Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 8. Biblia sau Sfintele Scripturi


CAPITOLUL 8
BIBLIA SAU SFINTELE SCRIPTURI

1. SFINTELE SCRIPTURI SUNT DE ORIGINE DIVINĂ

Biblia este singurul Cuvânt scris pe care îl are Dumnezeu pentru om. Cartea Cărţilor, Sfânta Scriptură, nu numai că are în ea cuvinte ale lui Dumnezeu, dar ea însăşi este Cuvântul lui Dumnezeu. Ea cuprinde într-o singură carte, scrierile sfinte ale lui Dumnezeu. În Biblie sunt 66 de cărţi diferite. Din ele, 39 se găsesc în Vechiul Testament, iar 27 sunt în Noul Testament.

Dumnezeu a folosit 40 de oameni, diferiţi, pentru a scrie cuvintele pe care a vrut să le spună oamenilor. Primele cărţi din Biblie au fost scrise cu aproape 1500 de ani înainte de Cristos, iar ultimele au fost scrise până la 100 de ani după înălţarea lui Cristos. De la începutul scrierilor şi până la sfârşitul lor au trecut aproximativ 1600 de ani. În 2 Petru 1:20-21 se spune: "...Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt”.

Sfintele Scripturi au fost scrise cu mult timp în urmă şi totuşi au fost scrise pentru oamenii din toate timpurile. Nu a fost nevoie ca Dumnezeu să mai dea alte scrieri, pentru că cele scrise sunt de ajuns pentru ca omul să poată fi mântuit, instruit şi desăvârşit. Cuvântul scris al lui Dumnezeu cuprinde tot ce are nevoie omul să cunoască despre Dumnezeu, despre Cristos şi despre Duhul Sfânt; despre felul cum un om păcătos poate deveni un copil al lui Dumnezeu, despre pacea pe care o poate primi în suflet despre felul în care trebuie să trăiască şi despre viaţa veşnică. Dumnezeu ne-a dat în scris Cuvântul Său, pe care nu-l schimbă şi care se împlineşte. În Matei 24:35 se spune: "...Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”.

2. SFÂNTA SCRIPTURĂ ARE DOUĂ PĂRŢI: VECHIUL TESTAMENT ŞI NOUL TESTAMENT

Cuvântul "Testament" vine de la înţelesul că Dumnezeu a făgăduit anumite lucruri poporului Său. Mai târziu a căpătat înţelesul de Legământul lui Dumnezeu cu oamenii.

Dumnezeu a avut în vedere dintotdeauna ca oamenii să I se închine. Vechiul Testament sau Vechiul Legământ, poate fi numit vechea formă de închinăciune. Noul Testament sau Noul Legământ, de asemenea poate fi numit noua formă de închinăciune; cele două forme de închinăciune fiind diferite. Prima sau vechea formă de închinăciune cuprindea legi şi rânduieli cu privire la jertfirea de animale sau alte lucruri pe un altar înaintea lui Dumnezeu. În noua formă de închinare, Cristos a fost singurul care a fost în măsură să împlinească toate poruncile din Lege. Când omul se predă lui Cristos, aduce adevărata închinare lui Dumnezeu (Evrei 9:1-14).

A. Vechiul Testament vorbeşte despre începutul lumii şi tot ce a făcut Dumnezeu. Ne arată cum El a dat legi şi porunci de viaţă poporului Său. Ne descrie cum au trăit oamenii la început. Câteodată L-au bucurat pe Dumnezeu, alteori L-au mâniat. Citim cum unii oameni au proorocit despre ce se va întâmpla în viitor. Se spune cum Domnul Cristos, Cel promis, Fiul lui Dumnezeu, va veni să mântuiască pe oameni de pedeapsa păcatului, cu condiţia ca ei să creadă în El.

B. Noul Testament prezintă naşterea, viaţa şi moartea Domnului Isus, care s-au întâmplat după cum au scris profeţii în Vechiul Testament. În el este scris despre începuturile Bisericii şi încercările prin care a trecut ea şi ce trebuie să facă Biserica pentru a fi plăcută lui Dumnezeu. Este scris despre ceea ce se va întâmpla înainte ca Domnul Cristos să vină a doua oară pe pământ şi cum se va face aceasta.

3. BIBLIA ESTE "CARTEA"

Cuvântul "Biblie" vine din limba în care a fost scris Noul Testament. Biblie însemnează carte. După 500 de ani de la naşterea lui Cristos, Cărţile Sfinte au fost numite Sfânta Biblie.

Uneori scrierile din Biblie se numesc Scripturi, care înseamnă Scrieri Sfinte. Primii creştini au numit Cuvântul lui Dumnezeu - Scripturi.Persoane interesate