Lumini peste veacuri > Vol. II > 15. Hudson Taylor


CAPITOLUL 15
HUDSON TAYLOR
Apostolul Chinei Interioare

Dumnezeu e Cel ce Îşi alege oamenii şi El îi pregăteşte în chip tainic pentru lucrarea la care îi cheamă. Important e ca ei să se lase învăţaţi de El. De multe ori însă, robii Lui cad la test. Când Moise a fost trimis, a doua oară, să dea apă poporului din stâncă, i s-a cerut doar să vorbească stâncii; era ceva deosebit decât prima dată când i s-a spus să lovească stânca. Şi chiar el, care văzuse atâtea lucrări minunate ale lui Dumnezeu, a căzut la test. E o mare onoare pentru Dumnezeu să te încrezi în El deplin şi să-L asculţi în totul. Atunci totul devine posibil. La o aşa experienţă a fost condus Hudson Taylor, unul din marii misionari, deschizători de drumuri în câmpul Evangheliei.

Hudson Taylor s-a născut la 21 mai 1832, în localitatea Barnsley, Anglia, din părinţi credincioşi. Deşi era firav, a fost foarte disciplinat. Când era de cinci ani, el a mai avut un frate şi o surioară. Părinţii săi erau buni primitori de oaspeţi şi la acea vârstă fragedă, el spunea musafirilor că atunci când va fi mare, el va merge ca misionar în China. Fiind plăpând cu sănătatea sa, nu a fost trimis la şcoală până la 11 ani, dar învăţase acasă să citească, să scrie, să compună şi învăţase chiar şi limba ebraică pe care o citea curgător.

Părinţii ţineau foarte mult la punctualitate şi la păstrarea cuvântului dat. Când se întâmpla ca unul din copii să nu-şi respecte cuvântul, părinţii erau adânc îndureraţi şi stăteau de vorbă cu el, uneori chiar aplicau sancţiuni, căci voiau să le formeze un caracter bun.

Când a mers la şcoală, prietenia cu alţi copii l-a făcut să piardă interesul în cunoaşterea Bibliei şi în cele spirituale. Tatăl său avea o drogherie şi în 1845, înainte de Crăciun, fiindcă avea mult lucru, l-a reţinut de la şcoală, dar în timp ce îl ajuta pe tata, el îşi făcea şi lecţiile la zi, ca şi când ar fi fost la şcoală.

La 15 ani, a luat o slujbă la banca din localitate. Acolo, un funcţionar mai în vârstă l-a înstrăinat mai mult de Dumnezeu. A ajuns să nu mai creadă în nimic. Nepăsarea a pus stăpânire pe sufletul său. Nu-i mai plăcea să meargă la biserică. Toată această stare a produs o mare durere tatălui şi mamei lui. Chiar şi soră-sa, care avea doar 13 ani, a început să se roage de trei ori pe zi, cu multă stăruinţă, pentru mântuirea lui Hudson. Toate acestea pe el îl deranjau nespus. Din cauza multelor ore lucrate la bancă, la lumina de gaz, ochii au început să i se inflameze. Atunci a părăsit acel serviciu.

La 17 ani, într-o sâmbătă după masă, Hudson era singur acasă. Mamă-sa era plecată departe, la nişte rudenii. Acolo, deodată s-a sculat de la masă şi a plecat singură într-o cameră să se roage, căci simţise o povară deosebită pentru fiul ei. Ea s-a adâncit în rugăciune şi cu multe lacrimi a cerut mântuirea fiului ei şi nu a vrut să se ridice de pe genunchi până nu a primit asigurarea că el e mântuit. În acea zi, la acea oră, Hudson fiind singur acasă, plictisit, s-a dus la biblioteca tatălui şi a căutat ceva de citit, ca să-şi omoare timpul. Ochii i-au fost atraşi de un tratat cu titlul: „S-a isprăvit!" El ştia că în prima parte a unui tratat de obicei se dădea o întâmplare, iar în partea a doua era învăţătura sau morala. El şi-a zis că are să citească prima parte, iar partea a doua o lasă altuia. Tratatul însă arăta că mântuirea sufletului nostru a fost săvârşită pe Golgota; că acolo, prin moartea Domnului Isus Cristos, ea a fost isprăvită şi că oricine, acum, o poate avea prin credinţă. Cuvintele acelea erau pentru sufletul său pustiu. În timp ce mamă-sa în depărtare stăruia pentru mântuirea lui, acolo, lângă bibliotecă, sufletul său copleşit de dragostea Domnului a îngenuncheat, a primit mântuirea şi s-a predat Domnului. Atunci mama lui a primit încredinţarea că fiul ei e mântuit. Când mamă-sa a venit acasă, el i-a ieşit în întâmpinare plin de bucurie şi a vrut să-i spună noutatea. „Ştiu, fiul meu, ştiu, de două săptămâni mă bucur de noutatea ce vrei să-mi spui".

Chiar din primele zile ale mântuirii sale, inima sa a început să bată pentru mântuirea altor păcătoşi. El a început să se roage intens pentru aceasta şi să stea de vorbă cu alţii despre sufletul lor, arătându-le că mântuirea lor e isprăvită, ei doar trebuie să o primească.

“Îmi aduc bine aminte - a scris el - cum în bucuria inimii mele îmi vărsăm sufletul în faţa lui Dumnezeu. Mereu, mereu, mărturiseam dragostea mea recunoscătoare către Cel ce a făcut totul pentru mine, care m-a mântuit, când eu pierdusem orice speranţă şi chiar orice dorinţă de mântui­re. Acum, îl rugam să-mi dea ceva să fac pentru El, ca o gură de ţâşnire a dragostei şi recunoştinţei mele.

„Mi-aduc foarte bine aminte cum m-am aşezat pe altar pe mine, viaţa mea, prietenii mei, totul al meu, şi adânca solemnitate care a venit în sufletul meu cu asigurarea că jertfa mea a fost primită. Prezenţa lui Dumnezeu a devenit nespus de reală şi binecuvântată. Şi-mi amintesc cum stă­team prosternat cu faţa la pământ înaintea Lui, copleşit de uimire şi de o nespusă bucurie. Nu ştiam pentru ce serviciu am fost acceptat, dar conştiinţa că nu mai sunt al meu puse­se stăpânire pe mine şi niciodată de atunci nu m-a părăsit".

În anul 1850, el lucra încă în drogheria tatălui său, dar studia în acelaşi timp medicina. Apoi a devenit asistent al unui medic din Huli, în timp ce continua cu studiul medicinii, iar ca studiu personal a început învăţarea limbii chineze prin comparaţia textului din Evanghelia după Luca în chineză şi în engleză. Şi într-un timp scurt a învăţat sensul a 600 de caractere.

Întrucât îşi dădea seama că viaţa în China nu va fi uşoară, încă de acum şi-a impus un trai spartan. La Huli şi-a închiriat o cameră mică modestă. A renunţat la unt, lapte şi alte delicatese şi a început să se deprindă cu fulgi de ovăz, cu orez, cu pâine neagră şi alte mâncări simple. Se scula dimineaţa la ora cinci şi zilnic făcea 12 km pe jos până la locul de muncă.

