Lumini peste veacuri > Vol. II > 12. Robert Moffat


CAPITOLUL 12
ROBERT MOFFAT

Într-o lume egoistă, care urmăreşte doar binele perso­nal, unde chiar şi unii din copiii Domnului ajung uneori prinşi în cursa de a alerga doar după cele trecătoare, să ne oprim câteva clipe şi să privim în urmă prin negura vremilor şi vom vedea că strălucesc, nu cei ce au fost ladă de gunoaie şi au strâns cât mai multe, ci cei ce prin renunţa­re au fost lumini aprinse şi s-au consumat pe ei înşişi luminând pe alţii. În ascultarea lor de Domnul, au fost gata să se despartă de toate, să se smerească, trăind nu în societatea înaltă, ci alăturea de cei mai înapoiaţi oameni de pe faţa pământului, înfruntând greutăţi şi pericole ce nu pot fi descrise. Doar în ziua cea mare a judecăţii, când va fi răsplătirea fiecăruia, atunci şi aceştia vor fi daţi pe faţă. Aceştia au fost eroi ai credinţei, care uneori au schimbat chiar cursul istoriei pentru popoare şi continente. Mărimea împăraţilor nu se poate compara cu a lor, căci aceştia, fără armate, fără mulţime de sfetnici, fără să dispună de fonduri mari, au strălucit şi strălucesc încă. Ei aveau inima plină de dragostea lui Cristos. Ei nu au subjugat, ci au eliberat pe mulţi din cea mai grozavă subjugare.

Una din aceste lumini care a strălucit în Continentul negru a fost Robert Moffat. El s-a născut în anul 1795, în satul Ormiston din sudul Scoţiei. La vârsta de 13 ani a fost angajat ca grădinar, iar seara mergea la şcoală. Pe lângă slujbă şi şcoală, el şi-a făcut timp să înveţe vioara. Azi sunt mulţi copii cărora părinţii le dau toate de-a gata şi ei risipesc timpul, nu învaţă, ci vin acasă cu note slabe. El se scula dimineaţa la ora 4 în gerul iernii, îşi freca în cămăruţa lui mâinile de frig şi se apuca de învăţătură.

Chiar ca şi copil, el era foarte atent la predică. Aşa se explică cum, la vârsta de 4 ani, într-o duminică, după predică, el a trecut în faţă şi a îngenuncheat predându-se Domnului. Poate mulţi vor fi râs de el, presupunând că încă nu înţelege destul de bine ce face. Dar „cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe?"

La 17 ani a fost angajat ca ajutor de grădinar la un mare castel în High Leigh, Cheshire, Anglia. Înainte de a pleca din casa părintească, mamă-sa i-a cerut să-i promită că va citi zilnic din Biblie un capitol dimineaţa şi unul seara, şi Robert a promis.

După luarea în primire a slujbei, într-o zi a fost trimis să meargă la Warrington, un orăşel la vreo 9 km., pentru nişte cumpărături. Acolo, în oraş, a văzut o placardă mare pe care era un anunţ despre o adunare misionară. El s-a oprit, a citit anunţul. De fapt, adunarea se ţinuse, dar anunţul acela a trezit în el gândul să devină misionar. Mai târziu, a făcut cerere la Societatea Misionară Londoneză, dar a fost respins, căci nu avea studiile necesare spre a fi misionar. Atunci, a căutat să-şi completeze studiile şi apoi a fost acceptat să meargă în Africa. Părinţii lui la început au fost puţin îngrijoraţi. Călătoria pe vremea aceea era periculoasă şi tot aşa era şi slujirea ca misionar în Africa. Totuşi, nu i-au stat împotrivă, căci ştiau că merge să lucreze pentru Dumnezeu.

La vârsta de 21 ani, într-o dimineaţă de octombrie 1816, Robert Moffat s-a îmbarcat pe corabia Alacrity şi a ajuns la Cape Town, în Africa de sud, după trei luni.

