Lumini peste veacuri > Vol. II > Prefaţă


PREFAŢĂ

Cu ajutorul binecuvântat al Domnului pun la îndemână fraţilor mei „Lumini peste veacuri", volumul II, care cuprinde viaţa unor misionari. Aceşti devotaţi slujitori ai Domnului au înţeles chemarea divină să ducă la alţii vestea bună a iertării. Ei n-au căutat avere, faimă, un trai mai bun, ci au renunţat la avere, la confort, s-au despărţit de cei dragi, de viaţa civilizată, şi-au părăsit ţara şi au plecat spre locuri necunoscute, la popoare sau triburi necunoscute, ce vorbeau o limbă necunoscută, care trăiau în întuneric şi păcat. De fapt, acolo era locul luminii. “Lumina luminează în întuneric” - spune Biblia.

Ce oameni minunaţi au fost misionarii! Numai când priveşti îndeaproape viaţa lor, osteneala lor, sacrificiul lor, poţi observa frumuseţea lor spirituală. Ce dezbrăcare de ei înşişi! Ce renunţare! Ce ascultare de Domnul! Ce dragoste pentru cei pierduţi! Şi ce rezultate binecuvântate le-a dat Domnul!

E uşor să te bucuri duminica la un serviciu de închină­ciune lui Dumnezeu, într-o biserică mare, cu un păstor devotat, cu un bun vestitor al Evangheliei, cu un cor ce cântă excelent laudele Domnului, cu un tineret numeros şi curat în faţa Domnului. Dar, în timp ce tu te bucuri, alţii, mii, milioane, merg în iad, la groaznic chin veşnic, nu din pricina păcatelor lor, căci ele au fost ispăşite în prea scumpa Jertfă a Domnului Isus Cristos, ci pentru că nimeni nu le-a spus vestea graţierii, nimeni nu le-a arătat calea mântuirii, calea spre o viaţă binecuvântată aici pe pământ şi fericită pe veci de veci în glorie.

Misionarii au fost oameni mântuiţi, care au căutat să mântuie pe alţii. Ei au înţeles porunca divină:

„Duceţi-vă...” (Evanghelia după Matei 28.19) şi care au auzit gemetele sufletelor pierdute. Ei au ars în dragostea lor pentru Mântuitorul şi au luminat pe cei ce trăiau în bezna păcatului. Vai, câte piedici au avut unii! Ce greutăţi au îndurat! Cât au ostenit! Ce lupte şi persecuţii au întâmpinat! Căci nu e uşor să mergi să predici Evanghelia la nişte păgâni a căror limbă nu o cunoşti, într-o ţară depăr­tată, unde, cu mijloacele de transport de atunci, călătoria dura luni de zile, iar când ajungeai acolo întâlneai oameni ostili, feroce, uneori canibali. Şi totuşi, ei şi-au pus viaţa în joc. O chemare de sus răsuna mereu în urechile lor şi o forţă irezistibilă i-a pus în mişcare. Au fost gata să sufere totul, numai ca alţii să poată cunoaşte dragostea lui Dumnezeu, arătată în Cristos Domnul şi să poată primi şi ei mântuirea. Din numărul mare de aceşti sfinţi, devotaţi lărgirii Împărăţiei lui Dumnezeu, am ales doar câţiva, care au luminat puternic şi care, mă rog, chiar peste veacuri să lumineze şi să inspire pe mulţi fraţi ai mei.

În anii 1945-1947, lucram la revista „Farul Creştin", ce apărea la Arad, săptămânal, în 5000 exemplare. Murise fratele Avram Bălgrădeanu, misionarul nostru printre românii din Banatul Iugoslaviei şi simţeam nevoia unui alt misionar. De aceea, am scris o serie de articole în privinţa aceasta. Fratele Mircu Cocariu dorea să meargă. Eu mă gândeam că, dacă nu pleacă el şi e voia Domnului, voi pleca eu. Vorbisem chiar cu soţia în sensul acesta. Dar, nu s-a putut pleca. Nu ştiam atunci că, mai târziu, voi ajunge până la marginile pământului.

Îmi dau seama că şi azi Domnul are mulţi tineri scumpi şi devotaţi care ar fi gata să meargă ca misionari în Africa, în India, în China sau Labrador. Dar nu se poate obţine paşaport pentru aşa ceva. De aceea, ei stau pe loc şi cântă în cor sau fac altceva în biserica locală. În noaptea de 11 noiembrie 1988, pe la ora 4 eram treaz, mă rugam, meditam şi deodată Domnul mi-a descoperit o nouă strate­gie misionară, ce poate fi de mult folos poporului nostru, spre a se alipi de Domnul, ca să scape de înjurături, de desfrâu, de beţii şi de atâtea alte păcate.

