Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 37. Lucrări puternice, dar mincinoase, făcute cu ajutorul lui Satan


CAPITOLUL 37
LUCRĂRI PUTERNICE, DAR MINCINOASE, FĂCUTE CU AJUTORUL LUI SATAN

În toate timpurile au existat oameni care au făcut lucrări miraculoase (minuni) cu ajutorul diavolului. Această activitate poartă numele de magie. Biblia condamnă astfel de practici păcătoase. În Deuteronom 18:9-14 scrie: "După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeu tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ţi îngăduie lucrul acesta” (2 Corinteni 6:17).

1. MAGIA ESTE PRACTICATĂ ÎN URMĂTOARELE FELURI:

A. Preziceri despre viitor (Geneza 44:5; Osea 4:12).

B. Preziceri făcute cu ajutorul duhurilor sau morţilor (1 Samuel 28:8; 1 Cronici 10:13-14; 2 Cronici 33:6).

C. Preziceri despre viitor bazate pe fapte trecute (Ezechiel 21:21).

D. Ducerea oamenilor în rătăcire (Geneza 41:8; Exodul 7:11; Daniel 4:7).

E. Magia neagră (care are ca scop distrugerea omului).Persoane interesate