Yoga şi Meditaţia Transcendentală > 5. Reincarnarea: adevărată sau falsă?


CAPITOLUL 5
Reincarnarea: adevărată sau falsă?

După ce-am examinat hinduismul în linii mari, să ne ocupăm acum de o credinţă care face parte din el şi care recrutează un număr crescând de adepţi din Occident: Reincarnarea.

Această dogmă, care devine tot mai populară, este considerată drept biblică de către mulţi oameni. Cu toate acestea, doctrina biblică a salvării, pe de o parte, şi ideea de reincarnare, pe de altă parte, sunt bazate în realitate pe principii complet contradictorii.

Perfecţionarea de sine de-a lungul mai multor vieţi?

Reincarnarea învaţă că noi plătim pentru păcatele noastre (altfel zis, noi ispăşim) prin propria noastră perfecţionare de-a lungul mai multor vieţi potrivit legii "karmice" (sau a karmei). Dacă facem rău în viaţa de acum, îl ispăşim în următoarea. Totuşi, putem să ne perfecţionăm noi înşine încetul cu încetul şi astfel, în ultimă instanţă, fiecare va ajunge la ţelul "perfecţiunii", al "salvării" sau al "eliberării". În contrast, Biblia spune că noi nu avem decât o singură viaţă în timpul căreia trebuie să ajungem la salvare (Evr.9:27)... nici măcar două, ca să nu mai zicem de mii sau milioane! Deoarece suntem nişte creaturi depravate, nu vom fi vreodată în stare să fim destul de buni sau să ne perfecţionăm suficient pentru a satisface exigenţele sfinţeniei lui Dumnezeu, sau perfecţiunea absolută. Dumnezeu nu poate cere mai puţin.

Acesta este motivul pentru care a fost necesară incarnarea unică (Ioan 3:16,18) şi o singură dată în timp a lui Isus Cristos, ca să poarte în El Însuşi condamnarea pentru păcatul omului, acesta din urmă neputând prin el însuşi să atingă nivelul de perfecţiune cerut de Dumnezeu. Cristos a murit în locul nostru luând asupra Sa pedeapsa pentru păcatele noastre. Să observăm că Isus Cristos nu va mai muri niciodată (Romani 6:9) şi că nu S-a arătat decât o singură dată (Evrei 9:25-28). Biblia spune că perfecţionarea spirituală proprie sau salvarea bazată doar pe eforturile noastre personale (cum presupune reincarnarea) este o cale fără speranţă şi nu ne va aduce niciodată la Dumnezeu (Galateni 1:8; 3:24). Lucrarea îndeplinită de Cristos este perfectă; ea face zadarnică orice încercare a omului de a se salva prin sine însuşi (Evrei 10:14). Salvarea este prin credinţă şi nu prin fapte (Efeseni 2:8,9; Luca 24:25,46; 1.Petru 2:24; 4:1; Evrei 2:9,10,18; 9:26). Crucificarea lui Isus a fost prevăzută înainte de eternitatea trecută (Faptele apostolilor 2:23) şi anunţată, între altele, cu 1000 de ani (în Psalmul 22), apoi cu 700 de ani (în Isaia 53) înainte ca evenimentul să aibă loc. Dacă ar fi fost posibil ca omul să se salveze singur, Dumnezeu ar fi comis atunci o eroare judecându-L pe Cristos în locul nostru, şi această ipoteză este inadmisibilă.

De fapt, învierea lui Cristos contrazice reincarnarea. Dumnezeu spune că pedeapsa păcatului este moartea - moartea fizică, la fel ca şi separarea spirituală de El. Oamenii mor pentru că păcătuiesc. (Dacă ar exista oameni perfecţi, ei n-ar muri). Însuşi faptul că Isus a înviat dintre cei morţi - ceea ce este un fapt autentic după toate criteriile de judecată istorică şi de evidenţă legală1 - dovedeşte că toate păcatele au fost ispăşite, fără să se omită nici unul (Romani 4:25). Pedeapsa care a căzut asupra Lui din cauza păcatelor noastre a fost moartea, iar învierea Sa a fost dovada că toate păcatele erau deplin ispăşite. Orice om deci care crede în Cristos se bucură de viaţa eternă: o existenţă perfectă, personală, pentru totdeauna, în prezenţa unui Dumnezeu perfect.

"Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că L-a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă eternă" (Ioan 3:16).

Ca urmare, reincarnarea este esenţialmente opusă mesajului biblic. Cu toate acestea, există oameni care afirmă că au experienţe autentice de reincarnare. Este curios de observat că textul ocult "Oahspe" spune că aceste experienţe sunt gravate în minte de către nişte spirite rele care se joacă cu victima lor. Aceasta este o explicaţie logică a experienţelor "validate" ale vieţilor trecute.

