Subtila seducere a Bisericii > 23. Vindecători prin minuni


CAPITOLUL 23
VINDECĂTORI PRIN MINUNI

Şi Oral Roberts propovăduieşte foarte hotărât însărcinarea de vindecare. Încă de decenii el ţine campaniile sale de vindecare. Prin metodele sale de a scoate din buzunarele oamenilor bani de cheltuială, el s-a arătat fireşte mai mult ca un lup în piele de oaie decât ca un umil slujitor al lui Cristos.

Astfel el a expediat basmale de rugăciune şi chiar "apă sfinţită" care aplicată în mod corect trebuia să vindece tot felul de boli.

Lui William Branham i-a apărut un înger, care după spusele sale venea din prezenţa lui Dumnezeu şi care i-a comunicat că el are darul de a vindeca. El tăgăduia Trinitatea şi credea că Cuvântul lui Dumnezeu ne-ar fi dat în trei feluri: prin zodiac, prin piramidele egiptene şi prin Sfânta Scriptură. Branham era unul dintre categoricii apărători ai vindecării necesare şi a transmiterii duhului prin punerea mâinilor. El avea putere de vindecare de necrezut şi simţea adeseori călduri în mâini, atunci când atingea locul bolnav. Prin puternicele sale capacităţi oculte, el putea să recunoască bolile şi păcatele chiar şi la oameni pe care nu-i cunoştea. Făcea aceasta prin inspiraţie "medium-ală", mişcarea, care de cele mai multe ori îi punea la dispoziţie baza organizatorică, erau oameni de afaceri ai deplinei Evanghelii.

Când Branham a murit, Demos Sakarian scria: "Reverendul Branham a făcut adeseori afirmaţia că singura comunitate de care aparţinea era aceea "Oameni de afaceri ai deplinei Evanghelii". Trebuie remarcat că această comunitate a avut o enormă influenţă financiară că şi organizatorică în răspândirea mişcării carismatice şi încă o mai are şi azi.

Desigur că ar trebui citate şi alte exemple concludente, dar fără excepţie în toate dai de acelaşi tipar de bază.

Oare prin aceste învăţături şi practicări de slujbe de vindecare nu revenim la nişte izvoare care sunt cât se poate de periculoase? După Apocalipsa 13:3 o minune de vindecare va fi odată în gura întregii lumi; Supraomul Anticrist, va fi vindecat de o rană de moarte de care toată lumea se va mira. O privire în literatura lumii, vădeşte că tema de vindecare, în special în cadrul Erei Noi, este tema care stăpâneşte. Vrăjitoarele folosesc în seminarile lor de la sine înţeles teme ca intuiţie, proorocie, vindecare intelectuală şi spirituală. Oare nu se întâmplă aici o escatologie (doctrină privind soarta omului după moarte), o conducere spre o manifestare supranaturala a viitorului amăgitor (Apocalipsa 13:13-14) şi anume atât în domeniul lumesc cât şi în cel creştinesc? Noi trăim chiar în zilele noastre, o adevărată revărsare a spiritismului. Ziarul "Die Welt", vorbeşte despre cum Satan materializează viaţa sufletească a acestei generaţii, împărăţia morţilor îşi face intrarea cu putere.

Astfel a explicat Wimber într-o solie către membrii bisericii sale, de curând: "Vor apare oameni care au văzut pe Domnul Isus Cristos şi care vor face semnele şi minunile unui apostol. Noi nu am mai avut oameni de felul acesta din primul secol. Totuşi, dacă Dumnezeu a întrebuinţai acest lucru la început, de ce să nu facă acest lucru şi la sfârşit? Mai departe va exista o nouă înţelegere a supranaturalului. Apariţii de îngeri vor fi ceva obişnuit în adunări şi chiar Domnul Însuşi va apare în săptămânile, lunile sau anii următori. Vindecările vor deveni atât de obişnuite, încât şi copiii vor fi în stare să le facă pe temei obişnuit... chiar şi învieri din morţi vor deveni un bun general.... Apoi veţi vedea evanghelişti care vindecă, care vor ridica mâinile lor sus şi din ele va ţâşni lumină. Dacă aceasta lumină va întâlni pe cineva care este bolnav, acela va fi vindecat imediat. Veţi vedea mâini şi alte membre amputate crescând la loc dacă lumina din mâinile lor le va întâlni."