La începutul anului 1817, când a sosit la Cape Town, acolo erau foarte puţini albi, căci era cu mult înainte de descoperirea câmpurilor cu diamante şi a zăcămintelor de aur. Doar mai la nord se aflau ferme întinse ale burilor. Burii erau albi, descendenţi ai olandezilor care s-au stabilit în sudul Africii şi se ocupau cu agricultura şi cu creşterea vitelor. Ei asupreau populaţia de culoare. Moffat era să se stabilească la Namaqualand, care e mai la nord de Cape Town, dar guvernatorul nu i-a permis, căci era pe cale să izbucnească război între negri şi buri. După câtva timp, Moffat a primit îngăduinţa să meargă vreo 950 km în nord. Pe acea vreme, nu erau căi ferate, poştă, telefon şi nici măcar drumuri. Deplasarea se făcea cu carul tras de boi pe albia seacă a râurilor. Dacă venea o ploaie mare şi râul se umplea cu apă, deplasarea era imposibilă. Ziua era o arşiţă dogoritoare, iar noaptea era frig de ţi se părea că îngheţi şi nu se găsea nici un adăpost. Apoi era pericolul să fii atacat de lei, leoparzi, pantere, şacali, hiene, crocodili, şerpi veninoşi sau de populaţia băştinaşă - buşumani - care pândea pe albi din dosul tufişurilor. Localnicii nu se încumetau să facă aşa călătorii, dar Moffat, după un timp de rugăciune, a fost gata să plece. Prietenii l-au sfătuit să nu facă o aşa călătorie. Drumul era printre triburi de canibali şi mai ales că în drum era un trib unde era şef unul numit Africaner. Acesta era foarte feroce şi nimeni nu îndrăznea să i se împotrivească. Guvernatorul englez a pus suma de 500 dolari - sumă mare pe vremea aceea - pe capul lui Africaner, dar nimeni nu l-a adus nici viu, nici mort. Prietenii i-au spus că Africaner îl va omorî şi scăfârlia lui o va face cană de băut. Moffat şi-a pus însă în gând tocmai pe acesta să-l câştige pentru Cristos Domnul.

Călătoria a fost groaznică. Ca unul care nu ştia cum e călătoria prin deşert, el a angajat câţiva băştinaşi, a luat câţiva cai, câteva oiţe şi câţiva boi de tracţiune. Din cauza căldurii dogoritoare prin deşert, care făcea să crape pielea pe picioare, ei trebuiau să călătorească mai mult noaptea. Dar noaptea, pericolul mare era al fiarelor sălbatice, care erau atrase de mirosul vitelor. Răcnetul leilor, urletele hienelor făceau ca vitele să o ia în toate părţile şi numai cu ajutorul călăreţilor le puteau aduce iar împreună. În câteva rânduri, erau să moară de sete, boii au căzut şi nu mai puteau trage carul. Dar nici a doua zi, după ce s-au odih­nit, n-au putut pleca din cauza setei. Atunci câţiva călăreţi s-au dus în căutarea apei. Ei au găsit un râuleţ de unde au putut aduce apă. Odată trebuiau să treacă un râu, dar carul s-a împotmolit între pietroaiele de pe fundul râului, încât n-au mai putut merge nici înainte, nici înapoi. Au încercat să-l ridice, dar n-au putut. Indigenii l-au sfătuit să se întoarcă înapoi, dar Moffat era om tare de voinţă şi n-a vrut. Atunci el le-a spus că singura soluţie e să ducă toată încărcătura cu mâinile şi să demonteze carul în bucăţi; astfel rând pe rând l-au dus de partea cealaltă. Numai aşa au putut să-şi continue drumul mai departe.