Pe un plan mai erudit, chiar Dr. Ian Stevenson, care trece drept autoritatea laică cea mai recunoscută poate cu privire la reincarnare, declară că este cu adevărat posibil să explici experienţele din vieţi anterioare prin faptul "posedărilor" posibile (Twenty Cases Suggestive of Reincarnation, pag. 377). Deşi crede că unele cazuri nu se explică prin ipoteza posedării, în schimb noi suntem convinşi că nu există cazuri printre cei pe care i-am întâlnit care să se situeze în afara posibilităţilor demonice. Aceasta include fenomene (citate ca "dovezi") ca cele în care pe un nou-născut apar semne din naştere similare celor care se găseau pe persoana care tocmai a decedat şi al cărei spirit se presupune că s-a incarnat în bebeluş. Fătul poate fi marcat în uter ca urmare a practicilor oculte ale părinţilor mai degrabă decât ca urmare a unei vieţi trecute. Deşi asemenea cazuri sunt rare, ele există totuşi. De exemplu, Levine în lucrarea sa The Strange World of the Hare Krishna relatează că s-a născut un copil având pe frunte semnele roşii de telak (Telak: semne făcute cu creta pe fruntea credincioşilor simbolizând supunerea lor în faţa lui Krishna). Swami Rama s-a născut cu o gaură în ureche, după cum profeţise gurul său.

Reincarnarea şi ocultismul au făcut totdeauna casă bună, şi aproape toate mişcările oculte susţin reincarnarea. Datele relatate mai sus se înscriu în cadrul luptei spirituale descrise în Efeseni 6. În spatele acestor date se ascunde duşmanul sufletelor ca să le facă să creadă că nu va exista nici o judecată viitoare (Faptele apostolilor 17:31), ci doar un progres în viaţa următoare, care se presupune că va fi mai bună.

Experienţele de reincarnare sunt impuse unui suflet şi devin reale pentru el datorită unor forţe oculte. Este uşor pentru îngerii decăzuţi (care cunosc bine împrejurările şi lucrurile, deoarece le-au observat mult timp) să aleagă vreo experienţă din viaţa unei persoane decedate şi s-o implanteze în conştienţa unei persoane vii. Pentru unii, aceste fapte vor fi dovezi ale reincarnării, dar cu toate că sunt aparent autentice, ele sunt înşelătoare.

Pe de altă parte, teoria reincarnării prezintă numeroase lacune, mai multe dintre acestea fiind recunoscute de către adepţii ei. În primul rând, nu există nici o dovadă că ea se verifică de-a lungul istoriei omeneşti, căci atunci ar trebui ca lucrurile de pe pământ să meargă tot mai bine, pe când în realitate se întâmplă chiar invers: totul merge din ce în ce mai rău. Pe de altă parte, dovada faptică a acestor aşa-zise experienţe de reincarnare este imposibilă prin simplul fapt al naturii lor subiective; fiind de asemenea nedefinite, sunt greu de confirmat.

Mai trebuie să scoatem în evidenţă în acest sens numeroasele contradicţii şi marea varietate a teoriilor, unele excluzându-se reciproc. Astfel, adevărata concepţie a reincarnării este oare transmigrare (în vieţi de animale) sau progresie (rămânând în vieţi de oameni)? Este imposibil să determinăm lucrul acesta prin teste empirice. Ipoteza reincarnării are o origine nesigură, dar este posibil ca ea să provină din hinduism. (Ideea că ea este originară din Egipt şi că egiptenii i-au fost adepţi pare să fie contrazisă de practicile lor funerare. Într-adevăr, de ce să-şi dea atâta osteneală să conserve trupul dacă mai apoi sufletul se va reincarna într-unul cu totul diferit?).
Cum s-a zis mai sus, având în vedere relaţia lor cu ocultismul, experienţele de reincarnare sunt manifestări destinate să înşele, să amăgească. În general, ele se realizează într-un context spiritist însoţit adesea de stări de conştienţă modificate. Cei care au asemenea experienţe furnizează adeseori, cu ocazia transelor lor, informaţii asupra pretinselor lor vieţi anterioare, ceea ce este în fond în contradicţie cu declaraţiile clare ale Bibliei. Ce vom crede: Cuvântul lui Dumnezeu, a cărui credibilitate este evidentă pentru cei care îl cunosc, sau insinuările înşelătoare ale ocultismului?