Unii din cei care au luat parte la congresele lui Wimber şi Bonake, relatează despre experienţe psihice puternice ca: odihnă în duh, stări fermecătoare, simţământ nemaiauzit de fericire, râsete şi plânsete în duh, etc. Este oare "Al treilea val" al lui Wimber şi apariţiile însoţitoare ale altor evanghelişti vindecători, ceva nou? Acestor susţinători ai "evanghelizărilor Power" nu trebuie să li se sustragă pe nedrept nici un pasaj despre seducerea spirituală care este publicată în "War on the Saints". Sub tematica cum poate un duh fals să se manifeste în timpul unei propovăduiri şi chiar şi printre copiii lui Dumnezeu, autorii Evan Roberts şi Jessie Penn-Lewis relatează în parte anticiparea uluitoare a evenimentelor actuale. Majoritatea celor prezenţi nici nu doresc să recunoască amestecurile strecurate acolo. Unii cad pe jos, fără puterea de a suporta mai departe emoţia încordată. Alţii sunt aruncaţi încolo şi încoace de către o putere supranaturală iar alţii încep să strige extatic. Vorbitorul părăseşte amvonul şi trece mai departe pe lângă un tânăr, care este conştient de o stare de extaz, ce mult timp nu-l părăseşte. Mulţi râd într-un torent de fericire. Alţii au primii într-adevăr ajutor şi binecuvântări duhovniceşti prin expunerea Cuvântului lui Dumnezeu şi prin acţiunea netulburată a Duhului Sfânt, înainte de a se atinge acest punct culminant. Din acest motiv ei iau următoarele apariţii ciudate, venind de la Dumnezeu. Ei nu pot face deosebirea între cele două curente cu totul diferite venite prin acelaşi canal. Dacă se îndoiesc de degenerare atunci ei se tem ca să lupte împotriva convingerii lor interne, care le spune că începutul a fost de la Dumnezeu. Alţii ştiu bine că judecata lor duhovnicească trebuie să respingă manifestările menţionate, însă din cauza binecuvântărilor (avantajelor) primite ei înăbuşe reflectarea lor asupra acestui lucru şi spun: "Noi nu putem înţelege de fapt aceste apariţii fizice. Însă nu este necesar să înţelegi tot ce face Dumnezeu. Noi ştim numai că propovăduirea adevărului a fost de la Dumnezeu şi că a corespuns nevoilor noastre. Nimeni nu poate pune la îndoială sinceritatea şi motivele curate ale vorbitorului... de aceea cu toate că noi nu înţelegem restul şi admitem că ne îndepărtează, totuşi totul trebuie să fie de la Dumnezeu". Această rază de lumină luminează starea de amestec în care spre exemplu a ajuns Biserica de la trezirea din Wales, căci aproape fără excepţie în fiecare ţară unde a început o viaţă nouă după scurt timp a fost amestecat un duh amăgitor cu cel adevărat. Şi tot aşa aproape fără excepţie a fost primit falsul împreună cu veritabilul pentru că cei credincioşi nu au avut cunoştinţă despre posibilitatea unor astfel de influenţe care concurau.

Nu se cunoaşte nici o religie, oricât ar fi ea de falsă care să nu aibă în oferta ei vindecarea în vreo formă oarecare.

Pe drept cuvânt se plânge Peter May: "Accentuarea care se pune astăzi pe vindecări acţionează nevrotic. Exteriorizarea, ceea ce se vede şi este temporar sunt împinse înainte ca punct central, în timp ce interiorul, nevăzutul şi veşnicul sunt neglijate. Prin aceasta vom fi abătuţi de la valoarea pozitivă a suferinţei... Se ajunge acolo, că acela care umblă cu semne şi minuni, şi care împinge înainte ceea ce este imediat şi spectacular, acela neglijează îngrijirea bolnavilor cronici. Această unilateralitate lasă să parvină o falsă aşteptare privitor la sănătate şi existenţa mântuirii, şi sapă la rădăcina siguranţei mântuirii acelora care nu sunt vindecaţi. Cu privire la sănătatea duhovnicească a bisericii aceste fapte sunt de o importanţă considerabilă".Persoane interesate