După puţin timp, au ajuns în satul de unde erau cărăuşii. Acolo, şef de trib era Magerman, care i-a primit bine. Moffat a poposit câteva zile în acel sat. Magerman a stăruit mult de Moffat să rămână ca misionar la ei, dar Moffat a plecat mai departe şi, la 26 ianuarie 1818, a ajuns în tribul lui Africaner. Omul acesta, care era spaima tuturor, l-a primit bine. Înţelegând că Moffat vrea să stea mai mult timp la ei, Africaner a chemat o seamă de femei şi le-a poruncit să facă un cort pentru Moffat. Numaidecât au alergat şi primele au adus nişte beţe pe care le-au aşezat în cerc şi le-au legat la capătul dinăuntru, formând un dom. Altele au adus împletituri pe care le-au legat de jur-împrejurul domului şi în câteva minute cortul a fost gata. În acel cort, Moffat a locuit şase luni. Cum împletitura cortului nu era prea deasă, razele soarelui pătrundeau înăuntru şi la fel ploaia şi praful. Iar în câteva rânduri, în timp ce Moffat dormea, un câine şi-a făcut loc prin împletitură şi i-a mâncat dejunul. Altădată s-a pomenit cu un şarpe mare încolăcit în cortul lui, iar într-o noapte doi tauri care se luptau între ei, erau să-i facă praf cortul, dar el s-a trezit, a fugit afară şi i-a gonit de lângă cort.

În timpul acesta, Moffat a început să-i citească Biblia lui Africaner, care era uimit de tot ce auzea. El a fost un bun elev, avea o memorie excelentă şi putea să repete tot ce i s-a citit. Odată Africaner şi-a pus capul în mâini şi a zis: „Capul acesta este prea mic, mi se pare că se umflă cu aceste lucruri mari". Din omul fioros de altă dată, Africa­ner a devenit un bun credincios.

După şase luni, Moffat s-a pregătit iarăşi de drum. Africaner a stăruit mult să nu plece, dar nu l-a putut opri. Moffat a plecat mai în nord, la Damaraland. Călătoria a fost plină de peripeţii. Ca hrană foloseau carne de girafe şi zebre pe care le vânau. Moffat ne spune că era tare „ca talpa cizmelor", stomacul foarte greu o digera. Apoi, acolo nu aveau sare, toate mâncărurile erau lipsite de gust. Odată, au poposit seara la un sat lângă un râu. Oamenii satului s-au adunat şi el le-a predicat Evanghelia. Abia încheiase serviciul de închinăciune, oamenii stăteau în cerc în jurul unui foc, iar el avea încă Biblia pe genunchi, când deodată răcnetul puternic al unui leu a spintecat văzduhul. Boii s-au speriat atât de tare că au fugit prin mulţime, peste foc, ridicând un nor de cenuşă, au împrăştiat cărţile de cântări, pălării, totul a fost în debandadă şi nu s-au oprit până într-o văgăună întunecoasă. Din fericire, nimeni n-a fost călcat, n-a fost rănit, iar ţipetele acelei învălmăşeli au speriat leul care a luat-o la fugă.

Datorită arşiţei, hainele lui Moffat au început să se rupă, pantalonii aveau găuri mari, cămăşile nu mai aveau mâneci şi toate erau murdare. O negresă bătrână dintr-un trib s-a oferit să-i spele hainele, dar acolo nu aveau săpun şi nu era mare diferenţă între cele spălate şi cele nespălate. Uneori, pentru că nu avea apă unde să-şi spele cămăşile, Moffat le întorcea pe dos, ca să nu simtă pe piele murdăria lor.

Odată, se afla la poala unui munte, unde era vegetaţie luxuriantă. Cumva, fără să-şi dea seama, a tuşit şi imediat s-a văzut înconjurat de maimuţe, unele uriaşe, care se apropiau de el. N-a îndrăznit să tragă în vreuna căci se temea că are să fie rupt în bucăţi. Doar încetişor cu vârful armei şi-a făcut loc şi a plecat dintre ele. Într-o seară, fiind fără experienţă, au poposit lângă un vad cu apă. N-a ştiut că acolo vin fiarele sălbatice noaptea să se adape. Toată noaptea a stat cu arma în mână căci lătrau şacalii, urlau hienele şi răcneau leii, care veneau până aproape de ei. A fost o noapte de groază, fără somn, dar a învăţat o lecţie. Când a ajuns mai în nord, el a constatat că aici pământul e fertil şi că s-ar putea face agricultură. S-a gândit să-i propună lui Africaner să se mute cu tot tribul acolo. Primind vestea că îi vine mireasa la Cape Town, s-a întors la Africaner şi l-a luat cu el. În Cape Town s-a dus cu Afri­caner la guvernator. Acesta a rămas uluit. Nu-i venea să creadă că Africaner s-a pocăit. Apoi a exclamat: „Aceasta e a opta minune a lumii".

