Yoga şi Meditaţia Transcendentală > 3. Meditaţia transcendentală este ocultă şi necreştină


CAPITOLUL 3
Meditaţia transcendentală este ocultă şi necreştină

MT şi alte Mişcări orientale nu sunt pur şi simplu neutre vizavi de revelaţia biblică: ele sunt ostile faţă de ea. Premisa lor de bază e faptul că toţi oamenii trebuie să-şi dea seama că nu sunt separaţi de Dumnezeu, ci că sunt Dumnezeu. Astfel, aceste Mişcări reprezintă culmea idolatriei, adorarea de sine. Pentru a ajuta cititorul, am făcut o comparaţie între afirmaţiile făcute în Biblie şi cele făcute de Maharishi, ale cărui convingeri vedice sunt paralele celor avute de alţi guru.

Isus Cristos
MT
Biblia
"Eu nu cred că Isus Cristos a suferit vreodată sau că a putut să sufere. Omul care suferă de pe poziţia suferinţei (adică omul neştiutor legat de iluzia că suferinţa există) vede Beatitudinea lui Cristos ca o suferinţă" (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, 1968, p. 123).
"O, oameni fără pricepere, şi a căror inimă este înceată în a crede tot ce au zis profeţii! Nu trebuia oare ca să sufere Cristosul aceste lucruri şi să intre în gloria Sa?" (Luca 24:25-26).


Suferinţa
MT
Biblia
"Nici un om, nici un creştin n-ar trebui să sufere vreodată... Biblia afirmă aceasta" (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, 1968, p. 63.).
"Bucuraţi-vă, dimpotrivă, de partea pe care o aveţi la suferinţele lui Cristos... cei care suferă după voia lui Dumnezeu să-şi încredinţeze sufletele Creatorului fidel, făcând ceea ce este bine" (1 Petru 4:13,19).

Ocultismul
MT
Biblia
"Noi facem ceva aici... rugăciuni concrete ca să... atragem atenţia acestor fiinţe superioare sau zei care trăiesc acolo (în lumea spiritelor)" (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, p. 17-18).
"Să nu se găsească la tine nimeni... care să aibă meseria de ghicitor, de astrolog, de prezicător, de magician, de vrăjitor, nimeni care să ceară sfatul celor care cheamă spiritele sau care ghicesc cuiva, nimeni care să întrebe morţii. Căci cine face aceste lucruri este o grozăvie pentru Domnul" (Deuteronom 18:10-12). "Să nu ai alţi dumnezei înaintea feţei Mele" (Exod 20:3).

Natura interioară a omului
MT
Biblia
"Omul interior este Divin, complet Divin, plin de beatitudine..." (Meditations of Maharishi Mahesh Yogi, Bantam, p. 157).
"Căci din interior, din inima omului ies gânduri rele, imoralităţi sexuale, furturi, omoruri, adultere, lăcomii, răutăţi, înşelăciune, desfrânare, privire invidioasă, blasfemia, orgoliul, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din interior şi întinează omul" (Marcu 7:21-23).

Am putea continua să adăugăm contrast după contrast, dar obiectivul este atins: MT este anti-creştină, iar cel care se asociază cu MT în Numele lui Cristos şi o practică este un om nehotărât şi ipocrit.

MT şi ocultismul

MT provine dintr-o tradiţie a ocultismului: hinduismul, astrologia, spiritismul şi diversele practici oculte sunt la modă în India de astăzi. Deşi nu practică cu adevărat magia, o foarte mare parte din populaţia indiană crede totuşi în ea. Se pretinde că o parte importantă a scrierilor hinduse a fost revelată în mod supranatural, într-un fel asemănător celui prin care un medium primeşte mesaje în mod clarvăzător din partea spiritelor (adică a demonilor, cum au observat Gasson şi alţii).1 Tehnicile yoga sunt recunoscute şi aplicate de către toate şcolile de ocultism. Maharishi spune că MT "... este tehnica prin care cineva devine yoghin". Baza întregului ocultism - o dorinţă de a dobândi o forţă şi o cunoaştere supranaturală opuse voinţei lui Dumnezeu - este limpede prezentă în ocultismul hindus, yoga şi MT.

