Lumini peste veacuri > Vol. I > Cuvânt înainte


VOLUMUL I
CUVÂNT ÎNAINTE

Încă din copilărie mi-au plăcut biografiile. Le citeam cu plăcere şi le savuram. Caracterele nobile, care au fost bine­cuvântări pentru alţii, stârneau în mine dorinţa şi ruga să devin şi eu folositor şi binecuvântat pentru alţii. Apoi am constatat aceeaşi afecţiune pentru biografii la majoritatea tinerilor; ba chiar şi cei încărunţiţi de zile iubesc o aşa lectură. De aceea, am căutat să lucrez această colecţie de biografii. Din mulţimea mare de lumini ale lui Dumnezeu, aşezate să lumineze într-un loc întunecos, am ales doar câteva spre învăţătură că pentru a lumina nu e necesar să fii bogat, sau învăţat, sau cu o sănă­tate de oţel, ci trebuie să fii aprins de Duhul Sfânt cu dragoste pentru Dumnezeu şi pentru lumea pierdută. Ei au luminat în timpul vieţii, iar prin lucrările lor, prin exemplul trăirii au luminat peste veacuri. La unele biografii am început să lucrez cu 25 ani în urmă, dar abia acum au ajuns să vadă lumina tiparului.

Lucrarea de faţă nu e o traducere, ci o prelucrare după mai mulţi autori pe care i-am consultat. Despre unii sunt lucrări voluminoase, dar eu am căutat să iau doar ce mi s-a părut mai important şi mai folositor. A trebuit să cercetez zeci de volume, însă nu-mi pare rău, munca mi-a fost răsplătită din plin, căci eu însumi am fost inspirat, am primit lumină de la aceste lumini peste veacuri. Şi sunt ferm convins că şi cel în mâna căruia va ajunge această carte, în părtăşia cu sfinţii Domnului, va dori şi el să devină un copil al Domnului: mai sfânt, mai rugativ, mai ascultător de Domnul, mai harnic în măreaţa lucrare la care, prin harul Său, am fost făcuţi părtaşi.

Sufletele ce trăiesc în întunericul păcătoşeniei au nevoie disperată de lumină. Oare vei fi tu unul care să primeşti lumina şi apoi să o împărtăşeşti altora? Vrei tu să fii o lumină aprinsă, chiar dacă trebuie să te topeşti, să te consumi? Eu mă rog ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să folosească aceste lumini, ca să te aprindă pentru El. Atunci te vei uni şi tu cu mine în rugă de mulţumire către Dumnezeul oricărui har, care ne-a dat o menire aşa de scumpă, să fim lumini.

Datorez mulţumire şi ajutoarelor pe care mi le-a dăruit Domnul: tânărului Dan Cristea care a dactilografiat această lucrare, fraţilor Victor Dumitrescu şi Vladimir Pahomi care, fără să fie tipografi, au tipărit-o şi multor altora care au muncit, ca tu să o poţi citi. Iar toată gloria să fie adusă Domnului, singurul care o merită.

22 noiembrie 1981
PETRU POPOVICIPersoane interesate