Subtila seducere a Bisericii > 24. Încurajează Biblia relatările despre minuni?


CAPITOLUL 24
ÎNCURAJEAZĂ BIBLIA RELATĂRILE DESPRE MINUNI?

În Biblie ni se spune cum cineva din locuinţa morţilor voia să facă misiune. Intenţiile sale erau curate şi socotite bune. Este vorba despre omul bogat care este amintit în Luca 16:19-31. El doreşte ca un mort, anume Lazăr, să învie pentru a-i avertiza pe cei cinci fraţi ai săi. De o astfel de minune oamenii nu se vor mai îndoi şi se vor pocăi. El a primit răspunsul: Au pe Moise şi pe prooroci, să asculte de ei".

Dar acest lucru nu era destul de clar pentru omul bogat şi din locuinţa morţilor a venit cuvântul "Nu, ci dacă va învia cineva din morţi, atunci se vor pocăi".

Altfel spus: "Biblia este bună, însă cuvântul nu ajunge. Noi avem nevoie de semne, minuni, vindecări, viziuni, învieri din morţi, etc, şi numai atunci se va întâmpla ceva pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Atunci va fi o creştere a adunării uluitoare, atunci oamenii vor crede şi se vor pocăi".

Aceasta era o propunere venită de jos din "locuinţa morţilor". Şi deoarece această "locuinţă a morţilor" (împărăţia lui Satan) se măreşte din nenorocire în zilele din urmă din ce în ce mai mult (Apocalipsa 6:8) paralel cu aceasta cresc şi propunerile şi chemările spre semne mari şi fapte foarte mari. Se dovedeşte prin aceasta că s-a băut dintr-un izvor străin.

Cameron Peddie, amintit mai înainte, scria deja despre situaţia de atunci (din timpul războiului) din Anglia: "Dacă preoţii noştri ar şti câţi oameni din biserica lor caută "medii" spiritiste, şi cum de la ele aşteaptă să împlinească slujba de vindecare, ar rămâne uluiţi".

Cine se mai miră că în Anglia aproape toate cercurile evanghelice sunt pătrunse de mişcarea carismatică? Acolo abia mai există acea frică a relaţiilor dintre grupe. În această privinţă din nefericire trebuie să se constate că vindecătorii spiritişti înregistrează, atât în lume cât şi în interiorul adunărilor, sub o evlavie camuflată, mari succese.

Bogatul trebuie în orice caz să ia cunoştinţă că nu o minune îl convinge pe om, ci numai Cuvântul lui Dumnezeu: "Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morţi" (Luca 16:31).Persoane interesate