Zbaterea numită viaţă > 5. Cum găsesc sensul vieţii?


5. Cum găsesc sensul vieţii?

"Isus Cristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!" (Evrei 13:8).

În vremurile noastre putem constata în rândul tinerilor trei mari curente. În primul rând, există tineri care ar încerca să oprească într-un oarecare mod cursul lumii, pentru a putea evada din ea. Pentru a fugi de realitatea vieţii lor lipsite de sens, aceştia încearcă să spargă monotonia vieţii cotidiene prin droguri, alcool, sex sau ocultism.

În al doilea rând, există o categorie de tineri, care vor să schimbe într-un mod hotărâtor lumea, prin diverse ideologii, radicalism sau idealism şi nu puţini sunt aceia care se angajează pe această direcţie de mers. Ei însă trec cu vederea un fapt esenţial, anume că fără oameni înnoiţi nu există o societate înnoită.

În al treilea rând, există tineri care, aflaţi în mijlocul frământărilor şi nemulţumirilor vieţii, au fost apucaţi de Cristos. El le schimbă şi le înnoieşte viaţa şi relaţiile într-un mod radical, aşezând-o pe o temelie solidă, pe temelia care se numeşte Isus Cristos - Cel care este acelaşi ieri, azi şi în veci. Astfel, viitorul lor devine sigur. Ei nu mai sunt purtaţi de val încoace şi încolo, fără sens, prin viaţa aceasta. Au o nouă ţintă - un scop etern. Pentru ca să ne putem aşeza viaţa pe această temelie neclintită, este important să înţelegem cine anume este Isus Cristos. Sunt bucuros că în multe locuri se vorbeşte despre Isus. Şi este extraordinar să vezi că în zilele noastre se înmulţeşte pe plan mondial numărul acelor tineri care îl pun pe El ca bază a vieţii lor, al acelora care au putut experimenta ei înşişi că această temelie nu se clatină şi că Isus Cristos poate influenţa într-un mod decisiv viaţa lor. Dacă e să ne aşezăm viaţa pe temelia care este Isus, trebuie să ştim cu cine avem de-a face. Aş dori să pun deci o întrebare: Cine este Isus Cristos, Cel care a fost, este şi va fi în veci?

El este acel Isus istoric

El este acel Isus despre care a scris istoricul roman Josephus. El este acel Isus despre care ne relatează Biblia că s-a născut în Betleem şi că a crescut în Nazaret. El este acel Isus care la vârsta de 12 ani a stat în Templu şi care şi-a început lucrarea publică la vârsta de 30 de ani. El este una şi aceeaşi persoană cu acel Isus care atunci i-a ajutat pe săraci, care le-a dat pâine să mănânce. El este acel Isus care a redat orbilor vederea şi a vindecat leproşii. El este acel Isus care a vindecat slăbănogii - precum ne atestă Biblia. El este acel Isus care ne-a adus Vestea Bună, extraordinara veste că Dumnezeu încă ne iubeşte! El ne iubeşte atât de mult, încât Şi-a dat propriul Fiu la moarte, lăsându-L să Se stingă pe o cruce, pentru ca noi să putem veni din nou la o relaţie cu El. El este acel Isus care a învăţat cu putere pe cei care îl ascultau: "Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc..." (Matei 5:44). Era o învăţătură care avea putere de convingere, o învăţătură cu totul deosebită de cea a cărturarilor şi fariseilor vremii respective. El este acel Isus care ura orice forme de evlavie făţarnice şi lipsite de conţinut. El este acel Isus care a putut să liniştească valurile mării. El este acela care trebuia doar să spună un cuvânt şi natura întreagă îl asculta, iar stăpânirile întunericului se plecau înaintea Lui. Totodată El este acela care deţine şi astăzi aceeaşi putere ca şi atunci. El este acel Isus ale cărui cuvinte şi învăţătură oferă şi astăzi viaţa! El este acel Isus care poate lua şi acum viciul pătimaşului. El este acel Isus care doreşte să ne strige în urechi faptul că odată cu venirea Lui a început „anul de îndurare al Domnului”, „anul” de iertare şi dragoste venite de la El. El este acel Isus pe care şi astăzi nenumăraţi tineri şi bătrâni îşi reclădesc viaţa. Pe acest Isus L-am pus şi eu ca temelie a vieţii, ştiind că El a fost, este şi rămâne acelaşi în veci.

