Lumini peste veacuri > Vol. I > 3. John Wycliffe


CAPITOLUL 3
JOHN WYCLIFFE
                                                                               
Biserica Protestantă din Anglia susţine că îşi are originea în Biserica Primară a Britaniei. Începutul creştinismului în acele insule e învăluit în ceaţa istoriei şi nu se poate preciza în mod hotărât cine le-a vestit Evanghelia de prima dată, “dar e sigur - zice Episcopul Jewel - că Biserica din Britania, acum numită anglicană, nu a primit credinţa prima dată de la Roma”. Unii autori printre care sunt: Usher, Stillingfleet şi Godwin cred că biserica a fost înfiinţată de apostolul Pavel în perioada dintre prima şi a doua întemniţare a sa la Roma. Alţii înclină să creadă că creştinismul a fost introdus prin anul 58 de către Bran, tatăl lui Caractacus, care a fost deţinut şapte ani ca ostatic la Roma. La pretenţia catolicilor că Papa Eleutherius ar fi fost apostolul bretonilor, apologeţii englezi dau replica: “Regele Lucius a fost botezat aproape cu 150 de ani înainte de Constantin, primul împărat creştin, care şi el s-a născut tot în insulele britanice, şi credinţa a fost plantată aici cu mult înainte, fie de Iosif din Arimatea, de Simon Zelotul sau de greci”. Datorită faptului că britanicii sărbătoreau Paştele ca cei din Răsărit şi nu ca Roma, îndreptăţeşte susţinerea că ei au primit creştinismul din Răsărit şi nu de la Roma.

Cineva susţine că Augustin ar fi fondatorul bisericii creştine din Anglia. El a vizitat Anglia în anul 597. Dar pretenţia aceasta e spulberată de faptul istoric că biserica creştină a existat cu mult înainte şi că ea deja a avut martorii ei. Biserica Romei, prin trimiterea lui Augustin şi a altor însărci­naţi ai ei, a dorit doar să-şi extindă autoritatea şi asupra lor. Aşa se explică faptul că mereu au existat stări de tensiune între creştini din Anglia şi Biserica Romei. Întotdeauna au fost oameni care citind Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu s-au putut mulţumi cu o religie formală, ci au căutat să trăiască după adevărul Evangheliei, demascând creştinis­mul formal şi trezind pe alţii la o viaţa nouă. Aceşti făclieri ai adevărului erau gata de orice sacrificiu. Un astfel de bărbat neînfricat a fost John Wycliffe.

El a fost denumit “Luceafărul de dimineaţă al Reformei”. Era de sânge saxon, născut prin anul 1320 la Hipswell, aproape de Richmond, Yorkshire, Anglia. A studiat la Ballion College din cadrul Universităţii Oxford, care pe aceea vreme avea 30.000 studenţi. A fost foarte silitor la învăţătură, iar la terminare a rămas profesor la Oxford, dovedindu-se unul dintre cei mai învăţaţi oameni ai vremii sale. În filo­zofie, el a aparţinut curentului realist în contrast cu marea majoritate care aparţineau curentului nominalist. O mare influenţă asupra gândirii sale au exercitat scrierile lui Augustin.

În anul 1365 a intrat în graţia prinţului John de Gaunt, fiul regelui englez Edward al III-lea, datorită viguroasei apărări a dreptului coroanei de a limita autoritatea tempo­rală a bisericii. În 1366 se pare că a devenit unul din capelanii curţii regale. În 1372 şi-a luat doctoratul în teologie la Oxford. În 1374 a fost numit de rege preot în oraşul Lutterworth. În timpul acesta, a scris în limba latină o seamă de pamflete cu motivări ce justificau refuzul Angliei de a plăti tributul pretins de papa. În acea vreme erau doi papi: unul la Avignon în Franţa şi altul la Roma. Anglia nu mai plătise tribut papei de 33 ani. În anul 1365, Papa Urban al V-lea de la Avignon a scris o scrisoare regelui Edward al III-lea cerându-i să plătească tributul. Cum Anglia se afla în război cu Franţa, ei nu au fost gata să trimită bani pentru înarmarea duşmanului lor. Regele a supus cererea parlamentului şi hotărârea a fost să nu se dea nici un tribut.