Maharishi spune că MT aduce puterea absolută şi cunoaşterea ocultă - baza viselor ocultiştilor. Puţini oameni îşi dau seama că ceremonia de iniţiere în MT prezintă numeroase analogii cu ritualul magic de tip ocult. Scopurile şi metodele însele sunt asemănătoare: să intri în contact cu nişte "fiinţe superioare" sau cu nişte puteri pentru a satisface dorinţa ocultistului prin primirea de putere din partea demonului sau a "dumnezeului". O lectură atentă a celor douăzeci de pagini pe care le conţine manualul secret al instructorilor de MT (The Holy Tradition), ca şi paginile 38-39 din Meditations of Maharishi şi din comentariul său Bhagavad Gita (3:9-13 şi 4:24-25) arată asemănările. În cele două cazuri, există purificarea ceremonială a atmosferei. În cadrul unui ritual magic, ea serveşte la alungarea influenţelor nedorite, adică a spiritelor rele. Există purificarea spiritului şi trupului participantului. După purificarea atmosferei exterioare şi celei interioare începe Invocarea. Atunci, sunt invocaţi zeii şi maeştrii, fie ei hinduşi sau egipteni, şi se stabileşte o legătură metafizică între ei şi cel care îi invocă. Spiritul individual este legat de domeniul spiritului cosmic sau Absolutul. Potrivit The Holy Tradition a MT:

"Scopul acestei invocaţii e să acorde spiritul activ îndreptându-l spre marii Maeştri (divinităţi), spre natura esenţială a cunoaşterii de către ei a Fiinţei Absolute. La acest nivel, mantra este captată şi transmisă noului iniţiat, conducându-i astfel conştiinţa spre acelaşi câmp al Fiinţei transcendentale... de mai multe ori, astfel ca abundenţa (puterea) ei să fie incorporată tot mai mult în viaţa iniţiatului".

Legăturile metafizice: vehicule ale puterii oculte

Legăturile metafizice se stabilesc ca vehicule ale transferului puterii oculte (Shaktipat), prin intermediul ritualului de iniţiere în MT, instructorului sau iniţiatului. Ceremoniile comportă abandonul complet al participantului - fie divinităţii care îl va poseda din clipa ritualului magic, fie gurului Dev, "mort" pentru MT. În cele două cazuri, se face uz de tămâie. Nu suntem siguri de utilitatea voită a tămâiei în MT (deşi uneori prezenţa demonilor este însoţită de un miros deosebit de neplăcut), dar în cadrul ritualului magic are un efect psihologic şi pare că este în stare să permită demonilor să ia o formă tangibilă, aşa cum fac ritualurile cu sânge folosite în aceleaşi scopuri. În cele două ceremonii se repetă în mod continuu o mantră (puja, adică ritualul de iniţiere, este alcătuit doar dintr-o singură mantră). În cazul magicienilor, sco-pul e de a provoca o nebunie trecătoare, "nebunia blândă", care culminează cu pierderea raţiunii şi posedarea iniţatului de către "dumnezeu". După cât se pare, posedarea nu are loc cu ocazia iniţierii în MT.

În cele două cazuri există nişte mişcări fizice rituale, memorizate, care însoţesc ceremonia; în MT, acestea nu sunt executate decât de către instructor. În cele două cazuri, participantul resimte un val de forţă metapsihică; în general, lucrul acesta nu se întâmplă decât în cazul instructorului în MT. În cele două ceremonii se regăseşte un altar pentru închinare, ofrande care sunt puse pe el şi faptul de a îngenunchia înaintea altarului. Adesea, cu ocazia ritualului magic, există ceva pe altar, în scopul de a lega metapsihic spiritul persoanei de vechea tradiţie - o relicvă străveche, fotografia unui templu, etc. Scopul e de a lega spiritul de cunoaşterea ocultă a tradiţiei care este invocată, conducând la putere ocultă şi la cunoaştere.

În MT, fotografia pe altar care îl reprezintă pe gurul Dev, "yantra", e asociată cu mantra pentru a "realiza cu succes desensibilizarea spiritului faţă de orice sistem de gândire străin şi transplantarea spiritului unui sistem cultural într-un altul..."Yantra şi mantra sunt folosite ca să se producă stări mintale pasive şi... receptive din punct de vedere psihic, aşa cum se face într-un mare număr de secte. Însuşi termenul de "Brahma" înseamnă "puterea activă conţinută într-un farmec magic".