Suferinţa în India şi reincarnarea

Din punct de vedere istoric vorbind, ţara care a crezut cel mai mult în reincarnare este şi cea care a suferit cel mai mult. Dacă reincarnarea ar fi o realitate, ar trebui să fie chiar invers. Pe de altă parte, marea majoritate a oamenilor din această ţară nu-şi amintesc cât de puţin măcar de una singură din vieţile lor anterioare. Dacă acesta ar fi cazul, ei ar fi cei mai înclinaţi să accepte cu supunere suferinţele impuse prin păcatele precedente, ştiind că atitudinea lor umilă şi faptele lor bune le-ar asigura o viaţă mai bună în viitor. Ori, aşa cum confirmă faptele, teoria reincarnării se discreditează şi se distruge singură în măsura în care suferinţa (aşa-zis pentru a ispăşi păcatele trecute) şi neştiinţa despre viaţa şi faptele lor rele anterioare fac ca oamenii să practice răul.

Să examinăm alte probleme ridicate de teorie:

1. Potrivit legii karmice, este un păcat să opreşti suferinţa altora; de aici, o acceptare fatalistă a suferinţei şi a răului.

2. Cazuri de posedare demonică sunt curente în experienţa transei reincarnării.

3. Cum poate legea inviolabilă a karmei să rămână "ân suspensie" pe durata mai multor vieţi?

4. Dacă neştiinţa despre reincarnare este un obstacol în calea progresului spiritual, cum susţin Edgar Cayce şi alţii, de ce sufletul, înainte de a locui într-un trup, şi-ar impune sieşi uitarea reincarnării, împiedicând astfel însuşi progresul spre care tinde el?

5. "Dovezile" reincarnării se produc aproape totdeauna în stări de conştienţă modificate (hipnoză, droguri, ocultism), şi aceste stări invită la pătrunderea şi manipularea demonică.

6. Forma sa occidentală nu este decât o extrapolare a teoriei evoluţioniste, al cărei eşec ştiinţific s-a dovedit deja. Dr. Cerminara, un ocultist, a zis: "Teoria reincarnării este în realitate teoria familiară a evoluţiei transpuse la nivel psihologic şi cosmic. (Ar fi dificil de găsit alte teorii ale căror efecte combinate să fi fost mai distrugătoare pentru omenire în cursul acestei ultime sută de ani decât acestea două!).

7. Cu ocazia şedinţelor oculte, "spiritele" sunt totdeauna foarte doritoare să furnizeze informaţii despre reincarnare, şi se crede că ele trebuie să ştie bine lucrurile, deoarece se află chipurile între două incarnări. Totuşi, în multe cazuri, aceste informaţii se dovedesc a fi contradictorii.

Isus Cristos, Omul perfect şi unic, a respins ideea de reincarnare

De-a lungul istoriei ei, rasa umană nu ne prezintă nici o altă fiinţă omenească perfectă în afară de Isus Cristos, iar El a respins ideea de Reincarnare. Unicul Om perfect care a trăit dintotdeauna a declarat că teoria nu este valabilă (vezi Evanghelia după Ioan, 9:1-3). (Posibilitatea de a păcătui în sânul matern era, se pare, o învăţătură a unor ra-bini, de unde întrebarea discipolilor. Totuşi, răspunsul clar al lui Isus neagă orice posibilitate a reincarnării. Vezi şi Matei 25:46; Apocalipsa 20:10-15).

Chiar şi adepţii reincarnării afirmă că Isus Cristos a fost mai înaintat ca oricine. Dacă există cineva care să ştie că teoria este adevărată sau falsă, atunci El e acela! De altfel, toate textele biblice care se ocupă direct sau indirect de această temă se opun în mod fundamental acestei teorii, ca de exemplu: Filipeni 1:21,23; 2.Corinteni 5:1,4,8; Evrei 9:27; 10:12; Faptele apostolilor 7:59; 17:31; Luca 23:43 (cum ar putea un hoţ să se reincarneze într-o viaţă superioară?); Psalm 78:39; 2.Samuel 12:23; Ioan 3:3,4 (unde nu este vorba despre o nouă naştere fizică); 2.Corinteni 6:2; Galateni 1:8,9; 2:16,21; 3:2,3,10-13,24; etc.

Filipeni 1:21,23: "Căci pentru mine a trăi este Cristos, iar a muri este..." o reincarnare ciclică?... Nu! Un "Câştig". "Am dorinţa să plec şi..." să revin pe pământ într-o altă viaţă?... Nu! "... să fiu cu Cristos!"

