Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 11. Sfintele Scripturi sunt date şi însufleţite de Dumnezeu


CAPITOLUL 11
SFINTELE SCRIPTURI SUNT DATE ŞI ÎNSUFLEŢITE DE DUMNEZEU

Cum au fost inspirate Sfintele Scripturi, este greu de înţeles. Nimeni nu are cunoştinţă deplină.

1. DUMNEZEU A ÎNCREDINŢAT UNOR OAMENI SĂ SCRIE CUVÂNTUL SĂU

De-a lungul a 1600 de ani, 40 de oameni au fost întrebuinţaţi de Dumnezeu să scrie cele 66 de cărţi ale Bibliei, care alcătuiesc o singură carte. Ele spun despre o singură cale de a fi mântuit de păcate şi de a merge în cer. Nici o altă carte religioasă nu se ocupă de aşa ceva şi nu s-a dovedit a conţine adevărul despre acestea aşa cum îl conţine Biblia.

Este greu de priceput cum au fost inspirate Sfintele Scripturi. O putere deosebită, necunoscută în zilele noastre, a fost dată oamenilor sfinţi, care au scris în propriile lor cuvinte ceea ce Dumnezeu le-a vorbit. Oameni sfinţi au fost înzestraţi cu puterea de a scrie corect, fără greşeli şi fără omisiuni. Puterea Duhului Sfânt a fost aceea care i-a făcut capabili să scrie Sfintele Scripturi. Aceasta ne arată că alte cărţi nu sunt inspirate de Dumnezeu. Duhul Sfânt i-a călăuzit pe scriitorii Bibliei în ceea ce au scris şi în cuvintele pe care le-au folosit. Se înţelege astfel, că primele scrieri nu au avut greşeli. (Este posibil ca bibliile scrise în diferite limbi să aibă greşeli. De-a lungul vremii, în numeroase limbi unele cuvinte şi-au schimbat înţelesul şi astfel s-ar putea întâmpla ca ele să nu mai reprezinte chiar acelaşi lucru. Este bine ca omul care citeşte o biblie să fie sigur că traducerea acesteia corespunde înţelesului din limba în care s-au scris cărţile Bibliei.)

2. DUMNEZEU A DAT CUVÂNTUL SĂU OMULUI

Dumnezeu este atotputernic, sfânt, curat, plin de iubire şi are milă de omul pe care l-a creat. Se vede pretutindeni că Domnul a făcut toate lucrurile spre folosul omului. El dă aer pentru respiraţie, dă ploaie şi soare ca seminţele să crească. El a dat omului pricepere să înţeleagă cum să folosească toate lucrurile. Dar, omul are nevoie de ceva mai mult. Omul ştie că are probleme cu păcatul, se simte vinovat şi ştie că ceva nu este în ordine în inima sa. Nici unul din lucrurile pe care i le-a dat Dumnezeu, sau înţelepciunea pe care o are, nu-l pot ajuta să scape de vinovăţia lui faţă de Dumnezeu. Omul ştie că este ceva dincolo de viaţa aceasta, el trebuie să fie gata pentru viaţa de dincolo de moarte. Dumnezeu care i-a dat omului toate cele trebuincioase trupului, i-a dat şi o cale de a cunoaşte şi pricepe cum să se împace cu Dumnezeu. I-a dat omului Cuvântul Său sfânt.

3. CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU TREBUIE SĂ FIE CREZUT

A. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este mai importantă decât orice altă carte religioasă, deoarece învaţă pe om cum trebuie să se împace cu Dumnezeu. Ea arată cât de grav este păcatul şi face cunoscut păcătosului calea de a scăpa de el.

B. În două rânduri, Sfânta Scriptură arată cum Dumnezeu şi Cristos Şi-au scris cuvintele. În Exodul 31:18 spune: "Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu." Iar în Ioan 8:6 spune: "...Dar Isus S-a plecat în jos, şi scria cu degetul pe pământ." Amândouă, aceste scrieri, au fost repede distruse. Cele două table ale Legii au fost sfărâmate de Moise, când acesta a văzut poporul închinându-se la un viţel de aur şi apoi foarte curând oamenii au călcat peste praful în care scrisese Domnul Isus. Dar, Dumnezeu este satisfăcut prin scrierea Legii Sale şi a Evangheliei de către oamenii pe care El i-a ales pentru aceasta şi i-a inspirat.

C. Este important să cunoaştem că Domnul Isus a crezut şi a învăţat scrierile Vechiului Testament. Niciodată Cristos nu le-a spus ucenicilor să fie atenţi la greşelile care ar putea fi în Sfintele Scripturi. Domnul Isus a comparat faptele rele ale oamenilor din vremea Sa cu cerinţele Cuvântului lui Dumnezeu scris în Vechiul Testament (Matei 23). În Luca 9:55 spune: "Isus S-a întors spre ei, i-a certat, şi le-a zis: ‚Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!’"

Dacă a fost aşa de uşor pentru El să pătrundă gândurile lor, tot aşa de uşor Îi era să cunoască şi să le comunice erorile sau greşelile cuprinse în Sfintele Scripturi, dacă s-ar fi găsit aşa ceva în ele.

Dar Cristos întotdeauna a folosit Sfintele Scripturi, arătând prin aceasta că orice cuvânt din ele poate fi crezut. În Matei 5:18 spune: "Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile." În Luca 21:22, spune: "...vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris." Iar în Luca 24:44 scrie: "...trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi în Psalmi." Isus a folosit cuvinte din Legea dată prin Moise, din cărţile profeţilor şi din Psalmi, când vorbea despre Vechiul Testament. Toate aceste scrieri nu ar fi fost folosite de Cristos, dacă ele n-ar fi fost date de Duhul Sfânt şi dacă ele n-ar fi fost adevărate.

4. BIBLIA ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU - NU CUVÂNTUL OMULUI

Aşa dar, Sfintele Scripturi au fost scrise de oameni special aleşi de Dumnezeu pentru aceasta. Cuvântul scris al lui Dumnezeu a fost insuflat de El. De-a lungul vremii alţi oameni au scris cuvintele lui Dumnezeu pe piei de animale sau pe papirus. Cele dintâi s-au distrus, degradat sau pierdut. Totuşi unele manuscrise s-au păstrat, ele se găsesc în bibliotecile marilor oraşe ale lumii, şi pot fi citite de cei care cunosc limbile în care au fost scrise. În zilele noastre se mai găsesc încă vreo 1000 de suluri ale Vechiului Testament şi aproape 4000 de manuscrise ale Noului Testament.Persoane interesate