Dr. Hardey, la care făcea serviciul, era un medic de vază în oraşul Huli. Pentru munca ce o depunea Hudson, îi dădea o plată oarecare, dar era cam împrăştiat, mereu uita să-i dea banii. Întotdeauna treceau câteva zile, până ce Hudson îi aducea aminte. Din plata primită, el dădea a zecea parte pentru lucrarea lui Dumnezeu, iar cu restul plătea chiria, îşi cumpăra hrana şi ajuta pe alţi săraci. Duminica, făcea evanghelizare într-o parte mai neglijată a oraşului, unde trăia populaţia săracă. Fiindcă se deprinsese să trăiască doar cu strictul necesar, din economiile rămase, căuta să ajute pe cei în mari nevoi. Cu cât cheltuia mai puţin pentru sine, cu atât putea să ajute mai mult pe alţii, şi cu atât el era mai fericit.

În perioada aceasta citise despre minunata lucrare desfă­şurată de George Müller cu întreţinerea orfanilor. Fără să aibă bani şi fără să ceară oamenilor, doar se pleca pe genunchi şi Îi spunea Domnului, şi primea toate cele nece­sare. Aceasta l-a frapat pe Hudson Taylor. El s-a gândit că e mare lucru să ajungi să mişti pe oameni prin Dumnezeu.

O aşa viaţă dorea şi el să trăiască, dar şi-a zis că nu trebuie să aştepte până ce ajunge în China, ci să înceapă îndată. El spusese Domnului că vrea să se încreadă şi să atârne cu totul de El, că nu mai vrea să-şi ceară el salariul, ci Domnul să-l determine pe Hardey să-i dea plata. N-a trecut mult şi a fost supus la două teste mari.

Era într-o duminică. După ce şi-a terminat lucrarea sa de vestire a Evangheliei, a venit un om care i-a cerut să meargă, să se roage pentru soţia sa, căci e pe moarte. Pe drum, după accentul lui, Hudson şi-a dat seama că e irlan­dez şi l-a întrebat de ce nu a trimis după preot. Omul oftând spuse că a fost să-l cheme, dar preotul a spus că vine dacă îi plăteşte înainte, iar el fiind sărac, cu soţia în gura morţii, i-a spus că nu are bani nici să cumpere pâine la copilaşi, iar preotul, fără bani, n-a vrut să vină. Ajunşi acasă, Hudson fu izbit de starea de mizerie în care se aflau. Ochii copilaşilor erau vârâţi în cap, din cauza lipsei de alimentaţie; bolnava se zbătea în chinuri. El se apropie de patul ei, îi vorbi puţin, apoi se rugă pentru ea. Se gândi imediat că ar trebui să-i ajute, dar în buzunar nu avea decât jumătate de coroană, care era pentru masa lui din seara aceea. Gândul îi spuse că el poate ar găsi acasă ceva să mănânce, dar iarăşi ispititorul îi şopti că nu are nimic pentru a doua zi dimineaţa. Dacă nu ar fi fost o monedă, ci mărunţiş, putea să dea câţiva bănuţi, dar aşa nu poate. El a căutat să-i mângâie spunându-le că este în cer un Tată care îi poate ajuta, deci să se încreadă în El. Dar conştiinţa începu să-l mustre: „Făţarnicule, spui la nişte neconvertiţi să se încreadă în Dumnezeu, iar tu însuţi nu eşti gata să te încrezi în El, ci în jumătatea ta de coroană". În sufletul său se purtă o luptă teribilă. La sfârşit, omul îi zise: „Pentru Numele lui Dumnezeu, dacă ai putea să ne ajuţi cu ceva". Imediat lui Hudson i-au venit în minte cuvintele: „Celui ce-ţi cere, dă-i". El îşi vârî mâna în buzunar, scoase moneda şi o puse în mâna omului necăjit, zicând că e puţin, dar e tot ce are el. Într-o clipă, inima îi fu copleşită de bucurie, iar piedica binecuvântărilor s-a dus pe veci. Cu acea monedă, viaţa femeii a fost salvată, iar Hudson mulţumea că viaţa lui însuşi a fost salvată din cătuşa dragostei de bani. Şi în loc să meargă acasă ca un înfrânt, păstrând acea jumătate de coroană, s-a întors cântând de bucurie. Buzunarul îi era uşurat, dar mai important era că inima îi era uşurată.

Dimineaţa când trebuia să-şi ia micul dejunul, a venit poştaşul. El de obicei nu primea scrisori luni dimineaţa, aşa că a rămas surprins. S-a uitat la scris, dar nu-şi putea da seama de la cine este. Desfăcu scrisoarea şi găsi în plic o pereche de mănuşi de copil, puse într-o coală de hârtie pe care nu era scris nimic, iar când luă mănuşile, căzu jos o monedă de jumătate de galben. „Slavă Domnului - zise Hudson - patru sute de procente câştig pentru o investiţie de 12 ore. Ce bucuroşi ar fi toţi negustorii din Huli, dacă împrumutându-şi banii lor, ar primi o aşa dobândă ridicată”. Primul test l-a trecut cu bine. De acum, el îşi zicea că poate merge în China.

„Nu vă pot spune - a scris el - că adeseori mintea mea a recurs la acest incident sau la tot ajutorul ce mi-a fost dat în circumstanţe grele. Dacă suntem credincioşi lui Dumne­zeu în lucrurile mici, vom căpăta experienţă şi tărie care ne vor fi de ajutor în cele mai serioase încercări ale vieţii”.

Apoi a urmat al doilea test. Trecuse deja ziua când trebuia să primească plata. Era sâmbătă seara. El trebuia în seara aceea să-şi plătească chiria şi să-şi cumpere de ale mâncării. Toată ziua s-a rugat ca Domnul să-l mişte pe Dr. Hardey să-i plătească, fără ca el să ceară. S-a înserat şi nici un răspuns. Frământarea lui lăuntrică nu era cauzată aşa mult de nevoia banilor, căci doar trebuia să-i ceară şi îi avea, dar el voia să vadă dacă poate merge în China bizuindu-se în totul pe Dumnezeu, fără să ceară un ban de la oameni. Deşi s-a înserat, în sufletul său se ruga mereu. Să ceară el banii nu voia, dar în minte îi venea gândul cum va da ochi cu proprietăreasa casei, fără să-i plătească chiria datorată. Oare nu s-a rugat el cu destulă stăruinţă? Sau n-a avut destulă credinţă? De ce nu primeşte răspuns?

În sfârşit, Dr. Hardey îşi terminase înregistrarea reţetelor şi toate lucrările cu registrul, se îndreptă în scaun şi începu să vorbească cu Hudson despre lucrările lui Dumnezeu. El era un bun credincios şi când aveau puţin timp liber discutau despre cele spirituale. Hudson era încă ocupat cu fierberea unor siropuri medicinale, care cereau multă atenţie, aşa că era tăcut. Deodată, Dr. Hardey îşi întrerup­se firul vorbirii şi zise: „Taylor, nu a fost azi ziua când tre­buia să-ţi dau salariul?" Închipuiţi-vă emoţia lui Hudson. Învârtea medicamentul cu spatele la medic şi îi răspunse încet, dar tresăltarea era în sufletul său. Bucurie de o clipă, căci doctorul continuă: “Îmi pare rău că nu mi-ai adus aminte. Tu ştii că sunt foarte ocupat. Dacă îmi aminteai doar cu puţin înainte, dar acum am trimis toţi banii la bancă. Altfel, îţi plăteam acum”.