2.Corinteni 5:1,4,8: "... să părăsesc acest trup şi să rămân lângă Domnul".

Romani 5:6; Evrei 9:26: Cristos a murit pentru păcatele noastre - pentru toate păcatele. Un singur sacrificiu pentru totdeauna (Evrei 10:12). Nu este nici o nevoie să ne curăţim de propriile noastre păcate prin mai multe renaşteri potrivit "legilor" karmei. De lucrul acesta a avut deja grijă Cristos odată pentru totdeauna.

Evrei 9:27: "După cum oamenilor le este rezervat să moară o singură dată, după care vine..." reincarnarea? Nu! "Judecata". (Acest verset nu spune că se moare o singură dată în fiecare viaţă, cum interpretează adepţii reincarnării).

Faptele apostolilor 17:31: Există o zi a judecăţii viitoare pentru lumea întreagă. Reincarnarea nu crede într-o "zi a judecăţii".

Matei 8:29: Chiar şi demonii ştiu lucrul acesta.

2 Împăraţi 2:11: Ilie n-a văzut niciodată moartea. E ciudat că însuşi acela care în ochii adepţilor reincarnării este, în Biblie, dovada doctrinei lor, n-a cunoscut niciodată soarta comună tuturor oamenilor: moartea. A rezultat o reincarnare puţin ortodoxă! Dar şi aici sunt eronate convingerile lor. Isus S-a referit la Ioan Botezătorul ca la "Ilie care trebuia să vină" (Matei 11:4). Totuşi, în Luca 1:17, se explică faptul că Ioan Botezătorul trebuia să-l preceadă pe Mesia în spiritul şi puterea lui Ilie, ceea ce este cu totul altceva decât a fi el însuşi Ilie. În Matei 17:3, discipolii l-au văzut pe Ilie ca fiind Ilie şi nu ca Ioan Botezătorul. Dacă Ioan Botezătorul ar fi fost Ilie, atunci Ilie n-ar fi putut reapărea, el nemaiexistând. Isus nu mai putea deci să dea de înţeles că Ioan Botezătorul era Ilie reincarnat. Ilie era tot viu ca Ilie. Pe de altă parte, în Ioan 1:21, însuşi Ioan Botezătorul declară explicit că nu era el Ilie. (Dacă nu putea să-şi amintească faptul că era sau nu Ilie, atunci ar fi fost mai puţin dogmatic). În pasajul din Matei 11:14 ("Şi dacă vreţi să înţelegeţi, el este Ilie care trebuia să vină"), cuvântul "este" nu e în mod literal, exact ca şi în expresia lui Isus cu privire la pâine: "Acesta este trupul Meu". Isus lăsa să se înţeleagă că Ioan Botezătorul era îndeplinirea profeţiei din Maleahi 4, precursorul mesianic care trebuia să fie ca Ilie, ceea ce a şi fost efectiv.

Faptele apostolilor 7:59: Ştefan Îl invocă pe Domnul şi zice: "Doamne Isus, primeşte spiritul meu". El intra chiar în acea clipă în prezenţa lui Isus (adică a lui Dumnezeu - nu se putea merge mai sus). El nu mai trebuia să treacă prin zeci, sute sau mii de reincarnări. Pe de altă parte, Isus era în picioare, aşteptând să-l primească.

Luca 23:43: Isus a zis tâlharului de pe cruce (un om care, dacă e să credem teoriile Reincarnării, trebuia cu siguranţă să fie reincarnat într-o viaţă mai rea pentru a suferi pe urmă multe alte reincarnări...): "Astăzi, tu vei fi cu Mine în Paradis".

Biblia în ansamblul ei respinge reincarnarea

Teoria Reincarnării este o diversiune născocită în întregime de Satan. Ea atacă principalele doctrine creştine. Pentru cel care este robit de el, a crede în Isus ca Salvator personal nu are absolut nici un sens, după cum n-are sens nici a se teme sau a aştepta o judecată în viaţa următoare.