În decembrie 1819, Maria Smith a sosit la Cape Town. Ea avea doi fraţi misionari. Când Moffat era încă în Anglia i-a cerut mâna, dar părinţii fetei nu s-au învoit. După ce au aflat însă de lucrarea lui, le-a dat îngăduinţa să se căsăto­rească şi pe 27 decembrie 1819, au avut nunta. Apoi au plecat la Luttakoo, la poporul beciuan, de unde venise la Cape Town ca s-o ia pe Maria.

Viaţa în cort nu a fost uşoară pentru Maria. În Anglia, părinţii ei aveau o casă-castel cu o grădină excelentă la care fusese angajat Moffat pentru o vreme. Atunci s-au cunoscut şi a cerut-o în căsătorie. Acum, aici avea să trăiască într-o colibă, unde în fiecare săptămână trebuia să muruie vatra cu balegă de vacă, pentru ca să nu se facă praf şi să omoare purecii, care erau o pacoste pe oamenii albi. Apoi a fost neobişnuită cu violenţa furtunilor tropica­le. Odată, un trăsnet a lovit vârful colibei lor de alimente, a trecut prin acoperiş şi a topit pietrele de jos. Cu vremea s-a aclimatizat cu toate acestea. În anul următor, au avut o fetiţă, pe Maria, care mai târziu a devenit soţia lui Dr. David Livingstone.

În 1825, s-au mutat la Kuruman unde şi-au stabilit o nouă reşedinţă a misiunii. Localitatea era lângă râul cu acelaşi nume. De aici, Moffat şi-a desfăşurat cea mai mare activitate misionară. Şeful tribului le-a dat un teren cu grădină, pe care ei au irigat-o şi au cultivat-o. Dar când au fost coapte roadele, a venit soţia şefului de trib cu alte fe­mei şi au cules o mare parte, fără ca ei să poată zice ceva. Se părea că învăţătura Evangheliei nu prinde la beciuani, căci furau tot ce găseau, şi oi, şi roade, şi unelte.

De aici, Moffat mergea într-o parte şi alta să predice Evanghelia. Odată, ajungând într-un sat, i-a găsit că săpau o groapă, căci murise o femeie de la care rămăseseră două fetiţe. Acolo a aflat că şi fetiţele urmau să fie îngropate de vii cu mama lor. El a mijlocit pentru ele şi le-a luat cu el acasă, unde au crescut ca fetiţe ale lor.

El a fost confruntat cu multe pericole şi primejdii. Odată, mergând la Kureciane, seara a fost înconjurat de lei, iar singurul său cal, îngrozit, a luat-o în galop să-şi scape viaţa. Zadarnic l-au căutat băştinaşii, presupuneau că a fost mâncat de lei, dar a doua zi dimineaţa a apărut. Într-o altă zi, mergea singur printr-o pădure. Vrând să evite un vad care era plin cu crocodili, a părăsit drumul şi deodată a zărit în faţa lui un leu, care l-a văzut şi se pregătea să-l atace. El s-a întors înapoi, a dat cu pietre în vad să fugă crocodilii, a trecut vadul şi a scăpat. Într-o bună zi, avea arma de vânătoare pe umăr şi trecea prin nişte ierburi înalte. Zărind o antilopă, a tras după ea şi a urmărit-o, dar privind la un copac din faţă, a zărit o tigroaică ce stătea între două crăci, gata să sară în capul lui. Imediat, s-a dat câţiva paşi înapoi şi, fără să vadă ce e în spate, a călcat o cobra care s-a încolăcit după piciorul lui şi a ridicat capul să-l muşte, dar cu o mişcare fulger el a sucit arma şi a tras un foc care a omorât-o. Apucând-o de coadă a târât-o la carul lor. Băştinaşii care-l însoţeau au tăiat-o şi au găsit pungile pline cu otravă. Ei spuneau că dacă l-ar fi muşcat, nu mai putea ajunge nici măcar până la car. Dar Dumnezeu l-a scăpat din toate acestea. Moffat obişnuia să spună: „Omul e nemuritor până ce îşi termină lucrarea".

