Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 29. Cum poate fi întristat Duhul Sfânt


CAPITOLUL 29
CUM POATE FI ÎNTRISTAT DUHUL SFÂNT

Trebuie să ne amintim că Duhul Sfânt ca şi Domnul Isus şi Dumnezeu Tatăl, este o Persoană. Gândindu-ne la acest lucru este mai uşor de înţeles că Duhul Sfânt poate fi întristat. Aceasta se datoreşte dragostei Sale îndelung răbdătoare.

1. CUM POATE FI ÎNTRISTAT DUHUL SFÂNT DE CĂTRE NECREDINCIOŞI

Oamenii care nu cred în Isus Cristos, întristează Duhul Sfânt. El vrea să lucreze în vieţile lor ca ei să creadă în Isus Cristos. Sunt trei moduri prin care oamenii necredincioşi îl întristează pe Duhul Sfânt în timpul acţiunii Sale de a le face cunoscut starea lor de păcat.

A. Duhul Sfânt poate fi stins de cei care îşi împietresc inima şi nu-L ascultă. Faptele Apostolilor 7:51 spune: "Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi." Este trist să vezi cum Duhul Sfânt este jignit când El lucrează în vieţile oamenilor încercând să-i convingă de necesitatea de-a crede în Isus Cristos.

B. Duhul Sfânt este întristat când arătând păcătoşilor dragostea iertătoare a lui Dumnezeu, El este batjocorit.

C. Duhul Sfânt este întristat când cuvinte murdare sunt spuse împotriva Lui. Cel ce face acest lucru nu va fi iertat niciodată.

Matei 12:31-32 spune: "De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor”.

Oricine spune vorbe neadevărate despre naşterea deosebită a Domnului Isus, sau spune despre Cuvântul Lui Dumnezeu că nu este adevărat şi că nu Dumnezeu a făcut lumea, Îl jigneşte pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care a inspirat pe oamenii lui Dumnezeu să scrie Sfintele Scripturi. Duhul Sfânt este acela care a coborât peste Maria ca să rămână însărcinată şi să nască pe Mesia. Duhul Sfânt este cel care a făcut pământul, cum scrie în Geneza în primele capitole. A spune cuvinte rele împotriva a ceea ce Duhul Sfânt a făcut, înseamnă a-L supăra sau jigni. Biblia spune că cine huleşte împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat niciodată.

2. CUM POT CREDINCIOŞII ÎNTRISTA DUHUL SFÂNT

A. Duhul Sfânt locuieşte în creştini ca să-i ajute. El vrea să lucreze în viaţa lor ca să-i elibereze de firea pământească, păcătoasă. În Galateni 5:16-17 se spune: "Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti. Sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi” (Citeşte de asemenea versetele 19-21 căci ele arată cum este firea pământească).

B. Efeseni 4:30 ne arată că Duhul Sfânt poate fi întristat prin felul de trăire a creştinului. Versetul spune: "Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării”.

C. Creştinul poate opri sau împiedica lucrarea Duhului Sfânt în viaţa sa când nu mai ascultă de El. Faptele Apostolilor 5:32b spune: "...Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El." Iar 1 Tesaloniceni 5:19 spune: "Nu stingeţi Duhul”.Persoane interesate