EI este Fiul lui Dumnezeu

Isus este însuşi Dumnezeu. Nu întruparea a fost începutul Său. El este din veşnicii. De aceea poate fi o temelie care nu se clatină. Dumnezeu însuşi l-a întărit. Domnul domnilor şi împăratul împăraţilor, Domnul oştirilor a pus această temelie. Şi "nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Cristos" (1 Corinteni 3:11). A fost pusă deja această temelie şi în viaţa ta? Stai tu pe ea?

Isus este în acelaşi timp om şi Dumnezeu, în aceeaşi persoană - Fiul lui Dumnezeu. Acest lucru a devenit evident la botezul Lui, atunci când s-a auzit glasul care spunea: "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea" (Matei 3:17). Dumnezeu însuşi vorbea astfel despre El. La fel s-a întâmplat şi pe Muntele schimbării la faţă. Acelaşi glas divin a spus despre Isus: "Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!" (Matei 17:5). Isus însuşi afirmă despre Sine: "Eu şi Tatăl una suntem" (Ioan 10:30). Isus însuşi afirmă despre Sine: "Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). Atunci când unul dintre ucenici L-a rugat: "...Arată-ne pe Tatăl", Isus i-a răspuns: "De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl..." (Ioan 14:8-9). Pentru noi, oamenii, Dumnezeu este o noţiune abstractă. De aceea, El ni S-a revelat în Isus Cristos. La Dumnezeu nu ştim cum să ne raportăm, dar pe Isus. omul L-a putut privi, pipăi şi auzi. Odată când Isus Şi-a întrebat ucenicii ce părere au, cine este El, Petru I-a răspuns curajos: "Doamne...Tu ai cuvintele vieţii vecinice. Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Cristosul...", "...Fiul Dumnezeului celui viu!" (Ioan 6:68-69; Matei 16:16). Iar Toma, îngenunchind în faţa Lui a exclamat: "...Domnul meu şi Dumnezeul meu!" (Ioan 20:28). Isus a acceptat aceste mărturii ale ucenicilor Săi, spunându-i lui Petru: "...Nu carnea şi sângele (nu un om) ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri" (Matei 16:17). Văzându-L pe Isus cum se ruga până şi de pe cruce pentru duşmanii Săi, chiar şi un sutaş păgân a trebuit să mărturisească: "Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!" (Matei 27:54). Ai fost vreodată copleşit de uimire în faţa Lui? Ai ajuns vreodată să te gândeşti la Cel care a fost, este şi va fi şi meditând să exclami: "Domnul meu şi Dumnezeul meu!"? Iar dacă ai făcut-o, ai făcut-o oare doar de pe buze sau cu toată inima ta? Ai spus oare cu întreaga ta fiinţă: Vreau ca Isus să fie şi să rămână Domnul şi Dumnezeul meu, Lui vreau să mă dedic, pentru viaţa aceasta şi pentru întreaga veşnicie? "Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu", a exclamat acel sutaş păgân. Privindu-L pe Isus, el a fost mişcat, a fost copleşit. Ai fost şi tu atât de copleşit de El încât să poţi mărturisi acelaşi lucru? Eşti tu dispus să îl urmezi, indiferent ce te-ar costa aceasta? Da-ul nostru ar trebui să fie valabil nu doar acasă, pe ascuns - în suflet -, ci şi printre vecini, în familiile noastre, la serviciu. Odată aşezaţi pe acest fundament, trebuie să avem curajul să mărturisim fără teamă că Isus este acelaşi, ieri, azi şi în veci.