Dacă ar fi fost lovit în moalele capului, nu ar fi fost Hudson mai năucit decât de aceste vorbe. A fost bine că era cu spatele la doctor, şi care nu a putut observa amărăciunea şi întunecarea feţei sale. Doctorul se îmbrăcă şi plecă acasă, doar alăturea. Hudson se duse imediat în cămăruţa din dos şi căută liniştirea în faţa Domnului. Curând deveni calm şi chiar plin de bucurie. Mulţumi Domnului şi pentru această stare. Ştia că Domnul îşi are căile Lui nepricepute de noi şi că el trebuia să aştepte în răbdare răspunsul Lui.

Terminase lucrul cu prepararea medicamentelor şi luă Biblia să se pregătească pentru duminică. Pe la ora zece seara, şi-a luat pardesiul să plece. Era târziu şi îşi zicea că probabil proprietăreasa s-a culcat, iar luni, va face Domnul cumva să-i poată plăti chiria. Când da să închidă uşa să plece, auzi paşii doctorului. Râdea şi se amuza singur. Intră, ceru condica cu cei datornici şi îi spuse că unul din cei mai bogaţi pacienţi, acum la ora zece a venit să-şi plătească datoria. Parcă n-ar fi avut timp luni sau în altă zi. Doctorul se amuza, auzi, la ora zece noaptea să vină bogătaşul să-şi plătească datoria. Cazul acesta privit de un necunoscător era de râs. Dar el fusese trimis de o mână nevăzută, constrâns să aducă acei bani. Doctorul şterse din registru datoria acelui om, se uită la bani şi zise: „Taylor, ia aceşti bani, nu am mărunţiş, dar restul ţi-i dau săptămâna viitoare". Hudson luă banii, iar doctorul se întoarse acasă. Atunci Hudson intră iarăşi în cămăruţă, se prosternu în fa­ţa Domnului şi Îi mulţumi pentru răspunsul primit. Acum, putea pleca în China, căci avea convingerea că Dumnezeu poate mişca oamenii spre împlinirea planului Său.

Din Huli, Hudson s-a mutat la Londra şi a intrat, ca student la medicină, pentru practică la un mare spital. Acum el atârna de Domnul pentru toate trebuinţele sale. Deşi tatăl său s-a oferit să-l ajute, el a declinat oferta spunând că Domnul îi va purta de grijă. Un unchi l-a primit în casa sa pentru câteva săptămâni, până ce se stabileşte, dar încolo el nu avea nimic rezolvat.

Încă înainte de a părăsi oraşul Huli, el a scris mamei sale: ,,Eu într-adevăr probez adevărul Cuvântului: “Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea, da, pacea, căci se încrede în Tine”. Mintea mea e liniştită de parcă o sută de lire sterline ar fi în buzunarul meu. O, de m-ar ţine Domnul mereu astfel, simplu depinzând de El pentru orice binecuvântare, atât materială cât şi spirituală".

Iar sorei sale Amelia, i-a scris din Londra: „Nici o situa­ţie nu s-a schimbat aici în Londra, ca să mi se potrivească mie, dar nu sunt îngrijorat, căci “El este acelaşi ieri, azi şi în veci”. Dragostea Lui nu scade, Cuvântul Său nu se schimbă, puterea Sa e aceeaşi; deci inima care se încrede în El. e păstrată în deplină pace... Ştiu că El mă încearcă numai, ca să-mi dezvolte credinţa şi că totul e făcut în dragoste. Deci, dacă El e glorificat, eu sunt mulţumit”.

Hudson Taylor a căutat să trăiască prin credinţă, căci zicea el, dacă falimentează în aceasta, este mult mai bine să falimenteze în Londra decât în China. De aceea, el şi-a tăiat orice sursă de venit. Doar de Dumnezeul cel viu el avea nevoie. Ca un copil, Lui îi prezenta toate probleme­le. Nici una nu era prea mică sau prea mare. Şi Domnul a dovedit că e în stare să-l ajute. Toate promisiunile Lui sunt da şi Amin.

După un an, Societatea Evanghelistică Chineză l-a angajat pentru misiunea în China şi pe data de 10 septem­brie 1853, a plecat la Shanghai. Avea 21 de ani.

După un voiaj de cinci luni şi jumătate, cu mari primej­dii, la 1 martie 1854, a ajuns în dorita Chină. Acolo însă era război civil, mari tulburări. Străinii erau îngăduiţi să locuiască doar în Shanghai şi alte patru oraşe porturi. Cu mari dificultăţi, Hudson abia a primit permisiunea să locu­iască în Shanghai. Abia mult mai târziu, când a ajuns să-şi ia personal răspunderea pentru mai mulţi misionari, şi-a dat seama că i-au fost mult folositoare toate greutăţile întâmpinate la început. Războiul civil a mai durat încă vreo 11 ani. Situaţia era jalnică. Sângele era vărsat fără nici o milă. Lipsurile, mizeria se vedeau pretutindeni. Suferinţele erau de nedescris. El a intrat în această suferinţă şi inima lui simţitoare s-a încărcat cu această suferinţă. Tatăl, plin de dragoste, avea să-l înveţe încă multe lecţii, ca la rândul său, el să poată ajuta pe alţii.

S-a izbit de multe greutăţi. Cu mare greutate a putut găsi o casă pe care a închiriat-o. Dar şi aceasta a fost o bucurie efemeră. Casa nu era în zona permisă străinilor, ci într-o zonă de război. Tunurile mereu băteau pe lângă ea. Într-o zi, au dat foc casei vecine. Dându-şi seama de pericol, a părăsit-o şi s-a dus de a locuit pentru o vreme cu un alt misionar. Hrană nu prea se găsea. A fost bine că încă din Anglia el se deprinsese cu mâncare simplă. Banii i s-au terminat, iar din Anglia prima scrisoare a primit-o abia după patru luni.

Cu toată această situaţie critică, el s-a apucat imediat de lucru. Învăţa dialectul local al limbii. El ştia mandarina, dar la Shanghai se vorbea un alt dialect. Ca medic, căuta să ajute la alinarea durerilor şi suferinţelor acelui popor şi chiar înainte de a putea conversa cu ei, le împărţea tratate şi porţiuni din Scripturi în limba lor. Dorea să-i ajute să cunoască mântuirea lui Dumnezeu. Pe un carton mare el scria în chineză texte biblice şi le repeta cu pacienţii lui. Copiii se adunau cu grămada la el, iar el făcea şcoală cu ei, învăţându-i şi o seamă de cântece creştineşti pe care copiii le cântau cu multă plăcere.

După o vreme, şi-a lăsat părul lung pe care l-a împletit într-o codiţă pe spate, după obiceiul locului şi a schimbat costumele sale cu haine chinezeşti. Aceasta l-a făcut să aibă multă trecere între chinezi, dar a ajuns să fie vorbit de rău, criticat aspru de ceilalţi europeni, ba chiar şi de misio­narii mai vechi care nu şi-au schimbat portul. Îl considerau fanatic. Doamnele spuneau că a făcut cel mai fantastic sacrilegiu. Dar el, de dimineaţa până seara târziu, îşi vedea de lucrul său, fără să dea importanţă la ceea ce spuneau unii şi alţii.