Cu ocazia ritualurilor magice, se recunoaşte uneori necesitatea destinderii spiritului şi trupului prin aceea că nu se respiră decât printr-o nară (tehnică avansată în MT), ca şi prin utilizarea anumitor tipuri de ritmuri proprii la anumite sunete (de exemplu, mantrele) pentru a influenţa lumea astrală. În MT:

"Noi facem aici ceva preluat de la riturile vedice, nişte litanii particulare şi specifice pentru a produce un efect în cealaltă lume, pentru a atrage atenţia acestor fiinţe superioare sau dumnezei care trăiesc acolo. Întreaga cunoaştere a mantrelor sau imnurilor Vedelor este consacrată legăturii cu omul, comunicării omului cu fiinţele superioare în diferitele straturi ale creaţiei".

Maharishi spune că este ceva foarte binefăcător să contactezi aceşti dumnezei, ba încă este chiar un păcat să n-o faci. Ei sunt mai mult decât nişte puteri impersonale ale naturii, aşa cum se pretinde. Maharishi le numeşte "fiinţele cele mai evoluate".10

Pasivitatea mintală - şi mediumnitatea

MT îl mai pune pe individ şi într-o stare de imobilitate fizică şi (din punct de vedere mintal) într-o stare de pasivitate profundă; într-o atmosferă ocultă, acestea sunt cele două condiţii fundamentale ale mediumnităţii (stării de medium). Imobilizarea fiziologică poate fi într-un anumit mod mai profundă decât somnul.11 Yogananda observă că iniţial conştiinţa cosmică nu poate fi păstrată "decât în stare imobilă de transă". Cu toate că Maharishi, în acord cu cei mai mulţi guru, avertizează împotriva mediumnităţii ca fiind o cale spirituală "inferioară", ei o înlocuiesc adesea cu alte forme de spiritism şi, din această cauză, un anumit procent din cei care meditează riscă să ajungă spiritişti. Fostul medium Raphael Gasson descrie modul în care devine cineva medium:

"În toate cazurile, persoana învaţă să-şi destindă trupul şi să-şi păstreze mintea fixată asupra unui lucru până ce a atins o stare care ar putea fi considerată ca fiind autohipnoză şi pasivitate, ceea ce face ca acea persoană să nu mai gândească singură. (Aceasta este în esenţă MT). Persoana devine un automat prin care spiritele acţionează profitând de pasivitate."

Totuşi, e adevărat că starea mintală descrisă de mediumi în timpul transelor lor este asemănătoare cu gradele înalte ale MT: unitatea tuturor lucrurilor, non-existenţa conceptelor de timp, etc. De fapt, stările descrise de Maharishi sunt apropiate de cele descrise de mediumi precum doamna Willett şi Eileen Garrett.

Trebuie să mai remarcăm că o întoarcere progresivă la conştienţa normală este absolut necesară, fie în cazul mediumnităţii, fie în cel al MT, ca să nu aibă loc un şoc ce ar putea duce la violenţă dacă transmiterea din adâncimile spiritului până la starea normală e prea bruscă. Sri Krishna Prem ne avertizează că din meditaţie pot rezulta "stări parapsihologice periculoase de tip medium sau disocieri neurotice ale personalităţii", chiar nebunie, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii; nici una dintre acestea nu este amintită în MT.

Existenţa demonilor este dovedită în mod foarte adecvat de către Biblie şi documentele oculte. A refuza să creadă în existenţa lor face ca individul să devină prada manipulărilor lor. Chiar un cercetător în parapsihologie ca Dr. Elmer Green de la Menninger Foundation, unul dintre cei mai mari neuropsihiatri din Statele Unite, spune că mărturia a mii de ani de experienţă nu trebuie luată în mod uşuratic; remarcând pericolele foarte reale, el avertizează că explorarea metapsihică poate face ca individul să ajungă în "atenţia unor fiinţe care sunt, în parte, răuvoitoare, crude şi viclene". Ele pot obseda şi chiar poseda oamenii prin dislocarea sistemului lor nervos şi prin ţinerea sub control a creierului lor. Faptul că însuşi Dr. Green îi invită pe oameni să se intereseze de domeniul metapsihic (de exemplu, în cartea Beyond Biofeedback) ar trebui să constituie un avertisment pentru toţi, arătând cât de uşor pot fi deschise porţile oculte, pentru ca apoi să nu mai poată fi închise.

MT prezintă cazuri de contact cu spiritele. În hinduism, Maestrul decedat reapărea adesea discipolului pe care şi l-a făcut ca să-l ajute din punct de vedere psihic. Aşa s-a întâmplat de multe ori cu Yogananda, fondatorul organizaţiei Self Realisation Fellowship, cu Shankara, şi bănuim că la fel a fost şi în cazul lui Maharishi. Se zice că două dintre cărţile lui Maharishi sunt "binecuvântări din partea" gurului Dev. În comentariul făcut la Bhagavad Gita, înţelepciunea conţinută era "un dar" al gurului Dev, şi el îi era "inspiraţia şi lumina directoare". Trebuie să notăm un lucru: Maharishi afirmă că este benefic contactul cu cei morţi, deoarece în felul acesta se primeşte benedicţia şi ajutorul lor.

