Hristos, mărturia mea > 25. Al şaptelea foc


CAPITOLUL 25
Al şaptelea foc

Eu voi mulţumi de-a pururi Dumnezeului Slăvit
Că în felul cel mai crâncen mi-a fost dat ce-am limpezit,
Că-n văpaia cea mai albă mi-am primit al Slavei In;
- Numai ce-am cules de-acolo are-n el ceva divin...

Ameninţarea din 4 noiembrie, nu întârzie să se arate. Când omul bun promite rău, să nu te temi, fiindcă el nu se ţine de promisiune, să-l crezi numai când promite binele, căci atunci se ţine. Când omul rău promite binele, să nu-ţi faci nădejdi, căci el nu se ţine de promisiunea lui. Dar când îţi promite răul, păzeşte-te, căci atunci se ţine.

S-a ţinut de promisiunea lui şi Alexandru Drăghici, întocmai cum a ameninţat. Şi fiecare dintre subalternii lui din ţară s-au ţinut; după zelul său, la cele dintâi porunci se grăbiră să sară asupra fraţilor şi a adunărilor noastre.

A fost alcătuit un plan de arestări pe ţară, apoi pe regiuni, pentru ridicarea şi condamnarea fraţilor. Uneltele vânzătoare dintre noi deveniseră harnice, dând note informative cât mai amănunţite de care era nevoie la întocmirea dosarelor noastre de condamnare.

Astfel, începând chiar din luna următoare, de Sărbătorile Naşterii Mântuitorului, de Anul Nou şi de Bobotează, urmară valuri după valuri să vină la noi ştirile despre arestări de loturi de fraţi pe regiuni: Timişoara, Craiova, Bucureşti, Galaţi, Suceava, Bacău, Sibiu, Cluj, Hunedoara.

Zeci şi sute de fraţi, până şi surori, până şi fete.

Mă aşteptam în fiecare clipă să vină uliul să se repeadă şi asupra mea fiindcă vedeam mereu cum mi se dau târcoale tot mai apropiate. Dar aşa ceva era normal acum şi mă miram de ce se întârzie totuşi atât de mult.

Mă mutasem la Călanul Mic şi aflasem un serviciu modest la un depozit de materiale. Cel care îmi vânduse casa îmi cerea mereu rata care o datoram la început, iar cel căruia îi vândusem eu mă tot amâna, fără să-mi dea nimic.

Am fost silit să merg să mă împrumut la singura familie unde îndrăzneam, familia sorei Mariţa şi fr. Vasile din Comăneşti.

Încă de la plecarea de acasă am observat că sunt urmărit. Pe tot timpul şi drumul la Comăneşti - la fel.

În ziua următoare, seara - era 13 martie - la coborârea din tren, am fost înconjurat cu ţipete şi fluierături, apoi prins ca un făcător de rele şi dus între patru inşi până acasă. Era pe la ora 11 noaptea când mi se făcea percheziţie, iar pe la ora unu eram dus la Călan de unde dimineaţa am fost dus la Deva.

Mi s-a confiscat tot ce aveam în casă: cărţile, Biblia, manuscrisele... Până şi cei 10.000 de lei în numerar luaţi cu chitanţă de la familia din Comăneşti. Fără să mi se mai înapoieze apoi din toate nimic, niciodată.

În dimineaţa următoare venise după mine la Deva o maşină de la Cluj. Am fost urcat între doi şi dus acolo unde urma să se facă ancheta şi judecata noastră, a celor ce fusesem consideraţi mai vrednici ca să facem parte din lotul pe ţară. Aceasta poate pentru că în ultimii doi ani eu locuisem la Cluj, unde activasem mai mult - atât eu, cât şi Pop Al. cel harnic şi potrivnic. Nu ştiu cum s-a făcut, dar căpitanul care mă ducea de la Deva, aşezat pe scaunul maşinii lângă mine, tot timpul drumului până la Cluj a dormit frumos cu capul pe umărul meu. N-am înţeles niciodată de ce a făcut el aceasta.

La Securitatea din Cluj am fost depus pe fundul celui mai adânc coridor al beciului subteran. Apoi a început îndată ancheta cea mai lungă şi grea a celor 8 luni de zile şi nopţi, din martie până în noiembrie 1959, când am fost judecaţi şi condamnaţi.

Aici am trăit cele 8 luni de zile, clipă de clipă şi pas de pas, cumplitul calvar al celor mai lungi şi mai grele anchete de până atunci, fiindcă, dacă până acum, de câte ori fusesem luat şi dus, aveam să răspund doar pentru mine însumi, acum trebuia să răspund pentru mulţi.

La trei zile după aducerea mea la Cluj, se făcea percheziţie şi la casa de la Sânicoară unde ne aveam toate lucrurile, fiindcă nu ni le dusesem încă la Călanul Mic. A confiscat absolut totul: haine, lenjerie, mobilă, toată sărăcia ce o aveam. Apoi cărţi, obiecte, manuscrise. Şi în urmă casa, grădina, totul. Din toate, nici până astăzi nu ni s-a mai înapoiat nimic. Şi niciodată, niciodată, nimic.

Anchetatorul pe mâna căruia ajunsesem să fiu dat ne cunoştea atât de bine pe toţi fraţii şi toate cele ce le făcusem în ultimii doi ani, încât de la început mi-am dat seama că omul acesta ne urmărise tot timpul şi cu toată grija, pe fiecare şi pe toţi. De asemenea şi că Pop, unealta lui de urmărire a noastră, fusese foarte harnică. Dumnezeu să aibă milă de ei, când şi ei vor cădea în Mâinile Lui.

Mai târziu am aflat că, în adevăr, acest căpitan făcuse slujba de şef de post la miliţia din Feleac în acel timp când Şandor Pop se zicea că face şi el acolo slujba de învăţător.

Din prima zi, anchetatorul nostru mi-a şi spus:

— Domnule Dorz, aţi fost dat în mâinile mele. N-are nici un rost să vă faceţi iluzii. Trebuie să ştiţi că noi cunoaştem totul despre voi toţi. Eu trebuie doar să stabilesc gradul de vinovăţie al fiecăruia dintre voi. Aşa că vedeţi, orice aţi încerca, rezultatul va fi acelaşi.

— Şi dumneavoastră sunteţi în Mâinile lui Dumnezeu, toţi suntem în Mâinile Lui, am răspuns eu încet şi liniştit, privind în ochii lui. Faceţi ce trebuie să faceţi.