Predicând Evanghelia, Hudson Taylor a ridicat împotriva sa pe preoţii budişti, care nu doreau să audă de o altă religie, căci se temeau că pierd poporul. Adeseori s-a văzut înconjurat de mulţimi împotrivitoare. Odată abia a scăpat cu viaţă sărind într-o barcă şi plecând de acolo.

În iarna anului 1855, Hudson şi-a cumpărat o casă-barcă cu care a plecat spre interiorul Chinei să vestească Evanghelia. Uneori a trecut pe lângă scene de război, a întâlnit trupe de răsculaţi şi trupe guvernamentale, care puteau să-l prindă şi să ceară preţ de răscumpărare, cum au făcut cu alţii, dar el a fost ocrotit de mâna cea bună a Domnului.

În timp de un an şi jumătate, el a ajuns să stăpânească bine două dialecte şi să vorbească curgător. El s-a înfrăţit cu poporul chinez şi a devenit misionar al poporului. Câştigase aşa de mult inima lor, încât cei de pe insula Tsung Ming nu mai voiau să-l lase să plece de la ei, ci să rămână medicul lor. Faptul că era smerit, prietenos cu toţi, gata să ajute, precum şi datorită faptului că adoptase îmbrăcămin­tea lor, i-a dat mare trecere. A petrecut cu ei o vreme, dar fiindcă trebuia să-şi procure haine călduroase pentru iarnă, el s-a reîntors la Shanghai. Acolo, a aflat că farmaciştii de pe insulă au cerut arestarea lui, iar consulatul britanic i-a pus în vedere să rămână în cadrul celor cinci oraşe, unde sunt îngăduiţi străinii, altfel riscă să piardă protecţia guvernului britanic.

În vremea aceasta, Taylor a întâlnit pe un alt misionar numit William Burns, care era fără familie şi care, la fel, adoptase hainele chinezeşti. Ei au devenit buni prieteni, căci aveau multe vederi comune şi au început să lucreze împreună. Auzind de nevoia de misionari în partea sudică, au mers împreună la Swatow, unde au predicat Evanghelia şi au făcut lucrul medical. Mulţi nu iubeau predica, dar din cauză că consultările şi tratamentul erau gratuit, ascultau şi predica. După şase luni de lucru împreună, au trebuit să se despartă. Taylor s-a reîntors la Shanghai din pricina sănătăţii sale deteriorate. El îşi lăsase echipamentul său medical şi lada cu medicamente la Shanghai, dar nu le-a mai găsit, căci au fost distruse de un incendiu. Nu ştia de ce s-a întâmplat aşa, dar ştia că e o bună motivare în spate. Cu nişte bani ce îi fuseseră trimişi de un prieten din Anglia, reuşi să-şi procure medicamentele de care el avea nevoie. Curând a fost gata din nou să plece la drum. Acum s-a gândit să facă o vizită lui Dr. Parker la Ningpo, dar a fost jefuit pe drum şi a trebuit să se întoarcă înapoi. Se gândea să plece la Swatow, dar a fost nevoit să amâne plecarea, căci primise vestea că soseşte o nouă familie de misionari şi trebuia să-i aştepte în port. În acea săptămână a aflat că misionarul Burns, prietenul lui, a fost arestat şi trimis sub escortă o cale de 31 zile pe jos până la Canton. El a fost foarte întristat din pricina acestor evenimente, dar refugiul său a fost la Domnul. Şi încă o dată s-a dovedit că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul.

După puţin timp a plecat la Ningpo. Acolo a auzit de începerea ostilităţilor între Anglia şi China. Flota britanică a bombardat două zile la rând oraşul Canton, apoi trupele britanice au ocupat oraşul. Acum se gândea la Burns că dacă n-ar fi fost arestat, ci ar fi fost în Swatow, probabil că ar fi fost omorât pentru atacul britanicilor, dar aşa a scăpat cu viaţă. Uneori şi cele mai critice situaţii pot avea ascunsă o deosebită binecuvântare.

Războiul a durat patru ani şi a îngreunat mult lucrarea misionarilor. Totuşi, sămânţa Cuvântului a început să-şi facă lucrarea. După doi ani şi jumătate, capela în care ţineau serviciile de închinăciune s-a umplut de ascultători. Un prim convertit a fost Ni, un conducător budist şi mare negustor de bumbac. El a fost foarte religios şi preşedinte al unei societăţi idolatre, dar nu avea pacea sufletului. Odată, în timp ce Hudson vorbea din Evanghelia după Ioan 3:14-16, mintea lui Ni a fost luminată de Duhul Sfânt. El s-a ridicat şi a zis: „Multă vreme eu am căutat adevărul, fără să-l găsesc. Am călătorit aproape şi departe... În Confucianism, în Budism, în Taoism n-am găsit odihna. Dar am găsit odihnă în ceea ce am găsit în seara aceasta. De acum eu sunt un credincios în Isus”. Din acea seară, el a devenit un înflăcărat urmaş al Domnului Isus Cristos. El l-a luat pe Hudson şi l-a dus la societatea unde el fusese preşedinte. Acolo, Ni a spus tuturor cum el a găsit pacea. Un altul din acea societate a fost câştigat prin mărturia lui. Ni a devenit un bun câştigător de suflete. Într-o zi, Ni a întrebat pe Taylor: „De când ştiţi voi despre vestea bună a Evangheliei?" - „De câteva sute de ani". - „De câteva sute de ani? Tatăl meu a căutat adevărul şi a murit fără să-l găsească. De ce nu aţi venit mai demult la noi?" Pentru Taylor a fost un moment de durere pe care nu l-a uitat niciodată. Ni îşi făcea timp şi căuta pe alţii să-i conducă la picioarele Domnului. Printre cei câştigaţi de el au fost: Wang, fermierul, Neng-kuei, făcătorul de coşuri, învăţă­toarea Tsiu şi alţi patru. Ei au fost primele roade pe acest câmp al misiunii şi au devenit foarte folositori.

În al patrulea an în China, Hudson Taylor s-a căsătorit cu Maria Dyer, fiica unor misionari din China, pe care o cunoştea de mai multă vreme. Maria era la Şcoala Misionară de Fete din Ningpo, unde era directoare misio­nara Aldersey. Aceasta a fost foarte potrivnică la căsătoria Mariei cu Hudson, deşi Maria îl iubea mult. Directoarea nu-l putea suporta pe Taylor din pricină că lepădase haine­le englezeşti şi adoptase hainele chinezeşti. A vorbit de multe ori împotriva lui şi odată chiar o obligase pe Maria să-i scrie că nu se căsătoreşte cu el. Dar până în cele din urmă, dragostea a biruit. Ei locuiau în oraşe diferite, la distanţă şi tratau problema căsătoriei doar prin corespon­denţă. Într-o zi însă, s-au întâlnit şi şi-au mărturisit dragostea unul pentru celălalt şi, sâmbătă 23 ianuarie 1858, au avut căsătoria.