În anul 1375, el a fost numit în comisia regală ce urma să confere cu ambasadorii papei la Bruges, Belgia. La fel a fost însărcinat de rege să facă parte dintr-o comisie ce avea să negocieze pace cu Franţa. Un an mai târziu, Wycliffe a enunţat “doctrina stăpânirii cum se găseşte în har”, conform căreia atât autoritatea eclesiastică cât şi cea seculară sunt conferite în mod direct prin harul lui Dumnezeu. În conse­cinţă, când deţinătorul săvârşeşte păcate de moarte, el pierde această autoritate.

În legătură cu această, el acuză biserica catolică de vena­litate, corupţie şi fel de trai cu totul lumesc. Aceasta a făcut-o în predici atât la Oxford cât şi la fel pe calea scrisului. Pamfletele lui circulau ca pâinea caldă prin toată Anglia. Autoritatea seculară a papei era subminată din temelii în mijlocul poporului englez, care era sătul de o aşa autoritate.

Drept rezultat al acestor acţiuni, Papa Grigore al XI-lea a dat o bulă prin care îl acuza pe Wycliffe de erezie şi-l soma să se prezinte înaintea lui William Courtenay, episcopul Londrei. Datorită unor mari manifestări de protest făcute de populaţie, interogarea aceasta a fost anulată. În anul 1378 a fost somat a doua oară să se prezinte la Lambeth. Dar datorită protecţiei reginei Ioana, mama tânărului rege Richard al II-lea, a scăpat doar cu o mustrare scrisă. Suportul ce-l avea din partea casei regale, din partea nobililor, din partea oamenilor învăţaţi l-a înfuriat pe papa. Vedea cum cresc în Anglia sentimentele reformei şi cum scaunul papal pierde controlul.

Pe de altă parte, Wycliffe, văzând asentimentul poporului, a devenit mai îndrăzneţ. El a pledat pentru restructurarea învăţământului teologic fără intervenţia papei sau a prelaţilor străini. A cerut ca Biblia să fie luată ca singura sursă a ade­vărului. A tăgăduit doctrina infailibilităţii papei şi a conciliu­lui. A denunţat învăţătura despre transsubstanţiere şi purga­toriu. Susţinea că clerul nu e să stăpânească, ci să slujească poporul. Aceste învăţături incendiare au ajuns să fie duse şi peste hotare. Pamfletele lui, în secret, au ajuns să fie purtate în multe ţări ale Europei. Ele erau un fel de strigăt de trezire. Încă nu exista tiparul, dar erau copiate cu grijă şi date din mână în mână, îndeosebi intelectualilor.

Wycliffe a protestat cu toată energia lui împotriva pur­tării scandaloase a călugărilor cerşetori, împotriva închinării la icoane, la moaşte, împotriva celibatului preoţilor, împo­triva indulgenţelor, împotriva folosirii în biserică exclusiv a limbii latine prin care se ascundea Biblia de a putea fi înţeleasă de popor. “Daţi poporului Biblia - zicea el - şi atunci şi numai atunci ei se vor mişca cu privire la libertate şi educaţie şi vor acţiona ca atare în cele religioase, politice şi sociale”.

În mai 1378 s-a ţinut un conciliu în marea sală a mănăstirii călugărilor negri din Londra. La conciliu au fost episcopi, profesori de teologie, preoţi, stareţi, călugări. Wycliffe a tre­buit să se înfăţişeze pentru judecată, şi i s-a cerut să-şi retragă învăţăturile. Dar el nu numai că nu a fost gata să-şi retragă învăţăturile, ci plin de îndrăzneală a început să atace toată corupţia bisericii, să demaşte sistemul gigantic de fraudă al papalităţii cu vânzarea iertării păcatelor, cu slujbe pentru scoaterea din purgatoriu a sufletelor morţilor. După trei zile de judecată, învăţăturile lui au fost condamnate, iar el a fost excomunicat. Fiindcă era om de mare renume, fiindcă avea ocrotirea casei regale şi prea mult popor de partea sa, conciliul nu a trecut la condamnarea sa.