Părându-i-se probabil că prima noastră întâlnire şi începutul discuţiilor noastre n-a fost potrivit cu atitudinea pe care trebuia s-o ia el de la început - şi vrând să ocolească alunecarea vorbirii noastre pe un astfel de făgaş, luă îndată o înfăţişare aspră şi îmi porunci dur:

— Stai acolo la masă! Vei răspunde numai ce te voi întreba eu şi fără să-mi vorbeşti de Dumnezeu şi despre Cristos. Despre asta ai vorbit până acum destul şi prea mult altora. Acum va trebui să dai aici seamă pentru toate astea.

Aşa începu pentru mine lungul şir de zile şi nopţi de întrebări şi răspunsuri scrise cu rost şi fără rost, la obiect şi în afară, pe zeci şi sute de pagini...

În celulă cu mine mai erau când doi, când trei, când patru, cinci şi chiar şase deţinuţi. Fiecare cu câte altceva. Nu erau băgaţi împreună niciodată doi din aceeaşi învinuire. Unii erau aici pentru politică, alţii pentru sabotaj, pentru frontieră, pentru aur, pentru felurite crezuri religioase interzise. Din când în când făceau schimburi prin celule, mutându-i şi împrăştiindu-i pe cei ce fuseseră un timp împreună. Probabil spre a nu se împrieteni unii cu alţii. Mai probabil însă pentru a putea fi băgaţi printre cei închişi oameni ai anchetei, care prefăcându-se prieteni cu cei anchetaţi, căutau să afle de la ei diferite lucruri pe care nu le declaraseră la anchetă. Aceştia, apoi, când erau scoşi, le dezvăluiau, dând pe cel care se încrezuse în ei şi căzuse în mreaja lor, pe mâinile celui ce-l ancheta. Erau unii la care nici nu te puteai gândi că sunt iscoade. Ce lucru îngrozitor şi ce păcat de moarte! Să ajungi să vinzi pe semenul tău, care şi aşa este destul de chinuit, spre a fi chinuit şi mai mult!

Când se deschidea uşa celulei, pentru ca cineva să fie scos sau băgat - cu toţii trebuia să ne întoarcem imediat cu faţa la peretele din fund. Dacă cel ce deschidea făcea "psst", trebuia să ne întoarcem cu toţii imediat cu faţa la uşă, pentru ca el să aleagă pe acela de care avea nevoie să-l ia la anchetă. Dacă nu-l cunoştea, întreba în şoaptă:

— Care eşti... cutare?

Dar în curând paznicii începură să ne cunoască pe toţi.

De la început am aflat că celor ce veneau să ne ia, li se spunea uliul. Îndată, deci, ce se simţeau apropiindu-se paşi, unul şoptea speriat: "Uliul!" Într-adevăr uşa se deschidea, uliul se uita peste noi ca peste nişte pui speriaţi închişi în cuşcă, dintre care el îşi alegea pe care voia, îi întindea ochelarii cei negri pe care totdeauna îi avea în mâna şi îi spunea:

— Ia-i!

Luai "ochelarii", care erau nişte petice negre de piele sau pânză groasă, legaţi cu un elastic pentru a ne acoperi cât mai strâns ochii, spre a nu vedea nimic pe unde eşti dus. Îi apăsai bine peste ochi, apoi puneai mâinile la spate şi te lăsai înhăţat, împins, oprit, dus până unde trebuia să te ducă. De obicei uliul se grăbea şi atunci trebuia să treci peste praguri nevăzute de care te loveai, scări pe care călcai în gol sau te împiedecai în plin, uşi ce trebuia să le izbeşti cu capul ori cu umerii. Aveai uneori capul plin de cucuie, ori genunchii plini de vânătăi. De multe ori, chiar uliul se distra făcând în aşa fel încât loviturile să fie cât mai dese şi mai multe. Atunci tot el se prefăcea furios:

— De ce nu eşti atent, boule? Şi te mai izbea şi el încă o dată. Necunoscându-i după numele lor adevărat pe nici unii dintre aceşti supraveghetori ai noştri, cei închişi începură să-i boteze ei înşişi, după inspiraţia sau după întâmplările lor, pentru a-i cunoaşte sau vorbi despre ei.

Erau printre ei şi oameni buni şi oameni răi, de altfel ca peste tot. Unii te tratau omeneşte - atât cât puteau. Alţii te tratau sălbatic, ca nişte fiare, nici măcar după legea aceasta de aici, ci după răutatea inimii lor, mult mai rea.

Am văzut că slujbaşul-om, se poartă întotdeauna după omenia legii, iar slujbaşul-fiară se poartă după cruzimea ei. Am văzut că legea nu este rea în ea însăşi, ci în aplicarea ei. Şi aplicarea o face omul şi depinde de om. Şi omul răspunde în faţa lui Dumnezeu şi a conştiinţei sale de felul cum aplică ceea ce are libertatea să aplice după cât este puterea sa.

Şi am văzut că în cea mai mare parte omul este rezultatul educaţiei care i s-a făcut, începând cu cei şapte ani de-acasă. Deci începând cu mama, cu primul educator pe care îl are orice om.

Ce mare lucru este educaţia religioasă în familie - se vede mai ales în astfel de locuri. Fiul pe care îl creşte o mamă poate va deveni un astfel de slujbaş cum sunt aceştia, de la anchetator până la paznic. Şi tot felul său de a se purta cu semenii căzuţi pe mâinile şi sub cheia lui va fi în cea mai mare măsură aşa cum l-a format mama lui. Dacă ea, mama sa - şi el, tatăl lui, şi-au crescut copilul lor ca să fie om - atunci el va fi om. Atunci şi Dumnezeu şi oamenii vor binecuvânta odată pe omul acesta şi pe mama care l-a crescut să fie om şi nu fiară.

Dar dacă el va fi fiară şi nu om, atunci atât oamenii care vor avea de-a face cu el, cât şi Dumnezeu îl vor blestema nu numai pe el, ci împreună cu el şi pe mama lui şi pe tatăl său care l-au făcut fiară şi nu om.

O, de câte ori am gemut, prin anii aceia grei şi mulţi şi crânceni: ce bine ar fi fost dacă poporul nostru ar fi avut mai multe mame credincioase de câte a avut... Ar fi avut mai mulţi fii de oameni decât pui de fiare. Atunci chiar dacă legile erau cum erau, ei le-ar fi aplicat omeneşte - iar grozăviile s-ar fi săvârşit mai puţin!