El este Mântuitorul crucificat

Atunci când S-a născut, El a fost numit Isus: "...Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale"; astfel i-a vorbit îngerul Măriei (Matei 1:21). Astăzi, pe mulţi oameni îi caracterizează o adâncă nemulţumire, un vid lăuntric, un gol sufletesc. Ei caută sensul vieţii. În Germania, de pildă, există încă şi acum 60.000 de tineri sub 25 de ani, stăpâniţi de patima drogurilor, incapabili de a munci. Ei încearcă să-şi mascheze golul sufletesc şi se străduiesc să găsească un sens vieţii. Un magazin de publicitate semnalează că 20 milioane de nemţi sunt periclitaţi de consumul în exces al alcoolului. Directorul centrului de recuperare din Hamm a celor dependenţi de droguri şi de alcool a spus odată: "Alcoolul a devenit drogul numărul unu chiar şi pentru tineri." Este cea mai mare problemă socială de ordin medical. Astăzi, avem deja circa 1,5-1,8 milioane de alcoolici. Numărul celor dependenţi de alcool creşte în rândul adolescenţilor (12, 13, 14 ani). Motivele pentru care atâţia adolescenţi şi tineri între vârsta de 20-30 ani recurg la alcool sunt nemulţumire, tensiuni interioare, un gol sufletesc, neacceptare de sine, depresie, lipsa bucuriei de a trăi, relaţii de familie sfărâmate, şocul confruntării cu realitatea, conflicte sociale, mânie, ruşine, singurătate, complexe, nevoia de semnificaţie neîmplinită, incapacitatea de a iubi etc. Este o constatare tristă şi înspăimântătoare. Alţii, în schimb, stând cu teamă înaintea vieţii, recurg la ghicitorii, pentru a-şi afla viitorul. O revistă - de pildă - relatează despre explozia unei mişcări oculte. Astăzi se vorbeşte despre o întreagă renaştere ocultă. Luând în calcul doar pe vorbitorii limbii germane, nu mai puţini de 30 milioane de oameni îşi comandă horoscopul. În RFG există 85.000 vrăjitori, cititori în cărţi, cititori în palmă, ghicitori şi alţi diverşi exponenţi ai superstiţiilor, persoane înregistrate ca plătind impozit pentru aceasta. Într-un comunicat televizat s-a afirmat faptul că 20 milioane de nemţi se află sub tratament psihoterapic. Astăzi, cele mai multe confesări sună cam aşa: "Din totdeauna mi-am căutat un om în care să pot avea încredere, însă de fiecare dată am fost înşelat". O agenţie de ştiri a afirmat faptul că începând din 1969 numărul sinuciderilor în rândul tinerilor între 15-25 ani a crescut cu mai bine de 40%. Motivele sunt multiple: grijurile vieţii, teama pentru viitor, slăbirea capacităţii de muncă şi multe altele. Există oare vreun răspuns, vreun ajutor în această privinţă? Isus ne asigură: "V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 16:33). Prin moartea Sa de pe cruce, El a învins păcatul, a plătit datoria noastră. Nu trebuie să ne mai refulăm vinovăţia. Putem fi eliberaţi de ea, aducând toate eşecurile, toate problemele şi toată teama noastră înaintea lui Isus, mărturisindu-I-le şi dându-I-le Lui - prin rugăciune. Mulţi oameni sunt în zilele noastre în căutarea sensului vieţii, a unei păci lăuntrice adevărate, a bucuriei, a fericirii şi a securităţii. Pe toate acestea omul le-a pierdut din clipa în care a fost despărţit de Dumnezeu prin păcat.

