Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > În loc de prefaţă


ÎN LOC DE PREFAŢĂ

Aşa cum odinioară în inima Templului lui Dumnezeu din Ierusalim o încăpere specială era numită "Sfânta Sfintelor", aşa cum în inima Bibliei o carte deosebită este numită "Cântarea Cântărilor", tot aşa între toate cărţile, Biblia, este nu o carte, ci "CARTEA" sau "CARTEA CĂRŢILOR". Ea cuprinde pe lângă istorie şi morală, taina adâncă a vieţii veşnice. Sfântul Apostol Pavel spune că "Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună" (2 Timotei 3:16-17). Iar psalmistul, în meditaţie la poruncile lui Dumnezeu încă înainte de ivirea zorilor, mărturiseşte: "Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea" (Psalm 119:105). Pe lângă adevărul mântuirii, Scriptura cuprinde lucruri adânci, comunicări ale lui Dumnezeu pentru o lume pe care o iubeşte şi pentru care, pe crucea Golgotei, Îşi jertfeşte Fiul. Ea are puterea de a schimba viaţa păcătoasă a omului. De aceea, toată răspândirea de Biblii în România trebuie privită ca intenţia şi iniţiativa lui Dumnezeu de a transforma viaţa a tot mai multe suflete din neamul nostru.

Se întâmpină numeroase piedici în cercetarea Sfintelor Scripturi. Unele vin din afară, altele sunt piedici dinăuntru care pe lângă păcate mari şi mici, se manifestă prin insensibilitate, indispoziţie spirituală şi mai ales prin împrăştierea sufletului în numeroase preocupări care consumă energia şi timpul.

În întâmpinarea acestora, suntem bucuroşi să oferim şi să recomandăm traducerea cărţii de faţă, cititorilor români, ca un ghid util şi plăcut, în stare să le faciliteze un studiu mai sistematic, al Vechiului şi Noului Testament, putând aborda teme spirituale importante pentru viaţa creştină, fiind convinşi în acelaşi timp că Duhul Sfânt pe care orice credincios îl primeşte odată cu darul credinţei şi pocăinţei, vrea şi poate să călăuzească sufletul mântuit în tot adevărul (Ioan 16:13).

Autorul cărţii este un credincios vestitor al Evangheliei, care a lucrat împreună cu soţia sa mulţi ani ca misionar în asprele şi neprimitoarele ţinuturi din nordul Canadei. Dumnezeu l-a binecuvântat ca prin stăruinţă şi răbdare în multe necazuri şi încercări, prin credinţă şi dragoste, cu ajutorul Domnului, să înfiinţeze acolo o misiune creştină şi să câştige suflete pentru Dumnezeu. Unul din aceste suflete a tradus această carte pentru eschimoşi. Dumnezeu i-a dat fratelui Ledyard harul să vadă traducerea studiului său în peste 36 de limbi, printre care în mod deosebit pentru cele din Africa şi India, urmând România, Rusia şi China.

Cartea fratelui Gleason Ledyard reprezintă efortul de sistematizare şi formulare a principalelor învăţături biblice. Viziunea sa, inspirată de litera şi spiritul Sfintelor Scripturi, este de esenţă protestantă şi premilenistă.

Transmiterea acestei cărţi în limba română este o dovadă a interesului şi dragostei autorului pentru poporul nostru atât de încercat în ultimele decenii, despre care românii din America i-au povestit în părtăşiile frăţeşti.

Cei ce s-au străduit la traducerea şi editarea cărţii, se simt onoraţi de a conlucra cu autorul la tipărirea şi la difuzarea ei şi se roagă împreună cu el ca Dumnezeu, binecuvântând cititorii, să folosească din plin această carte spre slava Sa.

Portland,
16 Martie 1992
Aurelian PopescuPersoane interesate