Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 54. Împărăţia de 1000 de ani


CAPITOLUL 54
ÎMPĂRĂŢIA DE 1000 DE ANI

Cuvântul "mileniu" înseamnă o mie de ani. În primele şapte versete ale Apocalipsei Capitolul 20, expresia "o mie de ani" se foloseşte de şase ori.

Bisericile sunt împărţite privind opinia a ceea ce ne învaţă Sfintele Scripturi despre perioada de 1000 de ani. În privinţa aceasta există trei păreri diferite:

1. PREMILENISMUL

Învăţătura aceasta susţine că Cristos va reveni la începutul perioadei de o mie de ani în care Cristos va domni împreună cu credincioşii guvernând lumea. În primii trei sute de ani, aceasta a fost o învăţătură a Bisericii primare.

2. AMILENISMUL

Învăţătura aceasta susţine că Mileniul a început odată cu prima venire a lui Cristos şi trece prin toată perioada Noului Testament până la sfârşitul veacului. Ea susţine că deja creştinii guvernează acum împreună cu Cristos iar cei ce au murit guvernează deja cu El în ceruri.

3. POSTMILENISMUL

Susţine că Cristos va reveni pe pământ după ce s-a încheiat perioada de 1000 de ani.

Două lucruri importante vor avea loc înainte de perioada de 1000 de ani:

1. BĂTĂLIA DE LA ARMAGHEDON

Va avea loc un război mondial împotriva lui Dumnezeu şi a evreilor (Apocalipsa 16:12-16). Cristos va avea putere deplină peste toţi cei ce declară război lui Dumnezeu, pentru că El va veni din cer şi va distruge oştirile păcătoase (Psalmul 2; Isaia 29:1-8; Ioel 3:9; Zaharia 14:1-5; 14:12-15; Apocalipsa 19:17-21).

2. NEAMURILOR VOR FI JUDECATE

După ce Cristos va câştiga războiul la Armaghedon, El va face judecata neamurilor, naţiunilor lumii (Matei 25:31-46).

Alte câteva lucruri care se vor întâmpla:

1. SATANA VA FI LEGAT ŞI ARUNCAT ÎN ADÂNC TIMP DE 1000 DE ANI (Apocalipsa 20:1-3).

2. CREDINCIOŞII ÎNVIAŢI DIN MORMINTE VOR AVEA TRUPURI PROSLĂVITE ŞI VOR DOMNI CU CRISTOS PE PĂMÂNT (Apocalipsa 20:4).

3. LUMEA PĂCĂTOASĂ NU VA FI ÎNVIATĂ DIN MORŢI PÂNĂ DUPĂ PERIOADA DE 1000 DE ANI (Apocalipsa 20:5,12).

4. POPORUL EVREU VA DEVENI PUTEREA CONDUCĂTOARE A LUMII ÎN TIMPUL CELOR 1000 DE ANI (Zaharia 8:23; 14:8,9,16; Romani 11:23-32).

Perioada de 1000 de ani, şi ce se va întâmpla evreilor şi neamurilor.

1. CREŞTINII VOR GUVERNA ÎMPREUNĂ CU CRISTOS

Aceasta înseamnă, de asemenea, că acei ce au suferit pentru Cristos în timpul încercărilor, vor domni împreună cu Cristos. În Apocalipsa 20:4 se spune: "Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele li s-a dat judecata. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu, şi ale celor ce nu se închinaseră fiarei şi icoanei ei, şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au înviat şi au împărăţii cu Cristos o mie de ani”.

2. DUMNEZEU A FĂCUT O PROMISIUNE LUI DAVID, CARE NICIODATĂ NU A FOST ÎNCĂLCATĂ

Dumnezeu a promis că tronul pe care David a stat să-şi conducă poporul, va fi păstrat pe vecie (2 Samuel 7:11-17; Ieremia 33:17). Când Cristos a venit ca un copil pe pământ, în Betleem, El a avut dreptul să ia acel tron. (Luca 1:32). Când Cristos se va întoarce să guverneze pământul, El va folosi acelaşi tron. (Isaia 9:6-7). Templul lui Dumnezeu construit de fiul lui David, va fi reconstruit (Faptele Apostolilor 15:16). Evreii vor fi un popor respectat şi onorat pe pământ (Zaharia 8:13).

3. BĂTĂLIA DE LA ARMAGHEDON

Aceasta va avea loc înainte de perioada de 1000 de ani şi nu va distruge întreaga omenire de pe pământ ci numai ostile participante la acea bătălie. Popoarele din alte părţi ale lumii vor cunoaşte cine este Cristos. În Romani 14:11 se spune: "Fiindcă este scris: ‚Pe viaţa Mea Mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu’". Dacă fiecare genunchi se va pleca înaintea lui Cristos, aceasta nu înseamnă că toate acele popoare îşi vor pune încrederea lor în Cristos. Este una să te închini înaintea Lui şi alta ca cineva să-şi pună încrederea în El. Dacă vreun popor va continua să lupte împotriva lui Dumnezeu şi nu I se va supune, poporul respectiv va fi pedepsit imediat (Zaharia 14:16-19). Un lucru important pentru acel timp va fi o trăire sfântă.

Motivul perioadei de 1000 de ani.

1. PERIOADA DE 1000 DE ANI VA FI CÂND DUMNEZEU VA CERCETA PE OM PENTRU ULTIMA OARĂ

Perioada de 1000 de ani nu este ceea ce aşteaptă creştinii. Ei privesc înainte spre Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:9-22). Această perioadă de 1000 de ani va fi când Dumnezeu va cerceta pe om pentru ultima dată. Totul va fi deosebit de bine atunci, pentru că Satana va fi legat şi nu va mai sta în cale, iar Cristos va domni.

2. PERIOADA DE 1000 DE ANI VA FI UN TIMP SPECIAL PENTRU EVREI

Mica în 4:6-7 spune: “În ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei şchiopi, voi strânge grămadă pe cei izgoniţi, şi pe aceia pe cari-i chinuisem. Din cei şchiopi voi face o rămăşiţă, din cei ce erau risipiţi, un neam puternic; şi Domnul va împăraţi peste ei, pe muntele Sionului, de acum şi până-n veac”. Atunci va fi pace pe tot pământul (Isaia 2:2-4; Mica 4:3-4). Atunci vor fi suficienţi bani, mâncare sau orice alte lucruri (Isaia 35). Toate animalele se vor împăca bine împreună (Isaia 11:6-9). Cristos va domni cu înţelepciune peste toate lucrurile. Orice va face şi va spune El va fi corect (Isaia 11:1-4).

După 1000 de ani, Satana va fi dezlegat pentru o vreme. El va umbla pe tot pământul încercând să înşele popoarele. Multă lume îl va crede şi-l va urma. Curând după aceasta, el va fi aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 20:10). Pământul şi cerurile vor trece, în Apocalipsa 20:11, se spune: "Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele”. Aceasta este, fără îndoială, ceea ce Petru a descris în 2 Petru 3:7-10. Apoi scaunul de domnie mare şi alb unde este aşezat Dumnezeu va fi văzut, şi tuturor celor care niciodată nu şi-au pus nădejdea în Cristos li se va comunica sentinţa judecăţii (Apocalipsa 20:11-15). Cel ce va sta pe scaunul alb de domnie va fi Isus Cristos (Ioan 5:22; Faptele Apostolilor 17:31).Persoane interesate