Declaraţiile lui Lutes cu privire la apariţiile gurului Dev şi ale lui Maharishi unor victime ale sinuciderii, într-o existenţă ulterioară, arată că în MT contactul cu spiritele este ceva acceptabil. Maharishi îi încurajează chiar şi pe nişte copii să intre în contact cu morţii, şi această încurajare este una dintre cele mai necugetate. Lucrul acesta este spiritism, şi când cineva îi încurajează pe nişte adulţi să-l practice, ca să nu mai vorbim de copii, este ceva deplorabil. Biblia (Deuteronom 18:9-14), ca şi numeroşi teologi şi psihoterapeuţi au avertizat cu privire la pericolele prezente. Dr. Koch a zis: "Istoria familiilor şi sfârşitul acestor practicieni oculţi sunt, în multe cazuri aduse la cunoştinţa mea, atât de tragice, că nu se poate vorbi despre nişte coincidenţe".

MT şi posedarea demonică

Deşi nu s-a făcut cunoscut publicului larg posedarea adevărată datorată MT, există cazuri cunoscute. Ocultiştii înşişi avertizează că cei care caută fără să ştie ce caută pot deveni primele ţinte ale spiritelor rele. Meditaţia de genul non-MT, totdeauna orientală, a ocazionat posedarea şi stări apropiate de nebunie. Meditaţia, inclusiv MT, poate produce scrierea şi pictura automată, fenomene care nu pot avea loc fără demonizare. Este de remarcat că înşişi demonii, cu care comunică mediumii, îşi încurajează subiecţii să practice meditaţia de tip oriental - zicând chiar că în ea se găseşte însăşi cheia contactului cu spiritele. Această meditaţie este uneori absolut paralelă cu genul MT, completată cu utilizarea obligatorie a mantrelor.

Este oare o coincidenţă că unele dintre învăţăturile spiritelor sunt absolut paralele cu unele dintre cele ale lui Maharishi? În MT eşti sfătuit să te aşezi comod şi să laşi pur şi simplu "să se producă tot ce se întâmplă de la sine în timpul practicării meditaţiei". Din cauza acestei "deschideri" faţă de starea pasivă nu se poate respinge posibilitatea posedării demonice. Kent Philpott, în cartea sa Manual of Demonology and the Occult, dă cel puţin un exemplu de posedare demonică legată de MT şi spune că a găsit numeroase exemple de persoane din clasa socială de mijloc care au ajuns posedate de demoni ca urmare a exerciţiilor yoga, a meditaţiei, a "conştienţei mărite" (mind awareness) sau a participării la "grupe de dezvoltare" (expansion groups). Dough Shah s-a născut în India, unde şi-a făcut studiile; el spune că posedarea de către un spirit rău în MT "este o posibilitate foarte reală". El observă că în India "ântreaga fiinţă a celui care se închină" poate fi posedată de dumnezeul înaintea căruia se face închinarea cu ocazia ritualurilor Puja.

Deoarece mantrele MT reprezintă nişte zei hinduşi sau închinarea înaintea lor, lucrul acesta trebuie să-i pună în gardă pe cei care meditează. Noi am vorbit personal şi îndelung cu un adept al MT care, cu ajutorul unei proiecţii astrale produsă de MT, a intrat în contact cu spirite extrem de răutăcioase care îl băteau fizic la cea mai mică neascultare. Ei îi ţineau literalmente sub control viaţa, şi el nu putea face nimic fără permisiunea lor. Ei l-au avertizat clar cu privire la urmările unei conversaţii cu un creştin. Aceasta s-a petrecut doar după şase luni de MT. Instructorul de MT Dave Birdsell din Connecticut (Statele Unite) a declarat că nu este ceva neobişnuit ca nişte adepţi avansaţi să aibă experienţe metapsihice în care nişte obiecte sau persoane se contopesc cu ei.

