Subtila seducere a Bisericii > 15. Slujbe de vindecare: îmbogăţire sau seducere?


CAPITOLUL 15
SLUJBE DE VINDECARE: ÎMBOGĂŢIRE SAU SEDUCERE?

Astăzi suntem tot mai mult confruntaţi cu pretenţia că avem numai jumătate şi nu deplina Evanghelie, pentru că nu vindecam şi bolnavii. După spusele lor ar trebui ca propovăduirea Evangheliei să cuprindă şi însărcinarea de vindecare. "Propovăduiţi şi vindecaţi" ar trebui să sune porunca biblică de misiune. Dumnezeu ar trebui să însoţească propovăduirea Cuvântului Său cu acţionări de putere supranaturală, semne şi minuni. Corul vocilor care cere acest lucru şi care mai înainte se auzea slab, creşte astăzi tot mai mult şi a ajuns până acolo că nu se mai poate trece cu vederea.

De la bun început trebuie să se spună lămurit că în nici un caz nu trebuie să existe impresia că Dumnezeu nu ar mai putea vindeca şi astăzi. Trebuie să recunoaştem însă că trupul nostru în această eră încă nu este izbăvit (Romani 8:23). Acest lucru se va petrece numai odată cu desăvârşirea bisericii (1 Corinteni 15:51-55). De aceea este de neconceput să susţii (aşa cum pretind declaraţiile dogmatice penticostale) că jertfa de la cruce a Domnului Isus Cristos, ar include în ea şi vindecarea de bolile noastre. Cu toate acestea Dumnezeul cel viu, vindecă şi astăzi însă când şi unde El vrea. Eu însumi am cunoştinţă de vindecări - chiar de cancer - în cadrul îndrumărilor date în Iacov 5:14-16.Persoane interesate