Maria rămăsese orfană de mamă la vârsta de 10 ani, iar de tatăl ei abia îşi aducea aminte, căci murise înainte de mamă-sa. Împreună cu sora ei, ele erau ajutoare ale direc­toarei la Şcoala Misionară de Fete. Ea avea o fire blajină, o tandreţe naturală şi o minte ascuţită. Era drăguţă ca fizic, cu un caracter nobil, iubea sfinţenia şi apropierea de Dumnezeu. Se convertise şi făcea lucrarea pentru Dumnezeu cu toată inima. Vorbea fluent chineza, căci acolo crescuse, şi spunea tuturor despre dragostea lui Dumnezeu. Nu e de mirare că Taylor, întâlnind-o odată, i s-a legat inima de ea. La fel, inima ei simţitoare a îndrăgit simplitatea lui, spiritul lui de sacrificiu cu care ajuta pe cei nevoiaşi; chiar şi hainele chinezeşti ce Taylor le purta şi pe care alţii le urau, ei îi erau dragi şi scumpe. Dar mai presus de acestea, ea îl iubea, fiindcă el Îl iubea pe Dumnezeu şi trăia prin credinţă. Chiar împotrivirea ce au întâmpinat-o, n-a fost decât să cimenteze bine dragostea lor.

M. Broomhall, în cartea sa „Hudson Taylor, omul care a crezut pe Dumnezeu", la pagina 78, spune că Maria, sosind cu o zi înainte de căsătorie, el a fost foarte încurcat, căci nu avea nimic ce să-i pună înainte pentru dejun şi nu avea nici bani. Dar Dumnezeu este un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi, căci imediat a sosit şi un cec şi astfel au putut să-şi procure cele necesare. Aceasta a fost, probabil, ca Maria să ştie dintru început că trebuie să se încreadă în Domnul chiar şi pentru micul dejun.

Ea a fost un ajutor potrivit de la Dumnezeu pentru Hudson Taylor. Îi împărtăşea simţămintele, îl încuraja în lucrarea medicală, îl mângâia în necazuri şi îl sprijinea în rezolvarea problemelor prin rugăciune. În scurgerea vremii, Domnul i-a binecuvântat cu o fetiţă şi patru băieţi.

În perioada aceasta, Hudson lucra la spitalul lui Dr. Par­ker, la Ningpo. Era un spital nou, situat într-o poziţie splendidă, aproape de una din porţile cetăţii şi cu vederea spre râu. Clădirile înalte, frumos construite atrăgeau zilnic privirile a mii de trecători. Dr. Parker cheltuise o frumoasă sumă de bani cu construirea şi înzestrarea acestui spital. Camerele erau pline de bolnavi, iar dispensarul zilnic era plin de pacienţi veniţi pentru consultaţie. Aici Taylor avea zilnic prilejul să spună altora vestea bună a Evangheliei.

Inima acestui brav slujitor al Domnului era copleşită de întristare. Soţia îi murise şi Dr. Parker rămăsese cu patru copii. Unul din ei a contactat o boală serioasă. Drept urmare, într-o zi din vara anului 1859, Dr. Parker l-a anun­ţat pe Taylor că, pentru sănătatea copiilor, trebuie să se întoarcă în Scoţia şi că îl lasă pe el să conducă spitalul. La acea oră, spitalul nu avea fonduri, căci nimeni nu plătea nimic. El a fost întreţinut din sumele primite pentru con­sultaţii la cabinetul special pentru străini al lui Dr. Parker. Nici un alt medic nu a fost gata să-şi ia răspunderea aceasta, dar Hudson, după ce a căutat răspunsul Domnului prin rugăciune, a acceptat ştiind că Dumnezeu poate purta de grijă şi pentru întreţinerea acestui spital. Spitalul avea 60 de paturi şi spitalizarea, consultaţiile, medicamentele, tratamentul, totul era gratuit.

Taylor era conştient că nu se putea aştepta să primească ajutoare din Anglia în privinţa aceasta, căci până să ajungă apelul său ar trece câteva luni, şi la fel chiar dacă s-ar găsi unii să doneze bani pentru spital, ar dura alte patru-cinci luni. Deci, nu se putea bizui pe un aşa suport, dar el a învăţat să se bizuie în totul pe Domnul.

Datorită lipsei de fonduri, Taylor a apelat la noii conver­tiţi, ca în măsura posibilităţilor să facă muncă voluntară. Îndată Ni, Wang, Neng-kuei, Tsin, Wang zugravul şi alţii au fost gata să ajute pe cei bolnavi. În felul acesta, bugetul personalului salariat a fost tăiat. Unii pregăteau mâncarea, alţii făceau curăţenie, alţii serveau masa bolnavilor. Fieca­re făcea ceva cu dragă inimă şi în tot spitalul s-a introdus un nou spirit de bucurie şi de mărturie. Ei împărtăşeau cum a fost vindecat sufletul lor de Cristos Domnul şi ce îi face să se bucure atât de mult. Din acea zi, de când au intrat voluntarii în acţiune, mulţi bolnavi au fost vindecaţi nu numai în trupurile lor, ci şi în suflet, vindecare care era mult mai importantă. Dragostea arătată de noii convertiţi a fost cuceritoare, în saloane se auzeau acum nu vaiete, ci cântări de slăvire a Mântuitorului.

Mai mult, toţi bolnavii au ajuns să ştie că spitalul nu are fonduri şi că grupul de creştini, lucrători voluntari împreu­nă cu Hudson Taylor se roagă ca Dumnezeu să le dea cele necesare şi toţi aşteptau să vadă dacă Dumnezeul creştini­lor răspunde rugăciunilor. Într-o dimineaţă, sora Kuei-hua, bucătăreasa, a venit la ora de rugăciune şi le-a spus că a început ultimul sac de orez. Atunci Hudson a zis: „Asta înseamnă că timpul prielnic Domnului să ne ajute e aproa­pe". Şi aşa a fost. Înainte ca să se termine sacul de orez, Hudson a primit o scrisoare care a rămas memorabilă. Era de la un credincios numit Berger, care le-a trimis un cec de 50 lire sterline, ceea ce era o sumă frumuşică. Alături de cec era o scrisoare, în care Berger spunea că tatăl său a murit şi i-a lăsat o mare avere, iar el are de toate şi nu mai vrea să-şi bată capul şi cu averea tatălui său. În timp ce se gândea ce ar putea face cu banii, a simţit o povară deosebi­tă pentru China şi de aceea, a trimis acest cec. El îi cerea lui Hudson să-i scrie dacă poate folosi şi ceilalţi bani. În timp ce citea scrisoarea, inima lui Taylor a fost copleşită de bucurie. Îndată i-a adunat pe toţi în capelă, le-a spus ce era în scrisoare şi le-a arătat cecul. Toţi au început să strige de bucurie, încât a răsunat tot spitalul. Apoi au îngenun­cheat şi au mulţumit Domnului din toată inima pentru răspunsul primit la rugăciunile lor. Cu feţele strălucitoare de bucurie au trecut prin saloane şi au împărtăşit bolnavilor bucuria lor. „Unde este un idol sau un zeu care să poată face aşa ceva?" - era întrebarea pe buzele tuturor. Nu-i nici o mirare că inima lui Taylor era copleşită de bucurie şi mulţumire. Dacă el nu ar fi luat răspunderea spitalului oare ar fi fost din cauza lipsei de fonduri sau a lipsei de credinţă? Dacă el nu ar fi avut credinţă, cum ar fi ajuns săracii Chinei, ce se aflau în spital, să ştie ceva despre lucrările minunate ale Dumnezeului celui viu? În timp de 9 luni, 16 pacienţi au fost convertiţi şi botezaţi şi alţii vreo 30 din afara spitalului.

