Subtila seducere a Bisericii > 10. Punerea mâinilor într-un fel nebiblic


CAPITOLUL 10
PUNEREA MÂINILOR ÎNTR-UN FEL NEBIBLIC

Foarte adesea aceste fenomene apar în legătură cu punerea prea repede a mâinilor. Această pripită punere a mâinilor este un semn practic de recunoaştere în toate aceste curente fanatice. Aceasta nu înseamnă însă că trebuie sau că ar trebui să refuzăm a face punerea mâinilor. Despre acest lucru ni se relatează în Sfânta Scriptură, însă singurul loc din Noul Testament care leagă punerea mâinilor cu o poruncă, nu este o încurajare ci mai degrabă o avertizare. În 1 Timotei 5:22, apostolul Pavel atrage atenţia să nu se facă nimănui punerea mâinilor cu grabă. Pavel dă şi cauza pentru care să nu se pună mâinile cu grabă: "…ca să nu te faci părtaş păcatelor altora şi ca să te păstrezi curat pe tine însuţi". De fapt se pare că scopul principal este pentru numirea de prezbiteri; totuşi în sens general se lasă să se deducă şi o indicaţie generală.

Există un fapt dureros: cei care posedă duhuri înşelătoare în general pun mâinile cu grabă. Duhul Sfânt în mod normal nu se transmite mai departe prin punerea mâinilor de către oameni, pentru că El este Dumnezeu, şi Dumnezeu după cum se ştie nu se lasă să fie slujit de mâini omeneşti (Faptele Apostolilor 17:25). Duhul Sfânt Îl dă doar Dumnezeu (Faptele Apostolilor 5:32). Apostolul Pavel compară chiar şi punerea sau învăţătura că Duhul Sfânt s-ar putea primi şi altfel decât prin credinţă respectiv ascultare, cu facerea de farmece, respectiv vrăjitoria (Galateni 3:1-2).

În cazul punerii mâinilor în mod arbitrar oamenii voiesc în final să dispună de Dumnezeu. Aceasta este însă activitatea magiei, răspândirea tot mai mult a gândirii magice, chiar sub o mască a evlaviei, aparţinând în mod dureros fenomenelor zilelor noastre şi mişcării Era Nouă. Cât de actuală a devenii mişcarea Era Nouă chiar şi în anumite sfere ale creştinătăţii, încercăm să arătăm în următoarele rânduri.Persoane interesate