Subtila seducere a Bisericii > 28. De ce depinde


CAPITOLUL 28
DE CE DEPINDE

Multor creştini treji şi multor adunări li se aduce astăzi reproşul: "Vouă vă lipseşte împuternicirea, vă lipseşte puterea, la voi nu este totuşi aşa cum ar trebui să fie după Biblie!"

Dacă vrem să fim sinceri, atunci în faţa acestui reproş noi trebuie să ne aplecăm. Oricine care ar spune despre el că totul este în ordine, ar trebui să se socotească făţarnic. Însă alternativa pentru a primi o adevărata viaţă de credinţă, nu este metoda rapidă de punere a mâinilor, primirea rapidă a unei "a două binecuvântări" prin atingere sau botezul cu Duhul Sfânt, să ai evenimente senzaţionale în viaţă, carisme şi experienţe fanteziste. Toate acestea duc în final la înălţarea de sine. Calea biblică de a ajunge la mai multe roade ale Duhului este alta. Numai o sigură dată scrie în Biblie faptul că Tatăl aleargă, că Creatorul aleargă cu paşi mari în întâmpinarea creaţiunii Sale şi anume în istoria fiului pierdut. Aici avem cazul când cineva avea parte de binecuvântare, de belşug şi de harul lui Dumnezeu cu viteza vântului.

Pastorul Busch a pus odată întrebarea: "Cui i-a alergat Tatăl în întâmpinare? Oamenilor mari ai acestei lumi, sau celor evlavioşi, sau credincioşilor din biserici? Privitor la tema noastră ar trebui să lărgim întrebarea: "..sau oamenilor care năzuiesc spre mai multe daruri ale Duhului, spre botezul cu Duhul Sfânt sau care vor mai multe experienţe?” Nu! Ci Tatăl aleargă în întâmpinarea celui păcătos care cere iertare: "Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva Ta" (Luca 15:21). Dacă noi păşim în felul acesta înaintea Domnului nostru, atunci primim în grabă harul; binecuvântarea, plinătatea şi puterea lui Dumnezeu.

Acesta este drumul spre inima lui Dumnezeu, drumul spre mai multă putere duhovnicească: pocăinţa! În scrisorile către biserici sunt prezentate stări foarte demne de plâns. Este posibil ca în viaţa de credinţă să existe în realitate şi paşi înapoi, însă nici unei Biserici nu-i reproşează Domnul Isus că nu ar fi primit botezul cu Duhul Sfânt sau chiar faptul că ar avea prea puţine daruri. Totuşi El spune de cinci ori: Pocăieşte-te!

Să dea Domnul să primim har să mergem zilnic pe drumul crucii, pe drumul zdrobirii noastre şi al ascultării, ca din acestea să primim mereu harul, binecuvântarea şi puterea lui Dumnezeu, ca în aceste zile din urmă să putem birui şi în toată curăţia să ducem o viaţă care să-I facă cinste lui Dumnezeu şi să lase în urmă binecuvântări.Persoane interesate