De la oamenii care treceau pe la noi prin celulă am aflat că aproape în fiecare din cele câteva zeci de celule câte mai erau sub pământul acestei clădiri care apăsa asupra noastră, era câte un frate din lotul nostru pe ţară. Am auzit numele multora dintre ei - şi nu înţelegeam ce rost avusese să-i bage pe mulţi în acest lot care totuşi se presupunea că ar trebui să-i cuprindă într-adevăr numai pe cei mai însemnaţi şi mai importanţi atât prin activitatea, cât şi prin starea lor. Dar n-a fost aşa, ci s-a făcut o amestecătură de tot felul, desigur pentru a se crea cât mai multe compromiteri. Altfel, dacă ar fi fost aleşi doar cei cu o comportare serioasă şi demnă, mai ales la desfăşurarea procesului - dar şi înainte şi după aceasta - felul cum ne-am fi înfăţişat ar fi fost altul. Şi atunci ar fi stânjenit mai mult pe cei care au ştiut să prevadă totul.

Dar de ce oare mai vorbesc eu în felul acesta, când sunt bine încredinţat că nimic nu s-a întâmplat fără cunoştinţa şi îngăduinţa mai dinainte a lui Dumnezeu? Nu mi se spusese oare şi mie mai dinainte cu mult de aceasta şi nu le ştiu eu oare bine din experienţele celelalte!?

Dumnezeul le-a îngăduit toate ca să fie aşa. El a îngăduit ca eu să mă mut de la atâta depărtare tocmai aici la Cluj, lângă Cluj. El a făcut ca şi cel prin care vom fi vânduţi să fie adus şi el de la altă depărtare tot aici. Zeci de amănunte din toată desfăşurarea celor pregătite mă încredinţează acum că toate erau pregătite mai dinainte ca să fie aşa, nu în primul rând de oameni, ci în primul rând de către înţelepciunea lui Dumnezeu, Care avea tocmai prin aceste cerneri - care se anunţau lungi şi grele - o mare lucrare de curăţire şi de orientare care trebuia să fie făcută în vremile astea şi în locurile astea, printre noi.

Aşa am aflat şi despre Pop Al. că este şi el pe aici, într-o celulă apropiată. Cineva care era în celula în care fusese băgat el chiar în clipa arestării, spunea despre el cât de ciudat se comportase.

Când îl băgase în celulă, el le povestise că îl luaseră de la gară, pregătit să meargă undeva prin Banat la o nuntă. Tocmai îşi cumpărase biletul când doi l-au luat, l-au suit într-o maşină şi l-au băgat direct în celula asta.

— Era foarte nervos şi nerăbdător, ne spunea omul. Nu mai avea astâmpăr. Trebuie să fie o greşeală cu mine, zicea el foarte agitat. Nu se poate, trebuie să fie o greşeală. Eu credeam că mă vor duce în altă parte şi nu aici. Doar eu am colaborat cu ei - cum să mă aresteze pe mine? Desigur, cineva are să mă întrebe ceva şi neavând timp momentan, m-a adus să aştept aici câteva minute. Dar nu se poate, trebuie să vină să mă ia de aici. Am şi biletul de tren - trebuie să ajung neapărat acolo la nuntă. Acum voi pleca cu trenul următor... Şi iarăşi bătea în uşă ca să fie scos la comandant...

Noi zâmbeam - spunea omul - miraţi de naivitatea lui - şi i-am zis: Linişteşte-te, domnule, nu-i nici o greşeală cu dumneata. La nunta aia n-ai să mai ajungi niciodată. Dumitale ţi se pregăteşte acum o altă nuntă, ai să vezi!

El nu voia să ne creadă nici să se liniştească. L-am lăsat în pace. Ne şi temeam de el, dacă ne spusese că el a colaborat cu ei.

Mă miram şi eu cum de l-au luat şi pe colaboratorul de care se folosiseră atât de bine. Dar cei cu care eram - şi care cunoşteau mai bine decât mine felul în care se procedează la arestarea celor care sunt mai mulţi într-un lot - mi-au spus că atunci, odată cu cei din lotul acela, îl arestează şi pe cel care a fost iscoada şi vânzătorul lor. În primul rând pentru a acoperi în faţa lumii pe vânzător. Apoi pentru a-l folosi chiar şi prin închisoare spre a afla de la el ce vorbesc ceilalţi. În al treilea rând, pentru că afară nemaiavând nici o nevoie de el, nu numai că n-au nici un fel de respect pentru el, ci chiar se tem că i s-ar putea trezi cugetul ca lui Iuda - şi ar putea începe să spună şi să strige că a păcătuit vânzând sânge nevinovat... Dar aşa, dacă este pus şi el să sufere, ar putea să-şi afle vreun rost şi o amăgire de prestigiu a conştiinţei sale că sufere şi el pentru Cristos la fel cu acei pe care el i-a vândut. Iar aceasta nu-l lasă să se prăbuşească în netrebnicia sa nici în ochii săi, nici în ai altora.

Ce bine ştiu fiii veacului acestuia să stoarcă din fiecare situaţie până la ultimul strop de avantaj pentru scopurile lor.

Sinedriul din Ierusalim nu mai avea nevoie de Iuda, fiindcă Cristos era condamnat de ei la moarte - şi prin urmare nu mai aveau nevoie de vânzătorul Lui. Dar noi nefiind condamnaţi încă la moarte, de al nostru vânzător va mai fi nevoie. Nu uşor se mai poate găsi altul chiar atât de potrivit pentru slujba asta ca el. Aşa că, chiar dacă mai face greşeli, meritele lui le scuză faţă de ei.

Dar tot în planul Domnului a fost îngăduit şi lucrul acesta. Trebuia şi aici să se împlinească Scriptura.

Lucrarea Oastei este Lucrarea lui Dumnezeu. Temelia ei era Cristos şi materialul cu care trebuia să se lucreze era aurul, argintul şi piatra scumpă - după cum este scris. Fiecare lucrător trebuie să ia seama bine nu numai ce clădeşte deasupra dar şi cam clădeşte. Schimbul întâi din lucrătorii care fuseseră temelia, clădiseră atât de frumos pe temelia lui Cristos, prin călăuzirea şi inspiraţia Duhului Sfânt. Schimbul al doilea continuase la fel, deşi în timpul lor au bătut mari furtuni pentru această Lucrare. Dar acum în acest al treilea schimb, a treia generaţie de lucrători, începuseră o mare parte din ei să lucreze rău. Nu numai că lepădaseră Planul lui Dumnezeu după care lucraseră cei dintâi lucrători - dar renunţaseră şi la acele adevăruri de credinţă, la acele lucruri de valoare sfântă şi durabilă cu care zidiseră înaintaşii noştri. - Şi împrumutaseră alte convingeri şi alte valori, stranie şi nepotrivite de pe la alţii cu care niciodată n-ar fi trebuit să ni le schimbăm.