Există o accentuată încercare de a suprima conceptele de păcat şi vinovăţie. Nu cu mult timp în urmă, la o oră de religie, profesorul de religie ne-a spus: "Ştiţi... păcat, păcătos şi vinovăţie ...acestea sunt concepte care ar trebui şterse; în ziua de azi, ele oricum nu mai sunt înţelese de tineri." Însă atunci când am întrebat tinerii dacă ştiu ce anume înseamnă un vinovat, ei au răspuns: "Desigur că ştim. O ştim încă de la regulile de circulaţie rutieră. Cunoaştem foarte bine ce înseamnă să te faci vinovat de încălcarea regulilor de circulaţie. Cunoaştem însă şi ceilalţi vinovaţi, păcătoşii despre care vorbeşte Biblia, numai că - şi acest lucru a fost spus corect - nu vrem să admitem faptul că suntem păcătoşi, cu toate că suntem convinşi de aceasta." La un asemenea răspuns nu s-ar fi aşteptat profesorul de religie. El nu avusese curajul să vorbească despre păcat şi vinovăţie, însă cum am putea vorbi despre măreţia soluţiei lui Dumnezeu în Isus, dacă nu admitem faptul că omul s-a făcut vinovat de ruperea relaţiei lui cu Dumnezeu şi faptul că păcatul stă de-acum ascuns în sufletul fiecăruia dintre noi. Isus a fost răstignii pentru ca, ispăşind vina noastră, să ne facă neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu şi astfel să facă din nou posibilă relaţia cu Dumnezeu. Isus vrea să ne scape de această vină şi să ne elibereze de noi înşine. El doreşte să ne smulgă din robia legăturilor noastre. El însuşi doreşte să fie izvorul fericirii noastre. Dragii mei prieteni, de fapt abia în ultimele luni am înţeles cu adevărat că Isus nu doar că vrea să ne facă fericiţi, ci El însuşi este izvorul fericirii, adică fericirea stă în El însuşi. De aceea poate spune Cuvântul lui Dumnezeu: "Bucuria Domnului este tăria voastră" (Neemia 8:10). Acest Isus nu ne dezamăgeşte. Am experimentat-o în propria mea viaţă. Isus a purtat păcatul lunii întregi. "Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!" - a exclamat Ioan Botezătorul (Ioan 1:29). Dacă Isus a purtat păcatul lumii, înseamnă că El a purtat şi păcatul tău şi păcatul meu. Aceasta înseamnă însă că El a purtat atât păcatele de ieri cât şi pe cele de azi şi pe cele de mâine, pe cele despre care noi astăzi încă nici nu ştim nimic. Chiar dacă ne pârăşte Acuzatorul nostru - Satan -, chiar dacă ne chinuie conştiinţa şi credem de multe ori că pentru noi nu mai există scăpare: zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, a fost nimicit pe crucea de la Golgota (Coloseni 2:14). Isus Cristos, Cel care n-a cunoscut păcat, a fost făcut păcat, pentru noi (2 Corinteni 5:21) -, de aceea este El neprihănirea noastră, o neprihănire valabilă înaintea lui Dumnezeu. De ce am avea mai mare nevoie, decât de o completă eliberare de vinovăţie şi păcat şi ce ar putea fi mai urgent pentru noi, decât o răscumpărare de toată nelegiuirea din viaţa noastră. El este dreptatea şi neprihănirea noastră. "Dreptatea Ta şi sângele sfânt,/ Haina de glorie îmi sunt" - spun cuvintele unei cântări. Sângele lui Cristos a devenit pentru mine nu doar haină de duminică, ci şi una de toate zilele - a devenit chiar haina mea de lucru. Astfel putem spune că El Şi-a dat sângele pentru orice păcat - pentru cel săvârşit ieri, sau azi, cât şi pentru cel care ne va doborî mâine (1 Ioan 1:7). Dumnezeu doreşte ca tuturor oamenilor să li se spună Vestea Bună - pentru ca toţi oamenii să audă marea veste aducătoare de fericire şi eliberare. Tocmai pentru aceasta este datoria fiecăruia care a gustat eliberarea să spună şi altora despre extraordinara veste, să o mărturisească - la serviciu, acasă sau printre vecini. Să mărturisească deschis şi sincer: Isus este Domnul şi Dumnezeul meu. El este Cel veşnic, Cel imuabil: Cel care a fost, este şi va fi.

