Dacă animalele ar putea vorbi… > Prefaţă


Prefaţă

Spre a comunica între ele, animalele dispun de sisteme de comunicare eficace, dar nu pot comunica însă cu noi într-o limbă omenească. De aceea ne-am transpus noi în locul lor şi am devenit purtătorul lor de cuvânt - de aici şi titlul cărţii: “Dacă animalele ar putea vorbi…”

Dacă însă animalele ar putea să ne relateze despre ele însele şi, pe baza cunoştinţelor noastre ştiinţifice actuale, ne-ar povesti despre felul lor de viaţă, morfologia lor specială, planurile speciale de construcţie generală şi detaliile lor individuale, totul ar fi o laudă deosebită la adresa Creatorului. Noi vor­bim în locul anumitor animale reprezentative, pentru ca prin aceasta să Îl prezentăm pe marele nostru Creator şi multitudinea ideilor Lui, bucuria Lui creatoare, dra­gostea Lui pentru estetică şi culoare, grija Lui faţă de creaţie; iar în final, marea Lui dragoste faţă de oameni şi dorinţa Lui de salvare prin Isus Hristos.

Cartea este astfel concepută încât fiecare specie animală are un reprezentant care poartă un dialog cu ci­titorul. Animalul însuşi, într-o convorbire fictivă, pune întrebările şi dă şi răspunsurile adecvate. Prin această metodă conţinutul cărţii devine fluent şi - aşa cum am dori noi - este prezentat viu şi uşor accesibil. Nu au fost omise stările reale dificile, ci ele au fost prezenta­te tot într-o formă narativă şi uşor de reţinut. De multe ori ne-am folosit de exemple din viaţa cotidiană, spre a prezenta plastic un detaliu sau a face o comparaţie. Prin aceasta ne putem imagina mai bine datele nume­rice abstracte.

Despre genul literar al cărţii: Cartea de faţă nu este un manual sau un compendiu ştiinţific, ci un “dialog” viu dintre unele creaturi şi noi, oamenii. O răsfoire superficială a acestei cărţi ar plasa-o alături de poveşti şi fabule. Încadrarea aceasta ar fi totuşi greşită; cartea fiind o formă specială aleasă de noi, care este obligată să redea adevărul şi face să vorbească animalele, po­vestind despre lucrările lui Dumnezeu - iar prin aceasta să Îl laude pe Creator.

“Întreabă animalele şi te vor învăţa,
păsările cerului şi îţi vor spune;
vorbeşte pământului şi te va învăţa;
şi peştii mării îţi vor povesti.
Cine nu vede în toate acestea
dovada că mâna Domnului
a făcut asemenea lucruri?
El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte,
suflarea oricărui trup omenesc”
(Iov 12:7-10).

Cu această carte intervenim şi pentru protecţia regnului animal. Dumnezeu ne-a dat următoarea poruncă nouă, oamenilor:

“…şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ” (Gen. 1:28).

Prin această poruncă noi suntem aşezaţi ca administra­tori peste animale. Odată va trebui să dăm socoteală Creatorului despre misiunea ce ne-a fost încredinţată. De aceea sunt condamnabile chinuirea animalelor şi eliminarea unor specii întregi (spre exemplu dispariţia balenelor), care de multe ori au loc din motive de pro­fit.

Despre conţinutul cărţii: Am ales numai o mică par­te din multitudinea speciilor animale de peste un mi­lion. Cu toată această limitare, în ea sunt reprezentate animale de pe pământ, din pământ, din apă şi din aer. Ca excepţie, într-una din povestiri, un organ uman ex­trem de mic relatează despre principiile de construcţie ale lui Dumnezeu. Faptele amintite sunt documenta­te ştiinţific, chiar dacă uneori, datorită stilului ales, sunt formulate într-un limbaj neştiinţific, popular. S-a renunţat complet la sursele bibliografice, spre a nu întrerupe permanent fluxul lecturii.

Referitor la cercul cititorilor: Cartea nu se adresează unui anumit cerc de cititori selectat după vârstă, grad de pregătire sau profesie. Dorinţa noastră este ca ea să se adreseze tuturor: tinerilor şi adulţilor, laicilor şi specialiştilor. Povestirile nu depind de faptul că cititorul crede sau nu în Dumnezeu. De fapt noi am intenţionat să ne adresăm mai mult celor care sunt în căutare; căci tocmai acelora care nu au cunoştinţe biblice trebuie să le fie netezită calea pe care trebuie să meargă, spre a Îl cunoaşte personal pe Creatorul lumii.

Werner Gitt (Braunschweig) şi Karl-Heinz Vanheiden (Hammerbrücke)

Nota traducătorului:

Cum în limba română nu au existat denumiri corespunzătoare pentru toate animalele, insectele etc. care apar în carte, acestea au fost traduse din limba germană. La sfârşitul cărţii se dă o listă paralelă latină-română cu toate numele deosebite care au fost traduse. Sperăm că la a doua ediţie aceste nume vor fi cunoscute şi actualizate.Persoane interesate