Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 45. Ce este Biserica


PARTEA 8
ÎNVĂŢĂTURA SCRIPTURII CU PRIVIRE LA BISERICĂ
(Doctrina despre Biserică)

CAPITOLUL 45
CE ESTE BISERICA

1. BISERICA ESTE FORMATĂ DIN CREŞTINII DE PRETUTINDENI

Toţi creştinii, din trecut, prezent şi viitor, formează ceea ce se numeşte Biserica. Aceştia sunt cei ale căror păcate au fost iertate şi au fost născuţi din nou prin Duhul Sfânt (Romani 1:6,7; 1 Corinteni 1:2; Galateni 1:13; Efeseni 5:25).

Cuvântul grecesc folosit pentru Biserică are înţelesul de a fi chemat afară pentru o adunare. Este de ajutor a vedea Biserica ca un trup. Isus Cristos este Capul iar toţi creştinii sunt trupul. Isus Cristos este Capul iar toţi creştinii sunt părţi ale trupului (Efeseni 5:23-24, Coloseni 1:18).

2. BISERICA LOCALĂ ESTE TOTALITATEA CREŞTINILOR DIN ACEA LOCALITATE

În multe locuri din Noul Testament se spune despre o Biserică, ce se închina împreună într-un anume loc, ca de pildă, Biserica din Ierusalim. Apostolul Pavel a înfiinţat multe astfel de Biserici (Galateni 1:1-2; Efeseni 1:1; Filipeni 1:1; Coloseni 1:2).

3. ASTĂZI, CUVÂNTUL "BISERICĂ" ARE ŞI ALTE TREI ÎNŢELESURI:

A. Cuvântul "Biserică" poate însemna adunarea celor cu adevărat creştini, dar care fac parte din grupări diferite.

B. Cuvântul "Biserică" poate însemna grupări (adunări) de persoane care cred şi se închină în acelaşi fel. Aceste grupări sunt cunoscute ca denominaţiuni. Credincioşii acestora ar putea avea multe clădiri de biserici în diferite locuri unde se închină. Dar toţi din fiecare din aceste biserici cred în acelaşi fel despre ceea ce spune Biblia, şi se închină în acelaşi fel.

C. Cuvântul "Biserică" poate însemna o clădire. Când oamenii vorbesc despre a merge la biserică, ei înţeleg de fapt - în timpurile noastre - clădirea publică anume pentru închinare.

4. CÂTEVA LUCRURI IMPORTANTE DESPRE BISERICĂ

A. În Efeseni 4:15-16 se spune că Biserica este o parte a lui Cristos. El este Capul iar Biserica trupul.

B. În Coloseni 1:18 se spune că Cristos, Capul Bisericii, a înviat din morţi şi niciodată nu mai moare. Noi ştim că dacă Cristos - Capul - este viu în veci, nici Biserica - care este trupul lui Cristos - nu poate niciodată să moară.

C. În Efeseni 3:20, 21 se spune că Biserica a fost creată pentru a arăta lumii pe Cristos şi strălucirea Lui.

D. În Efeseni 5:23, 24 se spune că Biserica are menirea de-a asculta şi a duce la îndeplinire planul capului ei, Isus Cristos.Persoane interesate