Acum vraiştea şi dezorientarea, precum şi amestecătura şi dezordinea, ajunseră foarte departe şi foarte sus. Duhurile şi lucrătorii acestora lucrau cu foarte multă hărnicie, grăbind nimicirea totală. Contrar numelui, în Oastea Domnului se pierduse orice disciplină, orice cadenţă şi orice aliniere. Prea mulţi făceau ce doreau, umblau cum le plăcea. Credeau şi învăţau după cum auzeau de la o zi la alta sau de la un străin la altul.

Şi nu se mai putea merge în felul acesta! Din pricina Numelui Său Sfânt, Domnul şi Conducătorul Oastei a pornit să facă ordine şi lumină în ea prin cernerea şi focul acesta.

Şi cernerea trebuia să se facă şi focul trebuia să ardă până când se va alege tot ce se mai poate curaţi. Şi tot ce nu se mai poate... Ca să rămână curată ideea ei.

Omul pus să-mi stoarcă sufletul în anchete de zi şi noapte, care continuau aproape neîntrerupt, se purta cu mine din ce în ce tot mai aspru. Nu ştiu care dintre cei 25 de fraţi arestaţi în lotul nostru şi care erau închişi prin beciurile astea, declarau tot felul de lucruri grele şi neadevărate despre Lucrarea Oastei, despre unii dintre fraţi, despre scopurile noastre. Bineînţeles că nu puteam recunoaşte nimic din ceea ce arunca bănuieli rele asupra Oastei care era curată până în străfundurile ei.

De asemenea nu puteam recunoaşte nici despre fraţi ceea ce nu ştiam. Noi lucrasem cinstit şi pe faţă în tot ceea ce vorbisem şi umblasem. Nu ne era nici frică şi nici ruşine în faţa nimănui de ceea ce ştiam că am făcut. Dar erau o mulţime de învinuiri neadevărate pe care nu le puteam recunoaşte - şi din cauza acestora aveam atât de multe de pătimit.

Ancheta avea tot interesul să ne constrângă ca să strângă tot felul de învinuiri asupra noastră, spre a ne încărca la proces cu cât mai multe şi mai grele fapte. Şi cum eu eram socotit vinovatul principal, în toate, se înţelege că asupra mea se concentra presiunea cea mai mare. Cei mai mulţi din lotul nostru, care erau oameni simpli şi slăbuţi în toate privinţele, unii chiar infirmi atât trupeşte cât şi sufleteşte, se comportau atât de nechibzuit încât creau o mulţime de neajunsuri. Ei credeau că vor scăpa dacă aruncau şi partea lor asupra altora, milogindu-se şi dezvinovăţindu-se că n-au ştiut, că n-au vrut, că n-au cunoscut... După fiecare dintre aceştia eram luat eu ca să recunosc tot ce spusese el şi tot ce voia anchetatorul. Unele puteam să le recunosc fără greutate - ele se refereau la mine. Altele însă se refereau la alţii, ori la Lucrarea Domnului, fireşte că nu le puteam... Îi spusesem anchetatorului de la început:

— Vedeţi bine că în ce mă priveşte pe mine nu mă dau în lături de la nici o pedeapsă. Puteţi să mă înfăşuraţi cu câte lanţuri vreţi, nu vreau să nu mă las legat, dar pe alţii eu nu-i pot da să fie legaţi - orice ar fi să sufăr eu.

Şi nici nu i-am dat.

— Nu vezi că eşti prost dacă procedezi aşa? - îmi zise el într-o zi. Iată ce părere au fraţii tăi despre tine. Citeşte aici declaraţia unuia, ca să vezi şi să nu-ţi închipui că ei te consideră cine ştie cum. Prea te-ai încrezut în toţi - şi te mai încrezi şi acum. Iată, citeşte!

Şi îmi arătă o declaraţie scrisă în care un rând era subliniat cu roşu... Da, l-am crezut pe Dorz că este un înger, dar m-am convins că este un înger cu aripi de lut...

— Foarte rău că m-a crezut înger. El mă consideră deci şi acum tot un înger... Prea mult, se înşeală şi acum, nu sunt decât un biet păcătos. Fratele acesta a scris despre mine prea frumos.

— Vrei să-ţi arăt şi altceva, mai puţin frumos?

— Îmi este indiferent. Eu nu caut aici să-mi arăt valoarea persoanei mele. Vreau să se vadă faptele şi scopurile vieţii mele dacă au fost cinstite sau nu. Dacă au fost folositoare sau nu. Dacă sunt vinovate sau nu.

— Avem vreme să le descoasem pe toate, fii sigur. Vei sta tu aici mult şi bine. Are ancheta destule metode cum să desfacă firele voastre oricât ar fi de bine ascunse.

Ştiam într-adevăr că are metode destule şi cumplite cum să facă pe oricine să declare tot ce avea nevoie învinuitorul nostru pentru dosarul de condamnare, căci auzeam de jos, din beciul nostru vaietele şi izbiturile care se petreceau mai întotdeauna prin camerele de anchetare. Dar îmi încredinţasem viaţa în Mâinile Domnului şi nu-mi mai păsa prea mult câtă vreme mai trăiesc. Doream numai şi mă rugam să nu cad în ispită.

Mâncarea era foarte puţină, odihnă nu aveam deloc, iar starea mea se înrăutăţea de la zi la zi. Eram aici de atâtea săptămâni, fără aer, fără hrană, fără linişte şi stăteam pe un pat de beton care trăgea toată puterea şi sănătatea care mai era în mine. Mâna stângă, pe care căzusem înainte de arestarea mea, începu să mă doară din ce în ce tot mai rău. Osul fusese plesnit, iar acum, din cauza slăbirii, a frigului şi a umezelii din ciment, durerile începură să-mi vină violent şi continuu. Toate acestea mă slăbiră în aşa hal, încât ajunsesem iarăşi să nu mai văd, dinţii mi se clătinau toţi, că puteam să-i scot cu mâna. Inima uni producea ameţeli, sufocări, palpitaţii şi uneori mi se întunecau ochii de tot şi capul începea să-mi vâjâie şi să se învârtă, picioarele mi se umflaseră şi toate încheieturile îmi provocau dureri ascuţite şi arzătoare. Ancheta devenise aproape cu neputinţă de suportat... Simţeam că mă apropiu de perioada cea mai grea. Se căutau învinuiri tot mai grele pentru frăţietatea Oastei Domnului. Păcatele şi nechibzuinţa unora care fuseseră nişte exaltaţi şi aventurieri - şi care la un moment dat au avut vreo atingere cu Oastea, în trecutul ei sau al lor - erau acum generalizate şi aruncate asupra întregii Lucrări, căutându-se a o înfăţişa în cel mai urât şi neadevărat fel. Din pricina celor unu sau doi care făcuseră politică vinovată cândva, după ce au fost daţi afară dintre noi... ori a altora care făcuseră înainte de a veni între noi - eram acum învinuiţi cu toţii la modul cel mai grav, iar eu, care trăisem să-i cunosc pe unii cât şi pe alţii, trebuia să mă lupt să nu ne las târâţi pe toţi în vina acestor nechibzuiţi. Ei făcuseră acest rău, dar acum nu erau aici nici unii ca să răspundă ei pentru faptele lor, ci fugiseră - iar acum trebuia pentru faptele lor să răspundem noi şi Lucrarea Domnului, care n-avusesem niciodată nici o atingere cu nimic din ce făcuseră ei.

