Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 30. Lucrarea Duhului Sfânt înainte de a exista Biserica


CAPITOLUL 30
LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ÎNAINTE DE A EXISTA BISERICA

1. DUHUL SFÂNT A FOST PERSOANĂ A SFINTEI TREIMI, ESTE ŞI VA FI ASTFEL ÎNTOTDEAUNA

2. DUMNEZEU TATĂL, FIUL ŞI DUHUL SFÂNT ARE FIECARE CONTRIBUŢIA SA ÎN LUCRAREA DE CREAŢIE ŞI ÎN CONTINUA EI ÎNTREŢINERE

A. Dumnezeu Tatăl - Geneza 1:1 spune: "La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”.

B. Dumnezeu Fiul - Coloseni 1:16 spune: "Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile cari sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute. Fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El”.

C. Dumnezeu Duhul Sfânt - Geneza 1:26 spune: "Duhul Lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor." Iar Iov 33:4 spune: "Duhul Lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă”.

3. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT ESTE DE A ŢINE TOATE LUCRURILE ÎN FUNCŢIUNE DUPĂ CUM A FOST PLĂNUIT

El aduce frumuseţe pământului şi ţine toate lucrurile la locul lor. Iov 26:13 spune: "Suflarea Lui înseninează cerul". Duhul Sfânt a avut o parte în creaţia cerurilor şi menţinerea lor în locul planificat. Lucrarea Duhului Sfânt este de-a da viaţă prin naşterea din nou. Duhul Sfânt are o lucrare importantă astăzi în toată lumea.

A. El înnoieşte faţa pământului (Psalmul 104:30).

B. El menţine continuitatea vegetaţiei pe pământ (Psalmul 104:10-13).

C. El întreţine viaţa umană şi animală (Iov 33:4; Psalmul 104:11, 12, 14, 21, 27).

4. DUHUL SFÂNT A FĂCUT ANUMITE LUCRURI ÎN TIMPUL VECHIULUI TESTAMENT

A. El descoperea primilor prooroci unde şi ce să vorbească (2 Petru 1:19-21).

B. El a avut un rol important în descoperirea viitorului. El a fost acela care a inspirat Cuvântul lui Dumnezeu primilor prooroci care au scris despre viitor (1 Petru 1:10-12).

5. DUHUL SFÂNT A DAT OMULUI SFÂNTA SCRIPTURĂ (BIBLIA)

(Vezi PARTEA 2, capitolul 11; 2 Samuel 23:2; Isaia 1:2; Ieremia 1:4; Ezechiel 1:3; 2 Petru 1:20-21).

6. DUHUL SFÂNT ESTE CEL CARE DESCOPERE ÎNŢELESUL BIBLIEI

În 1 Corinteni 2:9-14 scrie: "Dar, după cum este scris: "Lucruri pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc". Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte” (Ioan 16:13-15; Efeseni 1:17).

7. UNELE LUCRĂRI SPECIALE PE CARE LE-A FĂCUT DUHUL SFÂNT ÎN TIMPUL CÂT DOMNUL ISUS A FOST PE PĂMÂNT

A. Duhul Sfânt a avut o parte importantă în aducerea Domnului Isus Cristos pe pământ pentru a face lucrarea la care a fost trimis. Ioan 3:34b spune: "...pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură” (Matei 1:18b; Luca 1:35).

B. El a fost prezent când Isus a fost botezat în râul Iordan, şi S-a coborât din cer sub chipul unui porumbel. (Luca 3:22; Ioan 1:32).

C. L-a însoţit pe Domnul Isus în pustie în timpul ispitei lui Satan (Luca 4:1-13).

D. El activa în oameni când Domnul Cristos le vorbea (Ioan 3:3-6; 14:25-26).

E. El a fost acolo când Dumnezeu Tatăl a făcut mărturisirea despre alegerea Domnului Cristos şi când L-a investit public pentru misiunea Sa (Isaia 61:1; Luca 4:16-21).

F. Prin manifestarea puterii Sale a vindecat bolnavi (Faptele Apostolilor 10:38).

G. A însoţit cu putere viaţa Domnului Cristos (Luca 4:14-15).

H. El a contribuit la învierea Domnului Isus Cristos din morţi. Romani 8:11 spune: "Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, cel ce a înviat pe Cristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuieşte în voi”.

I. El comunică oamenilor adevărul şi-i dovedeşte că sunt vinovaţi de păcat. Ucenicii lui Isus au înţeles că sunt păcătoşi, vinovaţi, de aceia ei au venit la Isus.

Cel mai important lucru care trebuie amintit, este că Duhul Sfânt a fost şi va fi Persoană în Sfânta Treime întotdeauna. Duhul Sfânt a făcut lucrări înainte de venirea Domnului Isus pe pământ. El a lucrat cât timp Cristos a fost pe pământ. Duhul Sfânt lucrează şi astăzi şi va lucra veşnic.Persoane interesate