În vara anului 1860, după cinci ani de muncă intensă, fără să se cruţe, fără să-şi ia concediu de odihnă, sănătatea lui Hudson Taylor a fost zdruncinată, era surmenat şi bolnav. Nu ar fi vrut să lase câmpul de misiune, de aceea a muncit până nu a mai putut, dar biruit fiind de boală, a lăsat pe Dr. Jones cu soţia şi ajutoarele, iar el cu soţia sa s-au reîntors în Anglia.

Fiul său, descriindu-i biografia în cartea „Secretul spiri­tual al lui Hudson Taylor", spune că a găsit 12 carnete cu notiţe zilnice scrise de mâna lui Hudson, care ascund în filele lor munca asiduă depusă în cei cinci ani de la început, greutăţile întâmpinate, încercările credinţei, luptele lui lăuntrice, mijlocirile şi lacrimile sale, lipsurile avute şi felul minunat cum Dumnezeu a suplinit toate nevoile sale, rugăciunile sale şi răspunsurile primite. Acele file revelează o creştere a intimităţii sale cu Dumnezeu şi o tot mai mare dependenţă de Dumnezeu. Se observă un prelung exerciţiu al sufletului în cunoaşterea şi trăirea voii lui Dumnezeu, un om care umblă prin credinţă, iar nu prin vedere. Deşi era tânăr, având doar 26 ani, el atinsese adâncimi spirituale pe care nu mulţi alţii le-au atins.

Când au plecat în Anglia, el a luat cu sine şi manuscrisul cu traducerea Noului Testament, în dialectul Ningpo, la care lucrase mult. Imediat după sosirea sa în China, Societatea Biblică Britanică acceptase să tipărească o nouă ediţie în limba chineză. De aceea, cu toată munca lui intensă în predicarea Evangheliei, în consultarea şi tratarea bolnavilor, el şi-a făcut timp şi pentru această lucrare. De asemenea, avea în manuscris cartea „Nevoile spirituale şi pretenţiile Chinei", pe care voia s-o dea la tipar. În ea vorbea despre China Interioară, unde el dorea să-şi extindă lucrarea.

La sosirea în Anglia, starea sănătăţii lui era aşa de deplorabilă, încât medicii nu credeau că se va putea întoar­ce pe câmpul de misiune. Dar Dumnezeu a hotărât altfel. El s-a refăcut foarte rapid şi, îndată ce s-a simţit mai bine, s-a înscris la cursuri de chirurgie pe care le-a absolvit cu bine la sfârşitul celor doi ani petrecuţi în Anglia.

În Anglia, la început au locuit la Amelia, sora lui, care se căsătorise şi avea locuinţa în Londra de Est, unde străzi­le erau pline de praf, iar când ploua, erau pline cu noroi.

Un vechi prieten al lui Hudson l-a invitat să meargă la el pentru câteva zile în oraşul Brighton, pe coastă. Maria, care avea în vedere sănătatea lui, a acceptat îndată invita­ţia. Timpul petrecut acolo a fost binecuvântat. Plimbările lui pe nisipul mării l-au înviorat fiziceşte, dar gândurile lui l-au dus departe la milioanele de pierduţi pe care îi iubea. Acolo, lună de lună, mureau nemântuite cam un milion de suflete.

Într-o duminică dimineaţa, în timp ce se afla în biserica din Brighton, cu popor mult ce cânta cu toată bucuria, Hudson a auzit o voce pe care nimeni altul n-a auzit-o: „Mai am şi alte oi... şi pe acelea trebuie să le aduc". A fost un susur la urechea sa. De aceea, el a uitat de sine, de sta­rea sănătăţii sale. Duhul îi da zor să se reîntoarcă în China.

Restul timpului petrecut în Anglia a fost folosit pentru înrolarea de noi misionari şi strângerea de fonduri. El nu cerea bani, ci arăta nevoile mari de acolo şi îşi expunea planul său de a pătrunde în interiorul Chinei, unde nu era nici un misionar. Fratele Berger, care îi trimisese ajutorul în ceasul de nevoie pentru spital, acum l-a primit în casa sa, i-a devenit prieten şi a luat asupra sa sarcina să corespondeze cu candidaţii pentru misiune şi cu primirea de sume pentru misiunea Chinei Interioare. Elmer L. Towns, în cartea sa: „The Christian Hall of Fame", pagina 122, spune că această misiune a fost „o misiune numai prin credinţă". Deci, acolo în casa lui Berger s-au pus bazele şi chiar denumirea acestei misiuni. Berger a fost un bun credincios, un om practic şi avea o bază financiară, avea o fabrică. Zilele de post şi rugăciune cu Berger au adus o ploaie de binecuvântări. În primul buletin al acestei misiuni, Berger spunea că deja au sosit banii necesari pentru nevoile de călătorie ale familiei Hudson Taylor şi pentru angajarea şi trimiterea altor misionari.

După doi ani, Hudson Taylor cu familia şi cu alţi 16 misionari au plecat pe câmpul de misiune din China. Călătoria a fost grea, cu uragane şi se părea că toţi vor ajunge în adânc. Dar Domnul a folosit chiar şi furtunile ca să-şi arate puterea Sa şi să-l facă cunoscut pe robul Său, omul credinţei, care intervenea prin rugăciune în momen­tele cele mai critice. Aşa se explică faptul că 20 de marinari din cei 34, câţi erau de serviciu pe corabie, s-au predat Domnului înainte de terminarea călătoriei. Ce binecuvân­tate roade! Pare-se că aceştia erau pârga misiunii nou înfiinţate, care avea să conducă mii şi mii de suflete la picioarele Domnului.

De data aceasta, misionarii au căutat să pătrundă în interior. Din partea celorlalţi misionari au fost trataţi cu ironie, au fost luaţi în râs. Unii spuneau că trebuie să-şi plătească o gardă personală, căci guvernul garantează paza străinilor numai în cele cinci oraşe porturi. Alţii spuneau că e ieşit din comun, că e dornic de aventuri, că el vrea să fie altfel decât ceilalţi. El însă avea pe inimă nevoile milioa­nelor de suflete, care niciodată n-au auzit de Evanghelie.