O, câtă grijă va trebui ca în viitor toţi fraţii credincioşi care vor mai avea vreo răspundere în Lucrarea Domnului - să se ferească de orice politică lumească, de orice amestec cu oamenii politicii acesteia, pentru a nu se aduce în nici un fel asupra Lucrării lui Dumnezeu învinuiri nedrepte şi acuze că ar fi o lucrare amestecată cu lumea politică şi cu nelegiuirile ei. Lumea e lume, iar Evanghelia este Evanghelie. Nici o legătură nu trebuie să existe între lucrările lor. Nici un amestec şi nici o asemănare. Oricine rosteşte Numele Domnului trebuie să se depărteze de orice fărădelege sau de orice ar putea deveni aşa. Pentru că nechibzuitul care face pleacă, iar ponoasele lui rămân. Şi iată acum câte ponoase ale unora trebuie să le suportăm: Viorel, Titus, Sergiu, Banu, Roman... Şi nici unul nu sunt aici. Dar cu faptele lor trebuie să luptăm ca să nu fim acoperiţi şi sufocaţi toţi. Ce greu mi-era şi să vorbesc şi să tac despre ei. De aceea eram chinuit acum zi şi noapte...

Uneori mai veneau şi alţi anchetatori de prin oraşele ţării unde continuau pe regiuni anchetele celorlalte loturi de fraţi. Aceştia mă luau la întrebări despre declaraţiile unora dintre fraţii de acolo, care fuseseră întrebaţi despre mine. De la Timişoara, de la Bacău, de la Craiova... Îmi era nespus de greu. Niciodată nu-mi fusese aşa. Cu cât luptam să-i scot pe alţii, cu atât mă afundam pe mine. De câteva ori mi se făcuse rău. Inima părea că nu mă mai poate ajuta. Credeam că într-adevăr mă apropiu de moarte...

Se apropia Săptămâna Patimilor 1959. Starea mea trupească se agrava din zi în zi. Ameninţările deveneau şi ele tot mai mari. Zi şi noapte auzeam deasupra noastră izbituri şi vaiete... Lângă mine era cu patul un medic veterinar - un om destul de uşuratic, care făcuse şi el cândva - ca toţi cei ce erau asemenea lui - o politică aventuristă, iar acum nu voia să recunoască, deşi faptele lui erau evidente. Din cauza asta venea mereu de la anchetă cu picioarele bătucite de răngi şi umflate de vânătăi. I se aducea totdeauna o găleată de apă rece pentru a şi le dezumfla.

— Iarăşi m-au încălţat cu bocancul de plumb, spunea el gemând.

— Cum este acest bocanc? îl întrebau cei neştiutori.

— Un bocanc cu talpa de plumb. Te leagă şi te întoarce în sus, apoi îţi trage cu ranga la tălpi. Până în fundul creierului te străpunge - şi nu poţi să nu urli.

În Joia Patimilor am avut o zi grea. Cea mai grea. Întrebările fuseseră deosebit de grele, iar răspunsurile nemulţumitoare. Ameninţările se rostogoleau asupra mea ca nişte bolovani tot mai grei. Tot sufletul îmi era în flăcări. Inima mi se strângea, iar capul îmi vuia şi ochii mi se întunecau. Tot trupul îmi tremura de friguri. În noaptea trecută avusesem un fel de vis care nu-mi ieşea din minte.

Se făcea că era în ziua se Paşte. Eram într-o mare catedrală la slujba învierii. Dar nu eram jos unde vedeam strâns tot poporul, ci undeva foarte sus, deasupra iconostasului şi altarului de unde mă uitam la marea mulţime a închinătorilor care ascultau predica unui episcop îmbrăcat în strălucitoare odăjdii şi stând pe un amvon înalt. Ascultam şi eu la predica lui, cu toţi cei pe care îi simţeam acolo sus în jurul meu, dar care nu ştiam cine sunt. Am reţinut din predica episcopului doar câteva cuvinte: "Cristos a înviat, zicea el... Cristos a înviat pentru Sine Însuşi, fiind Dumnezeu, aşa cum spusese: Eu îmi dau Viaţa şi tot Eu Mi-o iau iarăşi..."

O lumină şi o sărbătoare înaltă şi cerească era peste tot unde priveam foarte de sus.

Acum îmi explicam că sigur voi muri. Peste trei zile vor fi Paştele şi atunci când se va rosti în biserică predica de Paşte, eu nu voi mai fi între cei de pe pământ, ci undeva mult mai sus...

Visul meu era atât de neobişnuit, iar starea mea trupească era atât de apropiată de o astfel de explicaţie - încât acum aşteptam liniştit acest eveniment. Poate va fi astăzi, poate mâine în Vinerea Patimilor. Ce potrivit ar fi totul în felul acesta şi ce fericit aş fi să scap chiar acum din tot acest chin de moarte. M-am născut trupeşte la Crăciun. M-am născut duhovniceşte la Rusalii, ce bine ar fi să mor la Paşte...

Vinerea Patimilor 1959! Uşa celulei se deschise şi noi toţi ne întoarserăm ca de obicei cu faţa la peretele din fund. Când se auzi "pssst" - ne întoarserăm. Cel ce stătea în uşă cu ochelarii în mână, îmi făcu semn mie întinzându-mi ochelarii.

— Hai!

Cu foarte mare greutate am urcat scările. Picioarele îmi erau atât de slăbite, încât îmi tremurau gata să nu mă mai ţină. Inima mi se strângea în piept, îmi ardea, îmi şchiopăta. În cap mi se făceau goluri ca şi când aş cădea în vid. Ochii îmi umblau numai prin ceaţă şi urechile îmi ţiuiau metalic...

Am ajuns în faţa chinuitorului a cărui faţă şi a cărui privire erau astăzi mai cumplite şi mai ameninţătoare ca oricând.

Întrebările rămase de ieri fără răspunsul dorit reveniră din nou scrâşnind. Sufletul îmi era în totul liniştit, dar trupul simţeam că nu mai poate. Nu mai mâncasem nimic nici dimineaţă - era Vinerea Patimilor Domnului şi Mântuitorului nostru. Mâna nu-mi mai putu ţine stiloul cu care scriam. Ochii începură să mi se întunece de tot. Ceva cald şi gol mi se sui spre cap şi mi se păru că totul începe să se clatine şi să se învârtă dintr-o parte în alta. Mă scuturai să-mi revin şi luptai să pot scrie.

