Subtila seducere a Bisericii > 26. Suflul amăgirii


CAPITOLUL 26
SUFLUL AMĂGIRII

Oare din susnumitele fapte nu reiese în mod aproape inevitabil concluzia, că aceste semne şi minuni cad tocmai în timpul amăgirilor vestite pentru vremurile din urma? (2 Tesaloniceni 2:9). Că aceste amăgiri vor fi în mod deosebit eficace în ultimele zile, iar lucrul acesta ni l-a povestit Noul Testament (Matei 24:11-28)?

Într-un mod remarcabil expune Gerhard Maier în comentariul asupra capitolului 24 din Matei. "Surprinde faptul că Isus pune păzirea de amăgire chiar la început. Amăgirea este pentru adunare mai periculoasă decât prigonirea, căci prigonirea uneşte adunarea, pe când amăgirea o dezbină. Prigonirea lasă să iasă la iveală ce este veritabil, amăgirea lasă să triumfe ce este fals...

Însă ce era cel mai grozav lucru în acele timpuri? Suferinţele fizice? Nu! Catastrofele şi războaiele? Nu! Prigoana? Nu! Versetele 23-27 ne dau răspunsul: Amăgirea... Din aceasta se înţelege cât de necesară este lupta împotriva învăţăturii eretice".

Acest lucru ne aminteşte de înştiinţarea pe care o citim în Epistola lui Iuda; noi trebuie să luptăm pentru credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.

Astfel aş vrea să repet cuvântul de înştiinţare al lui Wilhelm Busch, pe care l-a spus în legătură cu efectuarea de minuni ale evanghelistului vindecător, germanul Hermann Leiss: "Diavolul se poate preface într-un înger de lumină", aşa cum ne spune Biblia. Se poate deci întâmpla ca o mişcare să slăvească numele lui Isus şi să aibă totuşi un duh "străin" un foc "străin" (Levitic cap. 10)...

Minunile nu dovedesc nimic, căci după Apocalipsa 13:13 şi duhul din locuinţa morţilor face minuni.. Nu! Cu acest duh noi nu vrem să avem de-a face!... Inima noastră strigă după trezire, însă nu pe acest drum al vechii sau noii mişcări lansate de penticostalism. Nu! Pe acest drum, nu!"Persoane interesate