Din afară a întâmpinat piedici, greutăţi. Din Shanghai totuşi au plecat cu barca-casă pe râu în sus spre interior. Toţi misionarii au îmbrăcat haine chinezeşti. Cu limba se puteau descurca, fiindcă în cele patru luni de voiaj, toţi cei 16 noi misionari au făcut şcoală de limbă chineză, diminea­ţa cu Hudson, iar după-masă cu Maria. În câteva localităţi s-au oprit şi au căutat să închirieze locuinţe, ca să lase 2-3 misionari, dar n-au reuşit. Astfel că au mers toţi împreu­nă până în oraşul Hangchow. Aici, două-trei familii de misionari au găsit locuinţe, dar numaidecât s-a stârnit împotrivirea localnicilor şi cei ce vroiau să le închirieze, şi-au schimbat cuvântul. Era toamnă târzie şi în bărcile-casă pe râu era rece. În plus, barcagii voiau să se întoarcă la Shanghai. Atunci, Hudson a plecat singur în căutare, iar Maria cu ceilalţi s-au adunat la rugăciune. Ea le-a cerut să se liniştească, fiindcă Dumnezeu le va purta de grijă. Dimi­neaţa ea citise Psalmul 60 şi la versetele 9-11 a fost ceva bun pentru ei toţi: „Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce în Edom? Oare nu Tu, Dumnezeule?... Dă-ne ajutor împotriva vrăjmaşului, căci ajutorul omului este zadarnic!" Acum l-au citit cu toţii şi ora de rugăciune ce a urmat, a preschimbat toată frământarea lor într-o încredere deplină în Domnul. Acele clipe au rămas neuita­te pentru toţi, căci afară au şi auzit vocea lui Hudson, dar nu ştiau ce veste le aduce. Nu era decât o împlinire a promisiunii: “Înainte de a Mă chema, le voi răspunde". O casă gata amenajată îi aştepta şi se putea ajunge acolo cu bărcile, fără să fie observaţi. Aşa că în noaptea aceea au putut dormi într-o casă liniştită. Dumnezeu rânduise casa aceasta pentru ei cu o săptămână înainte. Iar în zilele următoare, Hudson a găsit o casă mare unde s-au mutat şi au făcut-o cartierul general al misiunii lor. Aici au început servicii religioase şi au deschis un dispensar. În decembrie 1866, la serviciile de evanghelizare se adunau câte 60 de chinezi, iar în primăvara anului 1867, numărul a crescut până la 200 de persoane. La fel, bolnavii veneau cu grămada la dispensar, încât Hudson trebuia să lucreze până seara târziu, când cădea frânt de oboseală. După câtva timp, a sosit un alt medic misionar, John McCarthy, care i-a fost de mult ajutor. Totuşi, greutăţi de tot felul au început să se ridice în calea lucrării. Ei pătrunseseră în adâncimile întunericului şi vrăjmaşul şi-a mobilizat hoardele împotriva lor. Cu cât lucrarea creştea, cu atât furia vrăjmaşului cât şi lupta lor era mai mare. În luna mai, au avut un botez cu primii convertiţi în interiorul Chinei. Domnul le-a dat această bucurie în mijlocul necazurilor.

În zilele fierbinţi de vară ale anului 1867, Gracie, fetiţa lor de opt ani, s-a îmbolnăvit rău. Au căutat s-o ducă la dealuri, unde era puţin mai răcoare, dar a fost în zadar. Ea a închis ochii pentru pământ. În toate situaţiile prin care au trecut, ea a fost ca o rază de soare pentru părinţi. Acum, durerea i-a copleşit, dar nu i-a biruit, căci Domnul a fost tăria lor. Din contră, consacrarea lor pentru mântuirea altora a fost reînnoită şi chiar mai deplină. Căci, înainte de a se încheia anul, aproape toate orăşelele din provincia Chekiang au fost vizitate de misionari. Câţiva misionari s-au stabilit la Nanking, în provincia vecină. La fel, biseri­ca din Hangchow a devenit bine stabilită, având ca păstor pe Wang Lae-djun, ce fusese convertit la Ningpo. El îi însoţise şi în Anglia, iar acum venise aici în interior, să-i ajute în vestirea Evangheliei.

George Stott s-a stabilit la Wenchow şi a format acolo o bisericuţă, care mai târziu a ajuns să aibă până la 8.000 de membri. El pierduse un picior şi umbla în cârje. În Anglia, când s-a prezentat la Hudson Taylor cu dorinţa ca să devină misionar în China, acesta, fiindcă ştia că în China mereu se produceau răscoale, l-a întrebat: „Dar ce vei face în China când izbucneşte o răscoală, cum vei putea să fugi?" - ... „Eu nu mă gândesc să fug, şchiopul trebuie să ia prada" - răspunse el. Şi aşa s-a întâmplat. Când a izbucnit o răscoală şi rebelii au ajuns la el, l-au întrebat de ce nu fuge şi el. „Eu să fug?" - a zis el - „şi eu aş vrea să ştiu cum poţi să fugi cu un picior". Dezarmaţi de curajul lui, l-au jefuit, dar l-au lăsat cu viaţă. Viaţa i-a fost ca pradă.

George Duncan, un altul din grupul de misionari, s-a stabilit la Nanking. El a fost primul misionar acolo. Fiindcă n-a primit locuinţă, el a fost mulţumit să doarmă sub un turn, pe unde se plimbau şobolanii, dar ziua predica Evanghelia oamenilor ce se adunau pe stradă sau în ceainării.

După 16 luni petrecute la Hangchow, Hudson a decis să se mute la Nanking. Biserica din Hangchow avea deja 50 de membri botezaţi şi un frumos număr ce participa la serviciile de închinăciune; avea păstor şi Dr. McCarty rămânea cu ei. Hudson ştia că noii misionari se descurcă mai greu în lucrarea de pionierat. De aceea, a fost gata să-şi lase locuinţa, să se mute într-o barcă-locuinţă şi să plece la Nanking pentru două luni, să-l ajute pe Duncan. De acolo, au plecat la Yangchow, un oraş mare cu o popu­laţie de 360.000 de locuitori, fără nici un misionar. Fiindcă Hudson era un bun medic specialist, pacienţii veneau şi umpleau dispensarul în fiecare zi. La fel, vorbirea plăcută a lui Hudson şi a Mariei a făcut pe mulţi să vină la asculta­rea Evangheliei. Dar pe de altă parte, vrăjmaşul a pus în mişcare pe cei cu vază din oraş, care au avut o întrunire şi au hotărât să facă totul să alunge pe misionar. Afişe scrise de mână atribuiau străinilor cele mai oribile crime. Ele se refereau mai ales la cei ce propagă religia lui Isus. Acestea au incitat plebea. Mulţimi au năvălit la casa unde locuiau. Cu multă răbdare, Hudson a reuşit să-i potolească, şi s-au împrăştiat. Apoi au venit din nou, dar o ploaie torenţială iar i-a împrăştiat. Se părea că s-au mai liniştit. După câteva zile, doi străini, care nu purtau haine chinezeşti, au venit în vizită la Yangchow şi au cauzat mare senzaţie. Imediat au început să circule zvonuri, din toate direcţiile, că lipsesc vreo 24 de copii, că ar fi fost răpiţi de străini. Şi furia mul­ţimilor clocotea ca un vulcan. Moartea părea iminentă. Hudson a plecat spre autorităţile locale, iar în timpul acesta bande de răsculaţi au venit la locuinţa lui. Soţia, copiii şi ceilalţi au stat închişi la etaj. Dar răsculaţii au pus foc casei. Au fost scene groaznice. Maria a coborât la răsculaţi şi cu mult calm a căutat să-i potolească. Toţi au scăpat cu viaţă. Atunci au aflat de la un mandarin că Hudson n-a ajuns la autorităţi, ci a fost răpit de răsculaţi. Au urmat lungi negocieri. Hudson a fost eliberat şi clădirea le-a fost reparată. Toată răscoala, pusă la cale de duşmani, s-a întors spre binele misionarilor. Ei au ajuns să fie cunoscuţi. Răpirea copiilor a fost doar o născocire a vrăjmaşilor Evangheliei. S-a constatat că totul a fost o minciună. Imediat după aceasta, Maria a dat naştere unui copilaş care le-a produs multă bucurie. Dar mult mai multă bucurie au avut când, la următorul serviciu de vestire a Evangheliei, câţiva au mărturisit credinţa în Domnul Isus şi au cerut să fie botezaţi.

