Subtila seducere a Bisericii > 16. O slujbă de vindecare populară


CAPITOLUL 16
O SLUJBĂ DE VINDECARE POPULARĂ

Totuşi în zilele noastre se impune din ce în ce mai mult o slujbă de vindecare de un fel cu totul deosebit. Evanghelişti vindecători ca John Wimber, Reinhard Brounke, Wolfram Kopfermann, Yougg şi alţii pretind că va creşte din ce în ce mai mult numărul creştinilor de acest fel.

John Wimber este un om simpatic şi activ, care are o expresie fascinantă şi care cu siguranţă are în vedere numai binele adunării. Cu toate acestea o entuziasmare puternică a maselor şi motive nobile nu ne scutesc de obligaţia de a cerceta duhurile. Astfel Domnul Isus nu arată în nici un fel, că s-ar produce vreo stingere a Duhului, prin faptul că credincioşii din Efes au cercetat duhurile acelor care spuneau că sunt apostoli şi nu erau (Apocalipsa 2:2). Dimpotrivă ei au fost lăudaţi pentru aceasta.

Cum s-a întâmplat la John Wimber întoarcerea spre mişcarea carismatică, la omul care astăzi probabil, contribuie cel mai mult la răspândirea slujbelor de vindecare în creştinătatea din vest? Despre evoluţia lui s-au putut citi printre altele într-o revistă engleză următoarele: „Înainte de a fi atât de avansat ca să poată împărtăşi vederile soţiei sale (soţia lui s-a deschis pentru mişcarea carismatică înaintea lui), aceasta vroia să ştie dacă el avea darul vindecării. Într-o noapte pe când el dormea, ea luă mâna lui în mâna ei, o puse pe umărul ei reumatic şi se rugă: "Doamne acum fă lucrul acesta!". Un val de căldură străbătu deodată umărul ei şi John se deşteptă având mâna sa fierbinte şi pulsând".

Ce se poate reţine de la acest mod de vindecare? Acest lucru aminteşte mai degrabă de contactele prin "medii" şi anume ale vrăjitoriei "simpatia", decât de o minune de vindecare biblică. Personalitatea lui Wimber, respectiv voinţa sa, este iară îndoiala ocolită. El fiind în somn, a devenit "medium" pentru o putere spirituală care l-a întrebuinţat şi l-a folosit ca un canal. Adevărurile duhovniceşti însă devin cunoscute prin raţiune şi nu sunt transmise prin simţ. A ocoli sau a scoate din priză raţiunea, înseamnă a nu ţine seamă de personalitatea, adică de voinţa omul. După cum s-a spus deja, acest lucru este complet străin Duhului Sfânt.Persoane interesate