— Ţi-e rău? mă întrebă anchetatorul, văzându-mă probabil palid.

— Cred că este ceva trecător, răspunsei.

În clipa aceea intră pe uşă Comandantul care inspectase anchetele. Aruncă o privire spre mine, apoi spre el, care se ridicase în picioare ca să-l salute şi întrebă aspru:

— Cum merge?

— Nu vrea deloc să spună!

— Nu vrea? Ia dă-i un bocanc, să vezi cum vrea! Şi ieşi.

Nu-mi mai putui stăpâni mâna şi scăpai stiloul, lăsând capul pe masă.

— Dacă ţi-e rău, auzii ca prin vis, sun să te ducă jos.

— Poate că-mi revin, am şoptit eu. Mai stau.

Dar nu-mi mai putui reveni. Cred că şi faţa mi se schimbase mult, fiindcă el şi sunase după gardian.

— Du-l jos, zise el.

Dar eu nu mă putui ridica de pe scaun. Simţii că toată partea stângă a trupului îmi amorţeşte şi nu mă mai ascultă nici ochiul, nici urechea, nici mâna, nici piciorul. Un gând, că voi paraliza, îmi fulgeră mintea. Mai veni un gardian puternic şi mă luară mai mult pe sus. Nu mă mai puteam folosi de piciorul stâng. Nu-l mai simţeam. Nu-mi mai puseră nici ochelarii. Mă târâră aşa, trăgând piciorul după mine pe coridor, apoi pe scări până în celulă la patul meu, unde mă întinseră şi mă lăsară aşa. După aceea nu mai ştiu nimic..

Când m-am trezit era noapte. Mă dureau toate mădularele şi mai ales capul. Gardianul de pe sală pus să mă supravegheze, văzând că m-am trezit, chemă pe şeful de secţie care mă întrebă:

— Cum te simţi?

— Mă doare rău capul!

Mi-a adus nişte tablete, şi mi-a zis:

— Ai drept la pat o săptămână.

(Dreptul la pat era o îngăduinţă pe care anchetatorul o acorda celui peste măsură de bolnav şi de slăbit în momentul când mersul anchetei ar fi fost împiedecat de neputinţa fizică a arestatului prea bolnav. Acei cu drept la pat puteau odihni pe pat o zi, o jumătate sau câteva ore - după cum îi acordase anchetatorul. Altfel, ceilalţi n-aveau voie să stea pe pat de la deşteptare până la stingere, de dimineaţa de la ora 5 până seara la ora 10. În acest timp, dacă erai găsit culcat pe pat gardianul te putea pedepsi cum voia el. Bătaie de joc, ţinerea în picioare cu faţa la perete cu mâinile sus, ori într-un picior cu mâinile la ceafă - ceasuri întregi, până ameţeai şi cădeai...)

Zilele şi nopţile până la Noaptea învierii le-am trăit doar pe jumătate. Dormitam tot timpul absent la tot ce se petrecea în jurul meu. Când mă trezeam uneori nu ştiam unde sunt şi îi întrebam pe cei din jurul meu ce-i cu mine. Ştiam numai că trebuie neapărat să mor şi de fiecare dată când trebuia să deschid ochii mă aşteptam să nu mai văd lumea asta. Mă miram de ce se tot amână atâta. Eram nerăbdător, de această amânare. Nu mă îndoiam câtuşi de puţin de împlinirea visului meu şi aşteptam dimineaţa de Paşte ca pe singura salvare pe care o mai doream, pentru ca nu cumva, prea slăbit, să cedez şi să cad tocmai acum, când sunt atât de aproape de Domnul şi Mântuitorul meu.

Nu-mi pot explica starea pe care o aveam. Nu mă rugam, nu mă gândeam, nu doream nimic altceva, stăteam şi aşteptam cu nerăbdarea acelui singur gând... Ce greu a trecut sâmbătă ziua, apoi sâmbătă noaptea...

Când am auzit răsunând clopotele învierii la catedrala apropiată, am deschis ochii şi, văzând că n-am murit, am simţit cea mai mare şi mai amară dezamăgire din viaţa mea. Oare pentru ce am mai fost izbăvit din moarte? De ce n-am fost ascultat şi luat de pe pământ? De ce n-a fost de ajuns cât am fost chinuit în această groapă cu lei înfuriaţi şi cumpliţi? Dumnezeul meu, de ce oare nu ai avut milă de mine? Ce mai ai oare de făcut cu viaţa mea neputincioasă care mi-a ajuns o povară atât de grea?

De undeva, nu ştiu de cât de sus, mi s-a părut că aud un glas:

— Nu pentru moarte ai fost tu adus aici, deşi, într-un anumit fel - ai şi murit deja...

Dreptul meu la pat a fost prelungit la două săptămâni. Refacerea mea mergea foarte greu şi foarte încet. Tot timpul acesta am fost scutit de anchete. Probabil chinuitorul meu se temea că voi muri - iar fără mine toată munca lui se prăbuşea.

Între timp în celula mea mai veniseră alţi doi, de prin alte celule, aducându-mi veşti despre ceilalţi fraţi şi despre felul comportării lor acolo. Despre unii m-am bucurat, fiindcă mărturiile celor ce trăiseră cu ei erau frumoase şi pline de admiraţie pentru felul cel creştinesc şi vrednic în care se purtaseră, atât la anchete cât şi între cei cu care trăiau la un loc.

Dar despre alţii mi se umplea faţa de ruşine şi sufletul de durere auzind cum se poartă şi cum vorbesc. Din felul rău în care îi ştiam că umblaseră afară, nu se schimbaseră cu nimic nici pe aici prin ciurul şi focul unde fuseseră aduşi de Dumnezeu ca să se cureţe şi să se îndrepte. Lumeşti şi fireşti fuseseră afară - aşa erau şi aici.

O, cât de însemnat lucru este, ca oamenii credincioşi, să dovedim prin tot felul nostru de a vorbi şi de a ne purta înaintea tuturor celorlalţi semeni, în orice loc, dar mai ales aici între cei cu care suferim împreună, că suntem vrednici să vorbim în Numele Domnului Isus Cristos şi al Evangheliei Lui. Toţi aceşti semeni ai noştri chinuiţi aşteaptă să vadă mai întâi în viaţa noastră frumoasă şi curată adevărul biblic despre care le vorbim lor. Căci dacă nu văd o purtare bună - mai bine nici n-am vorbi, fiindcă mai mult rău facem. Şi mai multă ocară aducem; atât Numelui lui Dumnezeu, cât şi numelui nostru şi numelui Lucrării Domnului din care ne lăudăm că suntem.