Furtuna răscoalei din Yangchow s-a liniştit, dar vrăjma­şul a produs o furtună mai năprasnică în Anglia. Duşmanii misiunii au răspândit zvonul că, din cauza misionarilor, China era cât pe-aci să declare război Angliei; că misionarii au cerut navelor britanice să-i ajute ca, sub presiunea baio­netelor şi a tunurilor, să-i facă pe chinezi să-şi schimbe reli­gia. Cazul a ajuns chiar în discuţia Parlamentului britanic. Toate acestea au avut un efect dăunător asupra publicului. Dărnicia a scăzut simţitor. În China, lucrarea luase propor­ţii. Misionarul Meadows, încă înainte de răscoala de la Yangchow, părăsise lucrarea de la Ningpo, unde mai erau şi alţi misionari şi se mutase într-o provincie mai la nord, unde trăiau vreo douăzeci de milioane şi nu era nici un misionar protestant. Acum, din lipsă de fonduri, se părea că toată lucrarea lui Hudson se prăbuşeşte. E minunat însă cum Dumnezeu ştie să-Şi poarte lucrarea nu spre faliment, ci spre biruinţă. El a găsit un om fără bani în buzunare, fără holde sau fabrici; un om care, ca şi păsările cerului, trăia doar din mila Domnului. De un aşa om s-a servit în zilele de criză. Acel om a fost George Müller, care pe acea vreme hrănea prin credinţă 2.000 de orfani la Bristol, în Anglia. El ceruse Domnului bani şi pentru propăşirea Împărăţiei Sale. Încă înainte de răscoală, Domnul îi pusese pe inimă să ajute cu o parte din banii veniţi pe misionarii din China. Aşa că, aceşti bani au sosit tocmai la timp şi misionarii nu au dus lipsă. Donaţiile făcute misiunii din China Interioară de către George Müller în următorii ani s-au cifrat la 10.000 dolari anual.

După 12 ani de la căsătorie, după naşterea celui de al cincilea copil, în anul 1869, în timp ce în China bântuia holera, Maria a fost atinsă de această boală şi a plecat în veşnicie. La fel şi doi copii. Inima lui Hudson a fost cu totul zdrobită, dar această zdrobire n-a micşorat, ci a mărit încrederea lui în Domnul.

În 1871, fiind cu sănătatea epuizată, a plecat pentru un an în Anglia. Acolo s-a recăsătorit cu misionara Faulding, care lucrase şi ea câţiva ani în China, la Hangchow. În 1872, s-au reîntors în China, în 1874, dintr-o căzătură, Hudson a paralizat şi a trebuit să meargă din nou în Anglia. Pentru un moment a mai putut să scrie, dar după un timp nu mai putea nici să ţină tocul în mână. Starea era foarte gravă. Dar Dumnezeu l-a ajutat şi iar s-a refăcut.

La 27 ianuarie 1874, deci înainte de a paraliza, Hudson a scris pe Biblia sa: „Am cerut lui Dumnezeu încă cincizeci sau o sută de evanghelişti băştinaşi. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru promisiunea ce mi-ai dat-o ca să mă bazez pe ea". Referirea e cu privire la o inscripţie pe care el o văzuse într-o casă de rugăciune, doar cu ceva mai înainte şi pe care el şi-o însuşise. Erau cuvintele: „Dumnezeul meu să poarte de grijă de toate trebuinţele voastre". Cum după aceasta a fost paralizat, fondurile au scăzut simţitor şi se părea nu numai că nu vor putea să extindă misiunea, ci că va trebui probabil să o închidă. Dar cu toată boala, el a stăruit în rugăciune. După un timp, când s-a mai refăcut puţin, a primit un plic cu suma de 800 de lire pentru deschiderea de noi misiuni. Data scrisorii coincidea cu data înscrisă pe Biblia sa. Rugăciunea i-a fost ascultată atât în ce priveşte banii, cât şi în ce priveşte evangheliştii dintre băştinaşi.

Apoi, pătrunzând tot mai adânc în interiorul Chinei, el a ajuns să vadă nevoia de 100 de misionari şi 50.000 de dolari, necesari pentru extinderea misiunii în provinciile interioare ale Chinei. Dar nici o societate misionară nu angaja 100 de misionari într-un an. Cu atât mai puţin putea face el aşa ceva. El nu avea rezerve, ci primea fonduri doar ca răspuns la rugăciune. El trăia prin credinţă şi avea întreţinerea celorlalţi tot prin credinţă. Nevoile erau mari, misionarii erau necesari, dar nu ştia cum ar putea să rezolve problema aceasta. Îşi dădea seama că nu se putea aştepta ca alţii o sută să fie gata pentru o aşa consacrare, să trăiască prin credinţă ca şi el. La fel i se părea o prea mare răspundere ca el să ia asupra lui grija de hrană şi îmbrăcă­minte a o sută de misionari. În cele din urmă, s-a convins că Dumnezeu poate tot atât de uşor să poarte de grijă pen­tru o sută ca şi pentru unul. Atunci, a început să se roage stăruitor pentru aceasta. Şi Domnul a răspuns rugăciunilor sale. În anul 1887, s-au prezentat 600 de candidaţi spre a fi misionari, din care a ales 102 şi a primit fonduri în valoare de 55.000 de dolari. Deci, cu 5.000 mai mult decât ceruse el. E mare lucru să ai îndrăzneala credinţei, să aştepţi totul de la Dumnezeu! În aprilie 1874, Hudson a scris: „Ieri balanţa la zi a fost de 87 cenţi. Domnul împărăţeşte, în aceasta e bucuria şi odihna noastră". Iar într-o scrisoare spunea: „Avem 25 cenţi, plus toate promisiunile lui Dumnezeu".

În 1880, în China Interioară erau 70 de staţiuni misiona­re, fiecare cu mai mulţi lucrători, iar cu ceva înainte de moartea lui Hudson Taylor erau 205 misiuni cu 849 de misionari din Anglia şi 125.000 de lucrători voluntari chinezi pentru vestirea Evangheliei.

În anul 1900, o sectă păgână a boxerilor a convins pe împărăteasa Chinei să dea ordin pentru omorârea tuturor străinilor, mai ales a misionarilor. Sediile misiunilor şi bisericile au fost arse, iar vreo 200 de misionari au fost martirizaţi prin decapitare. Pe acea vreme, Hudson era plecat din China în Elveţia pentru refacerea sănătăţii. În 1905, la 73 de ani, Hudson Taylor s-a reîntors în China şi a vizitat staţiunile misionare. El a văzut cu ochii săi groaznicele ravagii săvârşite de boxeri. Apoi a mers la Chian-Sha, în provincia de nord Hunan. Aceasta a fost ultima provin­cie deschisă pentru lucrarea Evangheliei. Acolo a vorbit poporului. Era însoţit de fiul şi nora sa. În seara de 3 iunie 1905, pe neaşteptate, Hudson Taylor a fost chemat la odihnă în veşnicie. Dumnezeu îşi cheamă lucrătorii la odihnă, dar îşi duce lucrarea mai departe prin alţi voluntari.

Dr. Fred Barlow, în cartea sa: „Profiles in Evangelism", 1976, spune că Hudson Taylor a fost omul care a învăţat să mişte oamenii prin Dumnezeu.Persoane interesate