Atunci a trebuit să părăsească catedra de profesor, i s-a interzis să predice şi a trebuit să retragă cu totul la Lutterworth. Aici el s-a apucat de traducerea Bibliei din limba latină, traducerea Vulgata, în limba engleză. Timp de 15 ani a muncit din greu ca să pună Biblia în mâna poporului său. Cum termina anumite porţiuni din Biblie, ele erau copiate cu mână şi răspândite în popor. Ca toată Biblia să fie copiată se muncea 10 luni. Astfel că o Biblie întreagă era foarte costisitoare şi poporul de rând nu putea să o aibă. Atunci el a angajat o seamă de preoţi săraci şi studenţi la teologie, care mergeau prin comune şi citeau oamenilor Evanghelia. Ei şi-au însuşit învăţăturile lui Wycliffe şi odată cu citirea Bibliei le răspândeau în popor. Aceşti predicatori au fost numiţi “lolarzi”. Ei s-au înmulţit foarte mult. Ei se găseau în toate păturile sociale, între ţărani şi între baroni, chiar şi în chilioarele călugărilor. Cuvântul lolard însemna flecar, leneş şi era dat în bătaie de joc. Curând însă, datorită creşterii rapide în număr a lolarzilor, acest nume de râs, a devenit o pricină de groază. Toţi cei ce acceptau învăţăturile biblice ale lui Wycliffe s-au numit lolarzi. Fiecare lolard căuta să împărtăşească Evanghelia altuia. Fiindcă erau prea scumpe copiile de pe cărţile Bibliei, lolarzii ajutau pe ascultătorii lor să înveţe texte întregi pe de rost. A rămas înscris pe pagi­nile istoriei cum o tânără învăţată, Alice Collins, a fost chemată la o întrunire să spună din memorie cele zece porunci şi porţiuni din epistolele lui Pavel. În acea vreme era o mare foame după Cuvântul lui Dumnezeu. Unii închiriau pentru bani porţiuni din Biblie pentru o oră, alţii dădeau o sarcină mare de fân să aibă un capitol din Biblie pentru o oră.

Creşterea mare în număr a lolarzilor e relatată astfel de un scriitor roman din aceea vreme: “Jumătate din credincioşi părăsesc biserica catolică şi trec de partea lolarzilor”. Pro­babil e o mică exagerare, dar conţine şi adevăr. Mai târziu s-au luat măsuri foarte aspre contra lor. Mulţi au fost în­temniţaţi în turnul Londrei şi au sfârşit pe rug în Câmpul Fierarilor din Londra. Printre primii au fost Sir John Oldcastle şi alţi 39 de fruntaşi de-ai lolarzilor, Thomas Badby, William Sautre. S-a pornit o adevărată vânătoare împotriva lolarzilor şi mulţi au plătit cu preţul vieţii credinţa lor.

Wycliffe şi-a isprăvit cu bine lucrarea. Anglia a primit pentru prima dată Biblia în limba poporului şi aceasta a fost o mare binecuvântare nu numai pentru Anglia, ci pentru toată Europa. Duşmanii în tot timpul acesta adunau dovezi împotriva lui Wycliffe şi pândeau un moment potrivit să-l poată aresta şi să-l pună pe rug, dar bătrânul Wycliffe pe neaşteptate a fost chemat acasă în veşnicii. În ultima du­minică din anul 1384, în timp ce servea Cina Domnului credincioşilor din biserica sa, a suferit o paralizie şi a murit pe data de 31 Decembrie 1384.

După moartea sa, învăţăturile şi lucrările sale au fost con­damnate în conciliul din Londra în anul 1396, în conciliul din Oxford în anul 1408, în conciliul general ţinut la Roma în 1413, precum în a opta sesiune a conciliului din Constanţa, Elveţia, sâmbătă, 4 mai, 1414. Oricine avea sau citea lucrările lui Wycliffe era pasibil de pedeapsa cu moartea. Tot la această şedinţă au poruncit deshumarea lui Wycliffe şi arderea osemintelor lui. Această sentinţă a fost executată în anul 1428, deci după 44 ani de la moartea sa. Cenuşa rămasă a fost aruncată pe râul Swift ca nu cumva să fie întinat pământul. Râul Swift a purtat cenuşa în râul Severn, Severn a dus-o în canalul Bristol şi canalul Bristol a dus-o în ocean. Întocmai aşa a fost şi influenţa Bibliei tradusă de Wycliffe. Ea a ajuns în toate părţile lumii. Şi azi se mai află încă o sută şaptezeci exemplare din aceea traducere a lui Wycliffe. El a aprins un foc pe care toţi duşmanii nu au mai reuşit să-l stingă.Persoane interesate