Isus este Biruitorul păcatului, al iadului, al morţii şi al diavolului

Dacă ne aşezăm picioarele pe această temelie nu înseamnă că noi am şi încetat să păcătuim. Vechiul Adam - natura noastră umană - nu devine sfânt, el continuă să fie ispitit şi, nu de puţine ori, biruit de păcat. Însă Isus a dat o lovitură de graţie păcatului. Unde îţi este boldul, moarte, unde îţi este biruinţa, locuinţă a morţilor? Efectul păcatului este moartea. Boldul morţii sau acul cu venin al morţii este păcatul. Toţi oamenii trebuie să moară, pentru că toţi - şi aici nu există excepţie - au păcătuit, însă nu moartea va avea ultimul cuvânt. Puterea lui Dumnezeu, extraordinara Sa putere creatoare, care a strigat în haosul începutului: „Să fie...” „şi...a fost", a strigat şi la mormântul din Betania: "Lazăre, vino afară!". Şi Lazăr a ieşit afară, cu toate că fusese mort de patru zile şi mirosea greu. Aceeaşi putere creatoare a lui Dumnezeu l-a strigat şi Fiului în dimineaţa învierii: "Isuse, scoală-te!"; şi incredibilul s-a împlinit: Isus a părăsit odată pentru totdeauna împărăţia morţii. Această putere creatoare a lui Dumnezeu vrea s-o pună Isus în viaţa noastră, prin Duhul Său. Romani 8:11 precizează: "...Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Cristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi." Isus Cristos este acelaşi, ieri azi şi în veci. Puterea Lui a fost şi rămâne aceeaşi, ieri, astăzi şi în vecii vecilor. Diavolul a fost învins, Şarpelui i-a fost zdrobit capul; iar Isus vrea să ne facă parte şi nouă de biruinţa Lui asupra lui Satan şi asupra păcatului.

El este Domnul înviat din morţi

Isus a murit, dar El nu a rămas în mormânt. Dacă Isus nu ar fi înviat, toată jertfa sa ar fi rămas fără sens. Moartea şi învierea Lui împreună alcătuiesc coloana vertebrală a credinţei creştine. Dacă nu ar fi înviat, El nu ar putea fi mâine acelaşi care a fost şi ieri. Iar noi nu am putea avea o nădejde vie - o nădejde care să ne slujească nu numai în viaţă, ci şi în faţa morţii. Însă El a înviat! Mormântul nu L-a putut ţine! El trăieşte nu doar în mintea ucenicilor Săi, nu doar în ideile bisericilor Sale; Mormântul este gol; El a înviat cu adevărat! Aşa stând lucrurile, putem declara cu toată convingerea că noi înşine vom învia (Citeşte 1 Corinteni 15:1-58.). Mormântul şi moartea nu ne vor putea ţine, căci Isus Cristos trăieşte. Iar El a promis: "Eu trăiesc, şi voi veţi trăi" (Ioan 14:19). Această putere a învierii Lui vrea să ne-o dea nu doar pentru duminica dimineaţa. El vrea să ne-o dea pentru viaţa de toate zilele, în mijlocul problemelor care se ivesc la şcoală, în mijlocul problemelor de convieţuire cu semenii, în mijlocul problemelor de căsnicie. Nici n-aş putea enumera aici toată influenţa pe care o poate avea şi pe care o chiar are faptul că îl ai pe Isus ca temelie a vieţii tale. Viaţa se ordonează după standarde cu totul noi, iar El ne dă forţa de a putea trăi o viaţă pe măsura lor. El ne ajută să rămânem statornici în dragoste, pentru că dragostea însăşi este lucrată în noi de Dumnezeu, îl vom putea iubi chiar şi pe acel coleg de serviciu care este un adevărat focar de răutate şi cu care nu poţi întreprinde nimic. Puterea lui Isus face posibilă convieţuirea în pace dintre copii şi părinţi, dintre părinţi şi copii, dintre elevi şi învăţători şi dintre învăţători şi elevi. Dispunem de-acum de o nouă Sursă de putere, care ne ajută să îi suferim pe alţii; ba mai mult, am aflat acel Izvor care ne dă o putere să îi privim pe alţii chiar mai presus de noi înşine - şi aceasta în toate domeniile vieţii, chiar şi în căsnicie. Astfel, viaţa de căsnicie va fi trăită iertând, şi nu acuzându-ne unul pe altul. La fel cum mie mi s-a iertat, de acum îl pot şi eu ierta pe semenul meu, pe partenerul meu. Aceasta stabileşte în viaţa de căsnicie standarde noi. În zilele noastre, credincioşia în căsnicie nu mai ocupă un loc de cinste. În majoritatea cazurilor, relaţia de familie se află într-o criză acută. Cine lasă însă pe Cristos să domnească în viaţa lui, acela va primi putere de a fi cinstit, inclusiv în căsnicie. Prin Cristos, el dobândeşte nu numai curajul de a începe o căsnicie, ci şi curajul şi puterea de a rămâne credincios partenerului său, până la moarte. Cine îl cunoaşte pe Isus şi puterea învierii Lui, acela va avea puterea de a scăpa de lăcomia de avere - de ceea ce de multe ori ne fură perspectiva veşniciei. Nu arareori sunt oamenii legaţi de aceste lucruri pământeşti, cu toate că în doar câţiva ani trebuie să le părăsim. Deci ceea ce agonisim pe pământ nu poate constitui acea temelie pe care să ne putem clădi veşnicia.