S-a dovedit însă că în ciurul şi în focul acesta prin care treceam, s-a curăţit şi mai mult doar ceea ce era şi mai dinainte curat. Şi s-a ales şi mai frumos doar ceea ce era mai dinainte ales. Căci ceea ce fusese un gunoi, mai dinainte de cernere - tot gunoi se dovedea şi acum. Amestecătură intraseră în decantorul acesta greu şi tot aşa treceau şi prin el.

Cred din toată inima că Dumnezeul nostru ştiuse acest adevăr şi-l cunoscuse bine. El nici nu avea nevoie să ne mai treacă prin cernerile astea. Dar noi nu ne cunoaştem. Noi aveam nevoie să fim cernuţi pentru ca să ne cunoaştem nu numai pe noi înşine, ci şi pe ceilalţi cu care eram împreună, cu care lucram împreună. Pe care nu-i cunoşteam în adevăr, fiindcă, stând noi prea departe de intimităţile lor, ei ştiau să se ascundă şi să se prefacă... Şi reuşeau să ne înşele cu felul lor şiret, de ani de zile, buna noastră credinţă...

Acum iată-ne aici! Ţine-ne în foc, Doamne, până ce ne vom lămuri. Şi în noi şi între noi!

Răbdam cumplit de foame şi de frig. De foame am răbdat cumplit toţi cei 17 ani câţi n-am murit prin întunecimile tunelurilor prin care am umblat. Mâncarea ni se dădea nu atâta cât să trăim, ci numai atâta cât să nu murim. Să nu murim chiar toţi, fiindcă mulţi, prea mulţi n-au avut nici cât să moară. Toate celelalte erau trecătoare - şi bătăile şi anchetele şi muncile şi mizeriile - numai foamea era permanentă zi şi noapte, luni şi ani. Chinurile foamei le simţeam continuu, fiindcă nu numai stomacul era flămând, ci fiecare celulă, fiecare părticică a corpului era stoarsă şi secătuită de orice putere. Când se întâmpla, rar, câteodată că un gardian mai om ca ceilalţi şi ca de celelalte daţi, ne băga în celulă câte un hârdău pe care mai rămăsese ceva mâncare de pe coridor, mâncam pe nerăsuflate câte două şi chiar trei castroane de arpacaş... Ne umflam burţile, dar nu ne săturam. Oricât de plin ai fi avut o dată stomacul, nu aveai senzaţia că eşti sătul, ci umflat. Cine n-a suferit aşa, nu poate înţelege cum vine asta.

Dar n-am cunoscut acolo numai oameni ai credinţei drepte sau ai neştiinţei dornice după Dumnezeu. Cu aceste două feluri de oameni mă bucuram şi mă mângâiam sufleteşte. Ci am avut nefericirea şi durerea să văd şi oameni care au cunoscut rău pe Dumnezeu. Aceşti oameni sunt de o sută de ori mai nefericiţi decât ar fi fost dacă n-ar fi cunoscut nimic. O, cât de nefericită este o credinţă sucită, o învăţătură stricată, o cunoaştere strâmbă despre Dumnezeu. Cu aceştia am avut multe necazuri şi mari întristări, pentru că ei nu aveau altă plăcere mai mare decât să se ia la certuri de vorbe, de interpretări biblice, batjocorind şi vorbind necuviincios despre lucrurile sfinte.

În timpul acesta ancheta noastră se apropia de sfârşit. Se împlineau 8 luni de când începuse. Într-o zi anchetatorul îmi spuse:

— S-a apropiat de capăt şi treaba asta. Cred că am muncit destul. Acum ţi-ai dat seama cât de bine am ştiut să vă descoperim toate dedesubturile voastre. Împletitura voastră încurcată, am desfăcut-o şi am depănat-o toată pe ghemul meu. Iată-l!

Şi îmi arătă dosarul anchetei cu declaraţiile noastre ale tuturor şi cu încheierile lui pentru trimiterea în judecată.

— Uneori au fost şi noduri grele pe acest fir, continuă el lăudăros şi dispreţuitor, dar cred că vei recunoaşte că le-am descurcat bine. Acum când ai ajuns şi dumneata ca Iov, spune tot ca el: "Domnul a dat, Domnul a luat".

— Aşa şi zic. Aşa am şi zis de mult. Dar eu zic şi mai departe, ceea ce a zis el după asta, i-am răspuns liniştit.

— Citeşte concluziile şi semnează de luare la cunoştinţă.

Le-am citit. Erau acolo toate învinuirile aduse Oastei Domnului ca idee şi ca lucrare - mistică, retrogradă, dăunătoare poporului şi duşmănoasă regimului. Prin natura ei şi prin activitatea ei desfăşurată în mijlocul maselor largi populare, Oastea Domnului împiedică procesul revoluţiei socialiste şi politice, frânând mersul înainte spre socialism al societăţii. De aceea trebuie stârpită cu desăvârşire din ţara noastră cât mai repede şi cât mai radical. Noi cei care fusesem arestaţi şi anchetaţi - şi îndeosebi eu - eram unii din cei mai reacţionari şi înrăiţi dintre elementele de propagandă ale Oastei - această organizaţie interzisă, ilegală, duşmănoasă.

— Acestea sunt concluziile dumneavoastră, zisei eu, dar nu şi adevărul. Le-aţi semnat dumneavoastră, de ce mai este nevoie să le semnez şi eu! Concluziile mele nu sunt astea.

— Trebuie să semnezi că ai luat cunoştinţă de ele aşa cum sunt. Nu-ţi mai cere nimeni părerea asupra lor. Aceasta este o simplă formalitate pentru încheierea dosarului de trimitere în judecată.

— Semnez numai în ceea ce mă priveşte pe mine. Dacă trebuie să sufăr pentru tot ceea ce am făcut pentru Dumnezeu şi pentru semenii mei, nu mă dau în lături de la nimic. Slăvit să fie Domnul.

Şi am semnat.

— Vrei să-ţi pui avocat să te apere la proces?

— N-am nevoie. Ştiu că sentinţa este şi dată. Nu are nici un rost. Şi apoi n-am nici cu ce să-l plătesc. Nu mai am nici o avere. Mi-aţi confiscat totul.

— Alţii şi-au pus apărător.

— Eu n-am nevoie. Facă-se voia lui Dumnezeu.

— Vei avea un apărător din oficiu.

— Renunţ la el. Vă rog nu-mi puneţi.

— Ce dorinţă mai ai? Sau ce nemulţumire?

