Subtila seducere a Bisericii > 4. Biblia ne porunceşte: „Împotriviţi-vă!”


CAPITOLUL 4
BIBLIA NE PORUNCEŞTE: "ÎMPOTRIVIŢI-VĂ!"

Un tânăr mi-a istorisit despre evoluţia sa personală, adică drumul rătăcit pe care l-a parcurs înainte de a-L găsi pe Isus. În timpul acesta el practica meditaţia "Zen" (secta budistă de meditaţie răspândită în Japonia). Deodată, spunea el, şi-a pierdut controlul asupra mâinilor şi picioarelor. Pierderea controlului de sine este o caracteristică clasică a duhurilor înşelătoare, presupunând bineînţeles, că nu există nici o cauză fiziologică.

Friedrich Nietsche care se socotea unic inspirat spunea: "Eu nu am putut alege niciodată, adică să fac o alegere".

În legătură cu acest citat a fost raportat probabil un citat din cartea "Tineri în transă". Transă numim o stare în care omul nu mai are control deplin asupra lui însuşi. Pentru a cădea în transă este îndeajuns privirea fixă într-un glob de sticlă umplut cu apă, sau contemplarea concentrată a unui cerc alb de cretă pe o podea neagră. Nu este în nici un caz neapărat necesară pentru aceasta prezenţa unui hipnotizor. Efectul autosugestiei sau al autohipnozei este în general cunoscut.

Într-o repetare constantă a unor silabe sau a unor cuvinte se obţin rezultate asemănătoare. Aceasta este tehnica TM (Mantra) sau "Chanteus" a aparţinătorilor lui Krishna. Prin această monotonie cu cântul Hare Krishna trebuie să fie repetat zilnic de 1728 ori.

Se ajunge la o golire a minţii. Puterea străină cuprinde atunci pe om, care astfel i-a oferit condiţia cerută. Victima ajunge în transă, admiraţie vie sau extaz, se acţionează ca ameţit şi se pierde destul de des controlul de sine. Şi cuvântul entuziasm îşi are aici, în anumite cazuri, nu pe nedrept, rădăcina sa.Persoane interesate