El este Domnul, care va reveni

Cu toate că o viaţă trăită în această lume împreună cu Cristos este deja schimbată şi frumoasă, creştinul priveşte totuşi dincolo de ea, căci marea parte a splendorilor vieţii sunt încă înaintea lui. O asemenea viaţă se merită trăită, chiar dacă nu întotdeauna te afli deasupra norilor. Cristos este gata să ne treacă prin nori şi prin necazuri dincolo de acestea. Pentru ca să nu existe nici o neînţelegere: problemele nu vor dispărea toate, atunci când îl urmăm pe Isus, dimpotrivă; poate se vor adăuga mai multe la ele, pentru că avem de-a face cu o lume care nu are această temelie, ci dimpotrivă, de cele mai multe ori o respinge şi o atacă cu vehemenţă, însă noi ştim că Isus va reveni, după cum ne-a promis-o El însuşi: „În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi" (Ioan 14:2-3). Isus S-a dus să ne pregătească un loc. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru toţi aceia care şi-au clădit viaţa pe Cristos. Ei au înţeles faptul că dorinţa lui Dumnezeu este să aibă comuniune cu ei, şi aceasta pentru o veşnicie întreagă. Pavel a trăit în baza aceleiaşi convingeri. Iată ce scrie el tesalonicenilor: "Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogon din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Cristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte" (1 Tesaloniceni 4:16-18). Isus Cristos rămâne acelaşi, ieri azi şi în veci. El stă înaintea uşii inimii noastre. El aşteaptă ca noi să I-o deschidem. În Apocalipsa 3:20 citim: "Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine." Isus a schimbat viaţa multor tineri şi chiar a multor vârstnici. El o poate schimba şi pe a ta; El este Izvorul vieţii.

Isus dă vieţii noastre o nouă orientare, un nou ţel, o nouă direcţie. Ne dăruieşte o viaţă care se merită trăită, acum şi în veşnicie. El ne readuce la scopul pentru care am fost destinaţi să trăim ca oameni, împăcându-ne cu Dumnezeu-Tatăl. Prin Isus, viaţa ta capătă sens; de aceea, lasă ca El să-ţi determine toate aspectele vieţii.

Tineretul este cel mai scump bun al societăţii umane. Însă tocmai acest bun este atât de puţin apreciat şi atât de puţin îndrumat, prin exemple pozitive, fiind de multe ori înţeles şi tratat greşit.

Ce fel de mediu este acela în care sunt obligaţi tinerii de azi să crească şi ce fel de cultură primesc ei? Pretutindeni îi pândesc ispitele. Părinţi lipsiţi de orice responsabilitate îşi abandonează pur şi simplu copiii, neoferindu-le nici standarde de viaţă şi nici ajutor. Deşi fiecare familie a plecat la drum cu o mulţime de intenţii bune, până la urmă toate s-au înecat în materialism. Căsnicii desfăcute, sfătuitori deseori fără o direcţie clară, imagini neclare despre moralitate şi Dumnezeu, corupţie de la cei de jos până la cei aflaţi în cele mai înalte poziţii, o atmosferă politică explozivă, războaie etc. Toate acestea sunt urmările groaznice ale unei lumi care s-a desprins în mod conştient de Dumnezeu. Unde mai există o cale clară, o cale care să dea sens vieţii? Există un singur răspuns la această întrebare. Răspunsul se află în Isus Cristos, care este acelaşi ieri, azi şi în veci. Cel care-L primeşte pe Cristos va găsi în El mai mult decât o oglindă în care să-şi privească viaţa cu toate falimentele ei; va găsi în El soluţia salvatoare - sensul vieţii; va găsi în El puterea de a scăpa de deznădejde, puterea de a trăi cu adevărat.


Persoane interesate