Odată, deşi se auzea în depărtare bătaia tot mai tare a tobelor de război, Moffat plecă în călătorie pentru vestirea Evangheliei. Zvonuri de război circulau în toate părţile. Se spunea că trupe zulu au plecat să invadeze pe beciuani. Tribul Zulu era un popor de talie înaltă, războinici fioroşi, ce locuiau în provincia Natal din sud - est. Oraşul Durban era cel mai de seamă port al lor. Ei aveau regele lor, o armată bine organizată cu ofiţeri şi generali. Ca arme folo­seau suliţe grele şi mânuiau cu dibăcie scuturi de lemn. Erau împărţiţi pe regimente, aveau o disciplină de fier şi nimeni nu li se putea împotrivi. Un general cu trupele sale, după o campanie de cuceriri poruncită de regele Ciaka, nevrând să predea regelui prada luată, nu s-au mai întors acasă, ci au trecut munţii, o distanţă de vreo mie de km, şi s-au îndreptat să cucerească coasta de vest de la Basutoland spre râul Limpopo. Moffat tocmai sosise în acea parte şi a aflat că trupele zulu se apropie. El a înştiinţat pe cei din Griquatown, apoi cu şeful tribului Waterboer şi cu 600 de oameni înarmaţi cu puşti s-au îndreptat spre Kuruman. A întâlnit pe Melville, guvernatorul oficial, şi împreună au vrut să întâlnească trupele zulu, să discute cu ei şi să fie pace. Guvernatorul şi cu Moffat erau călare pe cai, iar puşcaşii veneau după ei. În sfârşit, s-au întâlnit cu trupele zulu. Aceştia au fost uimiţi de ceea ce vedeau în faţa lor. Ei n-au văzut niciodată un om alb şi nici cai. Li se părea că omul şi calul sunt una. Moffat a încercat să se apropie de ei ca să discute, dar s-au împrăştiat în toate părţile, ca de o arătare şi s-au grupat în altă parte. A mai făcut câteva încercări, dar toate au fost în zadar, nimeni nu a fost gata să discute cu el. În fine, trupele zulu au început dansul războinic, săreau, strigau şi băteau pământul de se ridica un nor de praf. Ritmul tot mai rapid arăta că înfierbântarea e făcută şi urmează atacul. Şi aşa a fost. Când s-au repezit ca o furtună, au fost primiţi cu rafale şi seceraţi. Cu strigăte sălbatice s-au retras, dar numai ca să schimbe tactica. S-au împărţit şi au atacat din două părţi, dar armele de foc s-au dovedit superioare suliţelor, care nu puteau fi folosite decât la mică distanţă. Lupta a fost dârză, dar barajul de foc nu le îngăduia să se apropie. A doua zi, au venit pitiţi printre ierburi şi tufişuri, dar când s-au ridicat şi au încercat să dea atacul, au fost seceraţi. Având mari pierderi, au fost siliţi să se retragă. În această a doua zi, Moffat era cât pe-aci să fie răpus. În timp ce trecea printr-un defileu, un soldat zulu, ce era camuflat după pietre, era să se arunce asupra lui Moffat. Un puşcaş însă l-a zărit şi l-a ochit dându-l peste cap.

Din acest atac, Moffat s-a ales cu un deosebit respect din partea băştinaşilor că au fost scăpaţi de trupele zulu. Peste tot, la serviciile de vestire a Evangheliei, acum, veneau mari mulţimi şi îl ascultau cu mare atenţie. Se observa un duh de trezire între beciuani.