Din faptul că Maharishi este medium, nu e de mirare că el îi încurajează pe oameni să dezvolte facultăţi metapsihice prin MT. Este limpede că Maharishi cunoaşte bine termenii oculţi, şi se zice că are capacitatea de a citi gândurile, de a practica telepatia şi percepţia metapsihică a unor "aureole" în jurul capului unor oameni şi probabil multe alte lucruri. Este interesant că Idries Shah, o autoritate cunoscută în materie de magie orientală, zice:

"Este adevărat că sadhu (oameni sfinţi din India) pretind că puterea lor metapsihică vine exclusiv de la spirite; în ei înşişi, ei nu posedă capacităţi deosebite în afară de cea a concentrării."

Maharishi nu face excepţie, deşi poate nega lucrul acesta.

Undele cerebrale din MT - Conştienţa cosmică

Cercetări recente par să indice că electroencefalograme obţinute în timpul meditaţiei de tip transcendental au multe puncte comune cu traseele encefalografice înregistrate cu ocazia telepatiei reuşite. Astfel, MT ar putea produce unde cerebrale cu o frecvenţă care conduce la telepatie sau la alte puteri oculte. Puterile metapsihice sunt produse fie prin spirite demonice, ca pentru Idries Shah, fie poate prin faptul că demonii deschid un potenţial interzis în om, potenţial pe care-l ţin sub control şi-l manipulează după plac.

Puterile metapsihice sunt universal utilizate în opoziţie cu voia lui Dumnezeu, căci ei nu-L onorează niciodată pe Isus Cristos, iar mediumii şi ocultiştii nu se interesează niciodată de revelaţia biblică. Majoritatea mediumilor admit că puterile lor metapsihice le-ar fi luate dacă le-ar folosi în afara condiţiilor stipulate de spirite, condiţii care îi fac pe mediumi să creadă că "fac bine". De fapt, ei fac mult rău, căci întrebuinţează o putere care este demonică şi nu divină.

Edgar Cayce este un excelent exemplu de acest fel. Contrar judecăţii sale deliberate, el a dezvoltat facultăţi metapsihice a căror origine o bănuia a fi satanică, dar el le-a folosit pentru "binele" pe care-l îndeplineau. El a ruinat mii de vieţi, inclusiv a sa. La ora actuală, oamenii sunt puţin dispuşi să creadă că Satan ar da putere, pace, etc. aproape indiferent cui, doar pentru a-l abate de la adevăr. De fapt, spiritele rele se deghizează adesea sub forma unor spirite bune şi fac lucruri bune pentru oameni ca să-i înşele în ceea ce priveşte adevărul biblic şi salvare (2.Corinteni 11:13-15). Facultăţile metapsihice dau iluzia spiritualităţii, dar n-au nimic de a face cu adevărata spiritualitate. (Pentru o expunere excelentă a acesteia din urmă, vezi Francis A. Schaeffer, True Spirituality - Adevărata spiritualitate, Ed. Agape).

Se recunoaşte în general că MT produce, mai devreme sau mai târ-ziu, spectrul complet al facultăţilor metapsihice. Proiecţia astrală, experienţele din vieţile anterioare, contactul cu spirite şi multe altele fac parte din facultăţile metapsihice produse de MT; ele sunt obţinute la nivelul conştienţei cosmice sau chiar mai devreme. Maharishi îi invită pe toţi oamenii "să se ridice şi să înceapă să practice meditaţia cu caracter transcendental" pentru a dezvolta aceste facultăţi, pretinzând că ele pot fi uşor dezvoltate de către MT. Este o atitudine dintre cele mai necugetate din faptul că aproape toţi yoghinii şi ocultiştii pun în gardă împotriva pericolelor prezente, deşi ei înşişi le sunt adesea victime.

Puterea corupe

Facultăţile metapsihice sunt curse tăioase care sfâşie şi fac zob spi-ritul celor care decid să se lase pe mâna lor. Istoria ocultismului este presărată cu relatări privitoare la glorificări de sine, stări mintale regresive, posedare demonică, stare de boală, vieţi ruinate, nebunie, sinucidere. Dacă puterea corupe, puterea supranaturală corupe la superlativ, şi numai cei nesocotiţi nu fac nici un caz dintr-un asemenea avertisment.

În fine, în scrierile lui Maharishi se găsesc concepte ca cele din "Akashic Records" care constituie un vechi punct de sprijin al ocultismului şi magiei. Din faptul că se crede că aceste Akashi Records sunt un domeniu de cunoaştere ocultă care poate fi captată în mod metapsihic, ele pot servi cu uşurinţă de acoperire inspiraţiei demonice. Maharishi încurajează de asemenea o mişcare mondială de parapsihologie şi ocultism - ceea ce nu e deloc de mirare, deoarece scopurile lor şi cele ale MT sunt aceleaşi - puterea şi cunoştinţa supranaturală în opoziţie cu voia lui Dumnezeu. Faptul de a face lucruri opuse voii lui Dumnezeu n-a fost niciodată fără pericol şi nici nu va fi vreodată (Apocalipsa 21:8). Iată mărturia în favoarea creştinismului, şi ea ar trebui examinată.