— Nici una.

Procesul nostru a fost fixat pe ziua de 18 noiembrie 1959.

Am fost duşi din beciul Securităţii la Tribunalul Militar, înghesuiţi într-o dubă, eu şi cu încă cinci. Printre aceştia era şi Pop, unealta chinuitorilor şi vânzătorul fraţilor noştri. Au fost aduşi şi ceilalţi fraţi care fuseseră depuşi mai de mult la Penitenciar, ancheta lor terminându-se mai repede. Am fost înşiruiţi pe băncile acuzaţilor 23 de învinuiţi. Cei de la Penitenciar fuseseră şi îmbrăcaţi în haine vărgate. Era şi asta un semn că noi fuseserăm şi condamnaţi mai dinainte de proces. Toată treaba asta cu procesul era doar o formalitate, un teatru de ochii lumii.

— Este interzis să spuneţi un cuvânt sau să faceţi un gest familiilor voastre care vor fi în sala procesului, ni s-a pus ameninţător în vedere! Altfel veţi suferi imediat o pedeapsă atât voi, cât şi familia.

Primul am fost introdus eu în sala de judecată, trecând printr-un coridor. Am văzut prin coridor şi pe scări mulţimea feţelor cunoscute ale celor dragi ai noştri. Familiile, fraţi şi surori din toate părţile ţării veniţi să ne vadă, luptau cu gardienii care îi împingeau şi înjurau să-i îndepărteze şi să-i împiedice să ne vadă şi să intre la noi.

Le-am făcut cu mâna şi cu ochii cele mai fericite semne de dragoste şi de nădejde în ajutorul şi în puterea Domnului nostru Isus Cristos.

Când toţi au fost duşi şi aşezaţi în faţa Instanţei Militare, în sală fuseseră admise numai familiile noastre, ale celor judecaţi. Dintre ei eu mi-am văzut numai pe fiica cea mai mică. Mai târziu am aflat că fiul fusese accidentat la armată iar ceilalţi erau bolnavi acasă.

Întrebările judecătorului au fost puţine şi scurte, învinuirile au fost lungi şi grele. De fapt toate concluziile anchetatorului nostru - pentru toată Lucrarea Oastei Domnului, în general, apoi pentru fiecare dintre noi, după importanţa şi activitatea sa, în special. Toată formularea întrebărilor era în aşa fel făcută şi pusă, încât să nu lase loc decât pentru recunoaşterea învinuirilor. Orice alt răspuns era tăiat scurt:

— Să nu răspunzi nimic altceva decât la întrebare!

Când am văzut că aşa merge şi judecata ca şi ancheta, am tăcut şi am lăsat să mă acuze.

— Care îţi este ultimul tău cuvânt? Ce ai de cerut? a întrebat preşedintele.

— Dreptate! am zis îndurerat. Şi am stat jos.

— Bine, altul!

Toţi cei din sală asistau cutremuraţi şi priveau cu ochii plini de lacrimi aţintiţi la noi. Unii încercau să ne facă semne, să ne şoptească, dar paznicii mulţi şi înarmaţi ne ţineau de scurt, stând între noi şi ai noştri, furioşi şi violenţi ca nişte fiare de gheaţă sau de spini.

Am asistat apoi la toţi ceilalţi aduşi şi întrebaţi în măsura importanţei pe care le-o aranjase anchetatorul în procesul pe care îl întocmise.

Am admirat şi m-a bucurat demnitatea şi frumuseţea celor câţiva fraţi vrednici la judecata asta. Ce frumoşi şi drepţi au stat şi au mărturisit ei.

Dar m-am ruşinat şi m-am îndurerat până în adâncul sufletului meu de milogelile şi de lepădările celor vreo cinci care se târau ca nişte zdrenţe la picioarele stăpânilor neînduplecaţi şi dispreţuitori văicărindu-se că n-au ştiut, că n-au vrut, că n-au cunoscut... Iertaţi-ne că nu vom mai face.

O dată farsa procesului încheiată, procurorul avea acum prilejul să-şi rostească rechizitoriul său necruţător împotriva Oastei Domnului ca idee şi ca Lucrare, apoi împotriva noastră a fiecăruia pe nume, selectându-ne după importanţa şi activitatea noastră, cerând pentru noi, cei mai fanatici, maximum de pedeapsă. Eu meritam 24 de ani de muncă silnică, confiscarea întregii averi şi la zece ani interdicţie. Pe urmă fiecăruia dintre ceilalţi, gradat în jos, după activitatea de care se făcuseră vinovaţi.

Apoi tribunalul s-a ridicat. Piesa se terminase de două ceasuri. Noi am fost înconjuraţi şi scoşi printre gardieni înarmaţi şi duri, feriţi de-ai noştri cu care nu ne-au permis nici un fel de vorbitor, nici un fel de pachet. Nici măcar o privire. Încă o dată ne minţiseră.

Am fost coborâţi şi împinşi în dubele care aveau să ne ducă la Gherla, unde ni se va comunica sentinţa şi vom avea să ne începem ispăşirea osândei.

Dragii noştri se înghesuiau să se apropie cât mai mult de noi ca să ne dea ceva de mâncare, ne făceau semne şi ne strigau numele plângând. Ne spuneau cuvinte de îmbărbătare şi se rugau de gardienii neînduplecaţi să le primească ceva mâncare pentru noi. Eram cu toţii atât de slăbiţi.

Nu i s-a permis nici unuia nimic.

Uşile dubelor s-au închis... Şi aproape 6 ani după aceea am rămas numai cu imaginea neştearsă din ochii şi din inima noastră a familiilor noastre plângând, peste care s-a închis trântită uşa cu zăvor greu a dubei de fier, ca şi inima acelora ce ne-au împins aici.

Slăvit să fie Domnul.

Să regăseşti putere

Să regăseşti putere în orice suferinţă,
Spre-a te ’nălţa întruna în sus, mereu în Sus;
Să nu-ţi pierzi niciodată nădejdea-n biruinţă
- Priveşte la Isus, priveşte la Isus!

Privind la El, privind la El
Ajungi biruitor la Ţel.
Puterea Sa, Puterea Sa
- E biruinţa ta...

Să regăseşti lumina la orice-ntunecare,
Spre-a merge drept pe cale şi-a-nvinge curajos;
Să nu-ţi pierzi niciodată mijlocul de cărare
- Priveşte la Cristos, priveşte la Cristos.

Să regăseşti iubirea la orice despărţire,
Spre-a nu trăda Lucrarea şi cauza lui Isus;
Să nu-ţi pierzi niciodată frăţeasca ta unire
- Priveşte la Isus, priveşte la Isus.Persoane interesate