În anul 1829, după 12 ani de muncă intensă, au început să apară roadele. La serviciile de închinăciune mulţimile ascultau cu sete Cuvântul lui Dumnezeu. Cântecele păgâne şi dansurile au încetat prin sate. În schimb, se puteau auzi cântările de slăvire a lui Dumnezeu de pe buzele beciuanilor, precum şi rugăciuni în Numele Domnului Isus.

Obiceiurile păcătoase au fost părăsite. Lui Moffat şi soţiei nu le venea să creadă ochilor, deoarece schimbarea s-a făcut prea dintr-o dată. Totuşi, au ales din mulţime pe şase în a căror viaţă, de o bună bucată de vreme, se observase schimbarea făcută de Duhul Sfânt şi i-a botezat. Serviciul de botez a fost ceva cu totul deosebit. Vestea a mers până departe. Tot mai mulţi veneau şi îşi mărturiseau despărţi­rea de păcat şi credinţa lor în Mântuitorul. Apoi au urmat alte şi alte botezuri.

Tribul Matabele a auzit de această schimbare şi a trimis mesageri să cunoască învăţătura omului alb. Moffat a plecat cu ei să le vestească Evanghelia şi a petrecut o vreme cu ei. Regele acelui trib ar fi vrut să-l reţină, dar Moffat a spus că trebuie să se reîntoarcă la familia sa.

Întrucât vorbirea acestor triburi nu avea un limbaj scris, Moffat a început să lucreze la punerea limbii secwana în scris. A fost o lucrare foarte grea. Ei aveau unele sunete guturale, altele ascuţite, aşa că trebuia să ai o ureche muzicală excelentă, ca să notezi un semn pentru fiecare. Apoi, în limbajul lor nu aveau cuvânt pentru carte, creion, citire, scriere, epistolă, etc. Şi nu era uşor să-i faci să priceapă aşa cuvinte noi. După ce le-a făcut un vocabular, s-a apucat de traducerea Noului Testament, o lucrare uriaşă pe acea vreme. Aici, s-a izbit de o seamă de alte cuvinte, pe care beciuanii nu le puteau înţelege. Unii n-au văzut niciodată marea, alte animale sau păsări decât acele câteva care erau în partea locului. Paralel cu traducerea, el a început o şcoală de alfabetizare cu ei.

Când a terminat traducerea, soţia s-a îmbolnăvit şi a trebuit s-o ducă la Cape Town. Acolo a stat de vorbă cu guvernatorul cu privire la tipărirea traducerii Noului Testament. Acesta i-a spus că ei au o tipografie, dar n-au oameni care să lucreze cu ea. Atunci Moffat a început să lucreze la tipografie şi a mai găsit un prieten care să-l ajute. Pe acea vreme, materialul ce urma să fie tipărit, se culegea literă cu literă din nişte sertăraşe. Era un lucru de mare atenţie şi foarte încet se făcea o pagină. Între anii 1945-1948, lucram la revista “Farul Creştin” unde, tot la fel, tipografii culegeau literă cu literă. Cât de greu şi de încet o fi fost această muncă pentru Moffat, care nu era tipograf de meserie? Şi totuşi el a făcut lucrarea ca să poa­tă pune Biblia în mâna poporului, iar noi azi avem Biblia tipărită şi suntem aşa de greoi în a o pune în mâna altora.

Între anii 1839 şi 1843, Moffat cu familia s-a întors în Anglia pentru concediu. Atunci Dr. David Livingstone întâlnindu-l şi auzind de starea celor din Africa, s-a dedicat lucrării din acel continent.

După concediu, s-au reîntors la câmpul lor de misiune şi au lucrat până în 1870 când, Moffat fiind în vârstă de 75 ani, au părăsit câmpul misionar, plecând definitiv în Anglia. În 1871, i-a murit soţia, iar el a trăit 88 ani, până în anul 1883, când a plecat acasă la Domnul pe care L-a slujit cu mult devotament.Persoane interesate