Cercetarea spirituală într-un mod orbesc şi negândit este extrem de periculoasă. Eric Utne, editor şi redactor şef al ziarului The New Age Journal, zice:

„Este limpede că cercetarea spirituală a atins proporţiile unei tendinţe naţionale. Toată lumea pare să caute răspunsul. Acesta a fost cazul populaţiei Germaniei în timpul anilor douăzeci, în care fascinaţia pentru lucrurile oculte era generală şi în care proporţia de guru hinduşi pe cap de locuitor era chiar mai ridicată decât în Statele Unite la ora actuală”.

Lucrări precum The Occult and the Third Reich de Angebert, The Spear of Destiny de Ravenscroft, The Occult Reich de Brennan şi altele arată clar că nazismul era parţial fondat şi susţinut de ocultismul şi misticismul oriental de gen MT. Hitler era de fapt fascinat de misticismul oriental. El era un medium posedat ale cărui idei privitoare la o rasă superioară erau mai curând bazate pe experienţe personale de "conştienţă superioară" decât pe filozofia lui Nietzsche.

Lecţia este limpede. MT şi religiile orientale deschid în mod virtual uşa ocultismului şi unei elite metapsihice în societatea noastră. Să lăsăm uşa închisă.

Un ultim cuvânt cu privire la MT:

Promisiunea pe care orice instructor al MT trebuie s-o semneze

Sfinţiei Sale Maharishi Mahesh Yogi

Am privilegiul, Maharishi, să promit că voi preda Principiile şi Practicile Meditaţiei Transcendentale doar ca instructor-angajat de... care mă acceptă ca atare; promit să consider învăţătura prin fideicomis pentru tine, dragă Maharishi, şi... să nu folosesc niciodată învăţătura altfel decât ca instructor al... sau al altor organizaţii fondate de tine în scopul de a continua lucrarea ta de răspândire a Meditaţiei Transcendentale pentru binele Umanităţii; ca instructor al... voi primi compensaţiile decise de mine însumi şi... prin scris şi exceptând ceea ce a fost decis prin scris nu pretind să primesc nici o altă compensaţie financiară, dar sunt deplin compensat de dragostea şi bucuria pe care o primesc prin muncă, prin uşurarea suferinţei pe care aş putea s-o aduc şi prin Înţelepciunea pe care o obţin, o explic şi o îndrăgesc. Pentru înaintarea acestei promisiuni, recunosc că înainte de a primi instrucţia nu aveam nici o cunoaştere prealabilă a unui asemenea sistem de Învăţătură, că nu există nici o altă sursă disponibilă de unde poate fi obţinută cunoaşterea unei asemenea învăţături, că o asemenea cunoaştere mi-a fost transmisă prin încredere, că o asemenea instrucţie este secretă şi unică. În plus, recunosc că în calitate de Ghid de Meditaţie şi iniţiator sunt o verigă în lanţul de organizaţii pe care le-ai fondat, şi că pentru a păstra puritatea învăţăturii şi mişcării ai stabilit cu înţelepciune regula ca, dacă voi înceta vreodată să predau Meditaţia Transcendentală la... sau în alte organizaţii fondate de tine însuţi, voi putea fi împiedicat, printr-un mijloc potrivit, de a folosi Învăţătura secretă a Meditaţiei Transcendentale care mi-a fost transmisă.

Am avut şansa, Guru Dev, să fi fost acceptat în serviciul Sfintei Tradiţii şi pentru propagarea Luminii lui Dumnezeu tuturor celor care au nevoie de aceasta. Îmi asum cu bucurie responsabilitatea de a respecta Sfânta Tradiţie în toată puritatea ei aşa cum mi-a fost ea dată de Maharishi şi promit pe altarul tău, Guru Dev, ca din toată inima mea şi din tot sufletul meu să lucrez totdeauna în cadrul organizaţiilor fondate de Maharishi. Cât despre tine, Maharishi, promit că, în calitatea mea de Ghid de Meditaţie, voi fi fidel în orice lucru conform încre-derii pe care ţi-ai pus-o în mine.

Jai Guru DevPersoane interesate