Subtila seducere a Bisericii > 8. Căderea pe spate


CAPITOLUL 8
CĂDEREA PE SPATE

S-a constatat că din cei care iau parte la aşa numitele "adunări de trezire" carismatice, unii cad la pământ şi este interesant de remarcat ca numărul covârşitor al lor, nu cad în faţă, ci tot mai mult pe spate. Există oare exemple biblice pentru aceasta, sau cum trebuie să judecăm acest lucru în lumina Sfintelor Scripturi?

Ni se spune mereu în Cuvântul lui Dumnezeu că oamenii care au o adâncă veneraţie faţă de Dumnezeul cel viu cad cu faţa la pământ înaintea Lui: Avraam (Geneza 17:3), Moise şi Aaron (Numeri 14:5), Iosua (Iosua 7:10), Petru (Matei 17:6), samariteanul (Luca 17:16) şi mulţi alţii. Despre închinarea înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, se spune de două ori în mod lămurit cum s-a căzut cu faţa la pământ

1 Corinteni 14 este tot mereu citat ca dovada pentru serviciile divine carismatice. Chiar acest capitol ne vorbeşte însă despre acest lucru, că cel convins de Duhul Sfânt va cădea cu faţa la pământ (vers. 25)

De aici este de remarcat că acei care sunt în aceste curente şi care se bazează pe Epistola către Corinteni, în anumite privinţe manifestă tocmai contrariul. Oamenii cad pe spate şi trebuie să fie sprijiniţi de alţii pentru a fi păziţi de nenorociri. Pentru astfel de slujbe (de a ajuta pe cei care cad pe spate) nu există exemple în Biblie. Şi nu citim nicăieri în Biblie că atunci când Domnul Isus a vindecat sau a atins pe bolnavi, ucenicii s-ar fi amestecat prin mulţimea ascultătorilor ca să sprijinească pe cei bolnavi.

Există oare indicaţii în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la căderea pe spate? Locurile din Biblie care relatează despre acest lucru arată că la astfel de întâmplări este vorba de o judecată a lui Dumnezeu. Atunci când marele preot Eli a aflat vestea că chivotul lui Dumnezeu a fost luat de filisteni, el a căzut pe spate de pe scaun şi a murit (1 Samuel 4:18). Dumnezeu vestise acest lucru mai dinainte ca judecată (1 Samuel 2:34 şi 3:11).

În Isaia 28:7 Dumnezeu vorbeşte despre judecata asupra proorocilor mincinoşi. Versetul 13 spune în final: “...ca mergând să cadă pe spate şi să se zdrobească, să dea în laţ şi să fie prinşi". Acest lucru este cu atât mai demn de remarcat cu cât însuşi apostolul Pavel citează versetele de mai sus (1 Corinteni 14:11,12,21)

O interpretare alegorică poate fi permisă şi la Geneza 49:17: “ căci la muşcătura şarpelui, călăreţul cade pe spate".

Diavolul, ca cel care imită pe Dumnezeu, lucrează adeseori tocmai contrariul Duhului Sfânt. Este bine cunoscut că în cluburile satanice oamenii zac pe spate ca altare vii (femeile în special).

Acest lucru însemnează descoperirea goliciunii înaintea lui Dumnezeu. Din această cauză în Vechiul Testament altarele nu trebuiau făcute cu trepte: "Să nu te sui la altarul Meu pe, trepte, ca sa nu li se descopere goliciunea înaintea lui" (Exod 20:26).

Omul care se aruncă cu faţa la pământ înaintea lui Dumnezeu îşi acoperă goliciunea sa. Cine însă zace pe spate, o descoperă.

Este duhul potrivnicului lui Dumnezeu care dezgoleşte (Apocalipsa 16:15) aşa că niciodată căderea pe spate nu poate fi o lucrare a Duhului Sfânt.

De asemenea se ştie din istoria misiunilor cum oamenii prin acţiunea duhurilor cădeau pe spate. Astfel în cartea "Martirii Chinei" se povesteşte cum chinezii care au luat parte la răscoala boxerilor se supuneau unui anumit ritual. Cel ce dorea să fie iniţiat trebuia să se aşeze într-un anumit cerc, să se înconvoaie şi să recite formule de jurământ atât de mult până când duhul chemat venea şi punea stăpânire pe el, după care el cădea întins pe spate. El cădea în transă şi se deştepta din această stare numai când maestrul de ceremonie atingea fruntea sa.

