Zbaterea numită viaţă > 4. Marea eliberare a omului


4. Marea eliberare a omului

Cu toate că omul s-a abătut de la porunca lui Dumne­zeu, Dumnezeu nu l-a lăsat în plasa neascultării lui. L-a trimis pe propriul Său Fiu, pe Isus Cristos, să coboare în mijlocul existenţei noastre umane, pentru a ne ridica, pentru a ne arăta calea de reîntoarcere la Dumnezeu. Cristos a acceptat voia Tatălui Său şi a venit să locuiască printre noi şi să moară pentru noi; El a venit ca să ne elibereze din ghearele Celui care ne-a înşelat, pentru ca astfel noi să trăim! În 1 Ioan 3:8 citim: "...Fiul lui Dum­nezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului." Acesta este extraordinarul adevăr al Evangheliei. Isus ne eliberează pentru a gusta adevărata viaţă. Isus a venit pentru a aduce pe om înapoi la Dumnezeu, pentru a restabili armonia dintre Creator şi creatură. Isus însuşi a afirmat: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (Ioan 14:6). Şi deoarece Isus este nu doar calea, ci şi viaţa, El poate să ne dea şi nouă adevărata viaţă. El oferă o nouă dimensiune existenţei noastre. Biblia spune în Ioan 8:36: "Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi." Isus Cristos vrea să ne elibereze de orice încătuşare. El ne poate elibera din robia Satanei. Dar El ne poate elibera şi de o atitudine egoistă, şi chiar şi de patimile şi viciile noastre. Singur Isus ne poate duce la o viaţă complet nouă, la o viaţă cu sens. Isus rupe lanţul egocentrismului cu care suntem legaţi şi ne redă libertatea de a trăi pentru alţii. Prin oameni eliberaţi, Isus poate schimba şi poate înnoi orice relaţie dintre oameni.

Este însă chiar mai important faptul că Isus poate restabili comuniunea noastră cu Dumnezeu. Prin intrarea într-o relaţie personală cu Dumnezeu, fiecare dintre noi are posibilitatea de a dobândi iertare pentru trecutul lui, pace pentru prezentul lui şi o extraordinară nădejde pentru viitorul lui. Cristos ne trezeşte din moartea spirituală, punându-ne din nou în relaţie cu Dumnezeu. Isus spune în Ioan 11:25-26: "...Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată..." (s.n.). Cristos ne scapă de moartea eternă şi ne duce spre o viaţă eternă. El a promis: "...Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi" (Ioan 14:3).

Dându-I voie lui Isus Cristos să ne cucerească sufletul, adică, acceptându-L pe El ca Domn şi Răscumpărător al nostru, ni se oferă posibilitatea de a începe o viaţă cu totul nouă. Devenim cu adevărat oameni doar prin Isus Cristos. Doar prin El capătă sens viaţa noastră. Noi am fost creaţi pentru comuniune cu Dumnezeu şi am primit viaţă pentru a-L sluji pe El. Intrând într-o relaţie eternă cu Dumnezeu -o relaţie care începe deja aici pe pământ în clipa în care într-un mod conştient îl primim pe Isus Cristos ca Stăpân al vieţii noastre - am descoperit adevăratul sens al vieţii: trăim ca să-L slujim pe Dumnezeu.

Biblia precizează în Ioan 1:12: "...Tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu". Cum anume se poate întâmpla aceasta? Cum anume îl poate cineva primi pe Isus? De fapt, ce trebuie să fac pentru ca El să devină Domnul şi Mântuitorul meu?

- Trebuie să recunosc că, în ochii lui Dumnezeu, am păcătuit şi, de aceea, sunt despărţit de El (Romani 3:23).

- Trebuie să recunosc că prin puterile mele nu pot scăpa din acest impas. Dumnezeu este Cel care îmi oferă eliberare prin Isus Cristos (Efeseni 2:8-9).

- În final, trebuie să îl primesc pe Domnul Isus în viaţa mea, rugându-L să intre în ea. În Apocalipsa 3:20 citim: "Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine" (s.n.). Decizia mea de a crede în Domnul Isus trebuie să fie conştientă şi deliberată. Pavel i-a spus temnicerului din Filipi: "Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta" (Faptele Apostolilor 16:31).

Nu trebuie să uităm că aşa după cum setea noastră nu este astâmpărată în mod automat prin faptul că ştim formula chimică a apei, ci apa trebuie băută pentru ca setea să fie astâmpărată, tot aşa Cristos trebuie primit pentru ca noi să gustăm adevărata viaţă.Persoane interesate