A fi misionar nu înseamnă numaidecât să mergi într-o ţară străină. Nu. Apostolii au trebuit să înceapă de la Ierusalim. Deci, poţi face lucrarea misionară în ţara în care te afli. Nici un misionar nu a avut autorizare specială pentru aceasta. Iată două căi spre a-ţi împlini chemarea divină:

1. O cale individuală

Simţi că Domnul te cheamă la lucrarea sfântă? Fii gata să pleci, dar nu doar duminica, ci mută-te în altă localitate. Eşti medic şi primeşti repartiţia în nordul Moldovei sau în Oltenia, unde nu este nici un pocăit. Tu încerci să faci totul, ca să-ţi schimbe repartiţia. De ce? Nu crezi că ai putea fi misionar acolo? Şi nu trebuie să călătoreşti o distanţă de luni de zile, nu trebuie să înveţi altă limbă, nu trebuie să mergi la un alt popor. Acolo nu e junglă, nu sunt căpcăuni, nimeni nu-ţi va împlânta cuţitul pe la spate. Ei sunt fraţii noştri la care eşti chemat să le alini durerile fizice şi spirituale. La fel, poate să se mute un frate strungar, frizer, croitor sau inginer. Nu sunt atâtea localităţi fără oa­meni întorşi la Dumnezeu? Tu poţi să le spui cum tu te-ai întors la Dumnezeu şi ce bine a făcut El sufletului tău. Pentru aceasta, nu-ţi trebuie nici paşaport, nici societate misionară, ci doar tu să fii aprins de dragostea lui Dumnezeu şi vei ajuta pe mulţi să găsească o nouă viaţă.

Fratele Avram Barbu din Pecica, judeţul Arad, nu avea nici o pregătire teologică, era simplu croitor, om sărac şi ghebos, dar a fost aprins de jarul dragostei divine pentru sufletele pierdute. În primăvara anului 1914, el a simţit chemarea să meargă în Bulgaria, căci auzise că acolo sunt sate întregi cu români, cărora voia să le ducă vestea bună a mântuirii prin Cristos Domnul. Nu avea de la nimeni nici o autorizaţie pentru aceasta. A trecut în Bulgaria şi s-a oprit în comuna Martoviţa. Acolo, şi-a deschis un atelier de croitorie şi tuturor care veneau în atelierul lui le vorbea din Evanghelie. Uneori se adunau mai mulţi, veneau chiar şi din cei ce nu aveau nimic pentru croitorie, ci doar să-l asculte. Unii din ei s-au întors la Dumnezeu şi au format o biserică. Apoi, fratele Avram a mers duminica şi în alte comune. Unde găsea un grup de oameni, se oprea la ei. schimba discuţia de la noutăţile zilei la Evanghelie. Şi Dumnezeu a binecuvântat mărturia lui. Astfel, el a înfiinţat biserici în mai multe sate din Bulgaria.

În 1971, când eu am înţeles chemarea să mă mut în California, am ascultat, şi Dumnezeu a ridicat în zona Los Angeles o biserică ce a ajuns până aproape de 400 membri. Un număr de 175 persoane au fost botezate acolo, iar ceilalţi au devenit membri, prin mutare. Da, nu e uşoară lucrarea de pionierat, însă e posibilă şi binecuvântată.

2. O cale colectivă

Biserica, păstorii pot lucra la aceasta. Ei pot alege un oraş sau o comună unde nu sunt oameni întorşi la Dumnezeu, pentru care să se roage şi unde să mute 3-5 familii de credincioşi care sunt gata să facă lucrarea de vestire a dragostei lui Dumnezeu. Ei se mută cu serviciul lor acolo şi trăiesc viaţa creştină, mărturie vie pentru cei­lalţi. Biserica face lucrarea fără zurgălăi, cu multă rugăciu­ne, fără să se laude. Aceasta ar duce la mândrie. Poate nu vor fi rezultate în primul an, căci nici unii din ce mai buni misionari nu au avut rezultate imediate. William Carrey a lucrat şapte ani până a avut primul convertit. Nu e vorba de a face aderenţi la o religie, ci de a scăpa din robia păcatului suflete scumpe pentru care a murit Cristos Domnul. Sunt sute de localităţi care au nevoie de mântuirea lui Dumne­zeu şi sunt biserici care pot creşte două - trei biserici surori. Dumnezeu vrea aceasta, dar trebuie să vrem şi noi.

Facă Duhul Sfânt ca, prin viaţa acestor misionari, mulţi să fie inspiraţi să facă lucrarea sfântă cu mai mult spirit de sacrificiu. Când vrem să ne aşezăm alăturea de ei, abia atunci vedem că noi suntem doar nişte pitici netrebnici, care nu am făcut nici măcar acasă, ceea ce am fi putut face spre trezirea şi binecuvântarea altora. Domnul să aibă milă de noi!

Mă rog ca mulţi să fie aprinşi de Duhul Sfânt şi să devină adevărate lumini, ca alţii să fie luminaţi. Roagă-te şi tu pentru aceasta.

Sacramento, 28 decembrie 1988
PETRU POPOVICIPersoane interesate