Armonie cu patru voci > Cuprins

Armonie cu patru voci
12 STUDII asupra persoanei, lucrării şi învăţăturii
MÂNTUITORULUI NOSTRU
în lumina celor patru evanghelii

TABLA DE MATERII

Cele patru aspecte ale Evangheliei
Cum au fost scrise evangheliile
Concluzie

Evanghelia după Matei
Evanghelia după Marcu
Evanghelia după Luca
Evanghelia după Ioan

Revelaţia către poporul iudeu
Pregătirea celorlalte naţiuni
Situaţia Palestinei în vremea lui Isus
Lucrarea lui Ioan Botezătorul
Geografia Palestinei

Naşterea şi cei 30 de ani de pregătire
Lucrarea publică a lui Cristos
Ultima săptămână
Înmormântarea, învierea şi înălţarea

Numele şi titlurile lui Isus
Învăţătura lui Cristos despre Sine Însuşi
Învăţătura evangheliilor despre Isus
Învăţătura prologului Evangheliei după Ioan
Concluzie

Ce este o minune
Evenimente miraculoase privitoare la Isus
Minunile lui Isus
Valoarea minunilor
Câteva minuni deosebite

Caracterul învăţăturii lui Cristos
Atitudinea lui Isus faţă de Vechiul Testament
Ce ne învaţă Isus

De ce vorbea Isus prin pilde?
Pildele din evanghelii
Interpretarea pildelor
Observaţii despre câteva pilde

Prevestirea suferinţelor
Natura suferinţelor lui Cristos
Ultimele şapte cuvinte ale Mântuitorului pe cruce
Însemnătatea suferinţelor lui Cristos

Evenimentele din ziua învierii
Se poate crede în înviere?
Apariţiile Celui înviat
Înălţarea

Revenirea lui Cristos şi Împărăţia lui Dumnezeu
Învăţătura lui Cristos despre revenirea Lui
Cuvântarea de pe Muntele Măslinilor
Rezumatul învăţăturii lui Cristos despre revenirea Lui

Familia lui Isus
Femeile
Cei doisprezece ucenici
Alte câteva personaje din evanghelii
Concluzie


Persoane interesate