Şi din religiile păgâne se cunosc asemenea fenomene.

Astfel rabi Maharaj scrie în cartea sa "Moartea unui Guru" în interpretarea lui Shakti Pat: "Atingerea lui Guru, de obicei a mâinii sale drepte de fruntea celui care se roagă, indică că are o acţiune supranaturală... Prin oferirea lui Shakti Pat, guru devine un canal al forţei primare, al puterii cosmice care sta la baza întregului univers. Acţiunea supranaturală a lui Shakti Pat, prin atingerea lui Guru, poate să- arunce la pământ pe cel care se închină sau el poate să perceapă o lumină strălucitoare şi o iluminare lăuntrică sau o altă experienţă mistică sau psihică.

Karl Guido Rey, relatează în cartea sa "Experienţe cu Dumnezeu în procedură rapidă" cum "messmeriştii" în experienţele lor hipnotice îi lăsau pe ucenici i lor să cadă pe spate. Ei caracterizau acest lucru ca "două experienţe de atragere magnetică".

Făcând abstracţie de aceasta, acolo unde oamenii cad la pământ din motive fizice, pentru că sunt slabi sau devin neputincioşi, ceea ce aici nu este cazul, trebuie să fie clar că aici nu este cazul de un fenomen neutru. Este vorba despre acţiuni ale unei puteri spirituale transcedentale (care este deasupra unei lumi reale). Biblia însă nu clasifică fenomenele supranaturale în mod neutru ci le numeşte sau dumnezeieşti sau demonice. De aici este şi porunca Domnului Isus către ucenici ca să cerceteze duhurile.

Uneori, din partea carismaticilor este citată ca dovadă biblică Ioan 18:6: "Când le-a zis Isus: "Eu sunt!" ei s-au dat înapoi şi au căzut jos la pământ". De fapt nu este scris lămurit că ar fi căzut pe spate, totuşi acest lucru nu se poate exclude în totalitate.

Şi John Wimber, cel mai cunoscut vindecător al Americii din acel timp, se bazează şi el pe acest loc din Biblie. Însă mai întâi ar trebui să observăm că între Domnul Isus şi un om, chiar dacă el este un creştin înflăcărat, există o deosebire însemnată. Chiar numai din simpla legătură logică a textului se poate recunoaşte că în Ioan 18, oamenii de care era vorba nu erau oameni care căutau mai multă înarmare duhovnicească sau predare pentru Isus, ci în principiu erau duşmanii Lui de moarte. Ei vroiau să-L prindă pentru ca să-L omoare. Ca atare aici în cel mai bun caz poate fi vorba numai de o judecată, care corespunde cu cele spuse mai sus.

La Reinhard Bonnke, predicatorul german penticostal se manifestă într-o măsură mai mare astfel de acţionări de putere pentru căderea pe spate cu apariţii însoţitoare identice cu starea de transă. Redăm două exemple dintre multe altele:

"Eu nu ştiu ce s-a întâmplat cu mine, în timp ce stăteam în faţă. Tot ceea ce-mi pot aminti, este că m-a străbătut un val de putere din cap până în picioare. Probabil am căzut la pământ, deoarece m-am deşteptat acolo după multă vreme".

Sau: "Aici era de exemplu o ţigancă foarte grasă care se târa cu ajutorul cârjelor. Eu m-am rugat cu ea şi puterea lui Dumnezeu a trântit-o la pământ".

Câte unul din cei care iau parte la astfel de adunări poate să se scoale din nou atunci când este atins de îngrijitorul de suflete. Acest lucru aminteşte de cuvintele de judecată din Ieremia 25:27, unde stă scris astfel: “...beţi, îmbătaţi-vă şi vărsaţi şi cădeţi fără să vă mai ridicaţi la vederea săbiei pe care o voi trimite în mijlocul vostru".

Această "odihnă în Duhul" este foarte des însoţită de vorbirea în limbi. Isaia 29:4 caracterizează duhul care acţionează în realitate aici prin: "Vei fi doborât la pământ şi de acolo vei vorbi şi din ţărână ţi se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieşi din pământ ca al unei năluci şi din ţărână îţi vei şopti vorbele".Persoane interesate