpate? Am putea continua cu astfel de întrebări. Fiecare ar dovedi cât de paradoxal se comportă omul şi cât de imatur este el. Omul secolului 20 este capabil să pătrundă spaţiul cosmic, dar problemele propriului suflet nu şi le poate rezolva. Cu toate că omul se deplasează într-un tempo alert pe căile cunoaşterii creaţiei, creatura se îndepărtează, de fapt, tot mai mult de Creatorul ei. Toată strădania noastră de a pătrunde dincolo, în spaţiile infinite ale universului, nu ne duce câtuşi de puţin mai aproape de Dumnezeu. Ceea ce omul înţelege astăzi prin progres înseamnă de fapt o îndepărtare pas cu pas de Dumnezeu. Şi ceea ce este mai trist e faptul că cei mai mulţi nici măcar nu-şi dau seama că se află într-un impas. Omul trece prin viaţă singur şi pierdut, fiind rob al marilor lui decizii greşite, strivit de consecinţele devastatoare ale acestora.Persoane interesate