Subtila seducere a Bisericii > 25. Orice vindecare este de la Dumnezeu?


CAPITOLUL 25
ORICE VINDECARE ESTE DE LA DUMNEZEU?

Walter Hollenweger a fost deschizătorul de drum hotărâtor pentru mişcarea penticostală şi carismatică. Cartea sa "Creştinătatea entuziastă" a contribuit în mod vădit la recunoaşterea acestor curente ca fiind total bisericeşti. El nici nu mai ascunde sub aparenţe false această conturată stare de lucruri privind înrudirea spirituală dintre vindecătorii spiritişti şi evangheliştii care vindecă. În referatul său despre vindecare, la conferinţa de cercetare a mişcării penticostale şi carismatice profesorul Hollenweger declară foarte deschis: "Orice vindecare vine de la Dumnezeu". Hollenweger a accentuat că el nu a vrut să facă nici o deosebire de bază între darul vindecării de la "vindecătorii din lumea a treia şi cel al darului de vindecare creştinesc. Hotărâtor ar fi contextul în care este practicat darul".

Şi într-un alt domeniu se arată această înrudire spirituală. Se obişnuieşte în adunările de vindecare cu John Wimber, Wolfram Hopfermann sau alţii, să se pună mâinile pe locurile bolnave atât cât atingerea este posibilă. În Biblie nu se găseşte nici un model şi nici chiar în slujba ucenicilor lui Isus, respectiv la apostolii Săi. Totuşi unul dintre primii, dacă nu chiar primul, care a indicat ca pacienţilor să li se pună mâinile pe locul bolnav şi prin contemplarea prietenoasă a bolnavului să i se transmită puterea de viaţă, a fost Frenz Mesmer. El este însă şi întemeietorul aşa numitului "magnetism animalic" şi deschizătorul de drum al spiritismului.

O gândire magică cere întotdeauna un punct de atingere în special în contact direct cu locul bolnav. Prin acest contact vizibil se aşteaptă o acţiune sau o pătrundere ca un curent al puterii vindecătoare. Nu este vorba de o umblare prin credinţă ci prin vedere şi pipăire.

Kenneth Hagin, conducătorul care vindeca prin minuni, al mişcării populare "Faith Movement" din America, mişcare care creşte mereu, spune într-un mod foarte deschis: "Eu pun mâinile la îndrumarea Capului Bisericii, Isus Cristos şi în ascultare faţa de legea atingerii şi transmiterii. Contactul mâinilor mele transmite puterea de vindecare a lui Dumnezeu. Ea este aici... Ea vă va vindeca pe toţi dacă o veţi îmbina cu credinţa".

Tot aşa o formulează şi John Wimber, respectiv soţia sa Carol: "Noi nu recunoscusem că ceea ce Dumnezeu dă cuiva pentru el personal prin punerea mâinilor, poate fi transmis şi altora".

Aici mijlocitorul este şi un mijlocitor magic, chiar dacă nu prea adesea, spre liniştirea sufletelor credule, ei spun că nu pot vindeca ei ci numai singur Isus. Acest lucru nu schimbă nimic, deoarece de fapt acesta este "medium-ul" unui duh înşelător care vindecă prin el şi care are nevoie de acea atingere.

Învăţătura lui Kenneth Hagin este deosebit de rea deoarece ea susţine că Isus nu a murit numai fizic ci şi spiritual. După răstignirea Sa, El s-ar fi prăbuşit fără putere în iad şi că acolo timp de trei zile şi trei nopţi a fost chinuit de diavolul şi probabil aşa a făcut mântuirea noastră. Această afirmaţie a condus chiar la dezbinări considerabile şi controverse puternice în rândul mişcării carismatice din ultimii ani.Persoane interesate