Reincarnarea contrazice Biblia practic în toate punctele importante:

Creştinismul
Reincarnarea
Crede într-o judecată care este eternă, după moarte. Dumnezeu este Cel care ne judecă.
Pretinde că noi avem mai multe vieţi, chiar mii, pentru a ne face mai buni. Numai noi ne judecăm.
Crede în ispăşirea păcatelor noastre făcută de Isus Cristos.
Declară că nu avem nevoie de salvator sau de salvare; nu e nici o nevoie de aceste lucruri, dată fiind natura "realităţii".
Crede în existenţa unui loc care este iadul etern.
Spune că toată lumea va fi "salvată" la sfârşit (absorbită în divin).
Crede în divinitatea lui Isus Cristos.
Noţiuni vagi şi contradictorii privind "Dumnezeu". Pretinde că Isus nu avea nici o nevoie să fie Dumnezeu; El era pur şi simplu mai avansat decât alţii (suferise mai multe reincarnări).
Crede în existenţa unui diavol personal, Satan, şi a unor spirite decăzute - demonii.
Răul nu este decât rezultatul alegerii omului. Instituţia umană l-a inventat pe Satan. Spiritele rele sunt spirite omeneşti retrograde care sunt în aşteptarea unei reincarnări - nu demoni.
Crede că Biblia e singurul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru omenire.
Se opune unor concepte biblice (ca de ex. Evrei 9:27). Pretinde că toate scrierile religioase sunt comunicări ale lui Dumnezeu sau ale lumii spiritelor pentru a-l ajuta pe om.
Crede într-un Dumnezeu personal, trinitar: Tată, Fiu şi Spirit Sfânt.
Neagă existenţa unui Dumnezeu personal trinitar. Realitatea ultimă este adesea legea karmică impersonală.
Crede că Cerul este un loc distinct, etern.
Zice că există mai multe sfere ale spiritelor progresive.
Crede că Isus Cristos era fără păcat.
Neagă aceste realităţi; nimeni nu este perfect (unii zic că acum Cristos a atins perfecţiunea, dar că mai înainte El era păcătos ca toţi ceilalţi).
Crede în învierea fizică a lui Cristos pentru eternitate.
Neagă acest fapt; El va reveni cu ocazia altei reincarnări sau nu va mai reveni deloc.
Crede în învierea personală şi în nemurire.
Persoana individuală anterioară este anihilată sau distrusă pentru totdeauna cu ocazia noii incarnări.

În fine, implicaţiile morale are reincarnării sunt considerabile. Nu vom examina aici decât trei:

1. Avortul. În literatura ocultă se găseşte în câteva rânduri conceptul de reincarnare invocat pentru a justifica avortul (fătul n-ar deveni "viu" decât în clipa în care "spiritul" intră în el, adică în general în clipa naşterii, niciodată la concepţie sau în primele şase luni); comunicările spiritiste încurajează într-adevăr deseori avortul, pentru că fătul n-ar fi decât "carne moartă" până la naştere; numai bebeluşii "doriţi" ar trebui să fie lăsaţi să trăiască; numai părinţii deplin responsabili ar trebui să aibă copii. Vedem din aceasta că doctrina reincarnării conduce la iresponsabilitate şi aţâţă chiar la imoralitate sexuală (prostituţie, curvie).

2. Adulterul şi divorţul; altfel zis, atac contra celulei familiale. Deseori oamenii sunt sfătuiţi de către ghizi spiritişti, de către adepţi ai reincarnării sau de către vindecători-mediumi să comită adulter sau să divorţeze pentru că nu s-ar fi căsătorit chipurile cu adevăratul lor "suflet-frate/soră", adică cel cu care ar fi trăit într-o viaţă precedentă. Dacă aceşti subiecţi doresc să înainteze din punct de vedere spiritual, ar trebui atunci să se alăture acestui nou partener sub ameninţarea de a suferi consecinţele karmice. Am citit despre atâtea cazuri de adulter şi divorţ survenite din cauza acestei învăţături, încât este limpede că avem aici destule lucruri la care să medităm serios. Pentru câţi oameni această doctrină nu e decât un pretext pentru nemurirea sexuală sau doar o scuză pentru o căsnicie ratată!

3. Tendinţă la bisexualitate şi la homosexualitate. Rolul masculin şi cel feminin, spun ei, este trecător, nu permanent. Fiecare dintre noi a trăit milioane de vieţi ca membru al sexului opus. Un bărbat poate să-şi spună că are un spirit feminin care a ales să trăiască în acest trup, şi vice-versa. Rezultă de aici că raporturile heterosexuale nu reprezintă decât o posibilitate. Acesta este unul dintre motivele pentru care atâţia guru orientali sunt bisexuali. (Acest mod de a vedea şi de a acţiona se opune fundamental ordinii primare create de Dumnezeu, cum ni se relatează în Geneza).

În concluzie, putem afirma că Reincarnarea este una dintre noţiunile cele mai perverse care s-au suit vreodată la inima omului. Creştinii trebuie s-o respingă în modul cel mai categoric. Cei care cunosc Biblia nu sunt surprinşi să constate că parapsihologia se face avocata înflăcărată a acestei mistificări numită Reincarnare.
Persoane interesate