De ce cred în Isus > 5. Ce a făcut Isus pentru mine


5. Ce a făcut Isus pentru mine

Din clipa în care Isus a putut gândit a recunoscut că nu s-a născut ca să ducă o viaţa după placul şi propriile-i dorinţe, ci că are o misiune de îndeplinit, că viaţa Sa este hotărâtă numai de voinţa lui Dumnezeu: a fi pe de-a-ntregul spre folosul altora. Pentru prima dată a spus lucrul acesta când avea 12 ani vizitând templul. Dragostea vie a lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, s-a întrupat în Isus. A venit la ai săi ca să-i salveze, şi să-i fericească, dar ei nu L-au primit. L-au respins, prigonit, judecat şi-n final l-au răstignit. Toate acestea le-a luat Isus asupra Lui umil, dar foarte hotărât, conştient de răspunderea încredinţată şi plin de dragoste pentru cei pierduţi. A făcut lucrul acesta pentru toţi oamenii, pentru noi care nu am fost prietenii, ci vrăjmaşii Lui. Pentru duşmanii Săi şi-a dat viaţa. A luat asupra Lui slăbiciunile, greşelile, vina şi păcatele noastre. El, care a fost fără păcat, fără să-L silească cineva, nu din obligaţie, ci din dragoste pentru toţi oamenii din toate vremurile. A avut încrederea că oamenii care o să-I audă vocea, vor urma adevărul, vor răspunde dragostei Sale nemărginite şi vor merge pe drumul pe care-i conduce. Isus nu s-a cramponat de faptul egalităţii sale cu Dumnezeu. Această asemănare şi unitate cu Dumnezeu nu a privit-o ca un bun ce trebuie conservat, ci mai degrabă putem spune despre El că a luat chip de rob cu toate înjosirile, slăbiciu­nile şi chinurile pe care le implică acest chip. Conştient s-a făcut părtaş cu neamul omenesc în întreaga lui mizerie, dar în primul rând a luat asupra Sa toate păcatele şi şi-a dat viaţa pentru toţi aceia care cred în El şi-L urmează.

În anii activităţii Sale a fost fără cămin şi familie.

Fraţii lui L-au respins, iar prietenii Lui L-au părăsit ori L-au trădat sau părăsit atunci când avea mai mare nevoie de ei. A trăit clipe când dragostea, îndurarea şi mila Lui nu au fost onorate. A suferit respingere şi persecuţii, înjosiri şi maltratare, a acceptat să fie condamnat nevinovat, fără să Se dezvinovăţească. Fără ură şi repulsie a acceptat moartea şi chinurile răstignirii. El a ştiut că trebuie să-Şi verse sângele, ca să ne salveze de condamnarea meritată în urma fărădelegilor noastre.

El şi-a răscumpărat comunitatea cu propriul Său sânge. Ea este trupul Său viu în zilele noastre, un organism care este păstrat prin puterea lui Isus care este şi va rămâ­ne capul bisericii. Numai ca mădulare ale acestui trup al lui Isus, dacă-I predăm viaţa, cerându-ne iertare, recunoscându-L ca Domn şi Mântuitor personal şi făcând voia Lui.

Eu ştiu că toate astea le-a făcut Isus şi pentru mine. El Şi-a dat viaţa pentru mine ca să mă împace cu Dumne­zeu. El vrea să am parte de binecuvântările promise trupu­lui Său, comunităţii Sale. El vrea să-mi dăruiască o viaţă cu sens eliberându-mă de osânda veşnică, pedeapsă meritată datorită păcatelor mele. Numai în felul acesta pot beneficia de harul lui Dumnezeu şi de viaţă veşnică în prezenţa Tatălui, viaţă, care întrece orice închipuire. Fiindcă Isus S-a jertfit pentru mine şi pentru că a făcut posibil toate acestea, cred în El.Persoane interesate