Călăuzire în înţelegerea Sfintelor Scripturi > 52. Semnele timpurilor


CAPITOLUL 52
SEMNELE TIMPURILOR

Anumite semne arată că întoarcerea lui Cristos este aproape. Luca 21:31 spune: "Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape”. Cuvântul lui Dumnezeu atenţionează oamenii ca ei să nu fie surprinşi (1 Tesaloniceni 5:1-4). Nu este cunoscută ziua şi ora. Numai Dumnezeu ştie aceasta. Matei 24:36 spune: "Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”.

În Matei 24:3-14 sunt date acele semne:

1. MULŢI OAMENI VOR FOLOSI NUMELE LUI CRISTOS ÎN MOD FALS. Versetul 5 spune: "Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ‚Eu sunt Cristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi”.

2. VOR AVEA LOC RĂZBOAIE ŞI SE VA VORBI MULT DESPRE RĂZBOAIE. Versetele 6-7 spun: "Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă spăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii”.

3. VA FI FOAMETE. Versetul 7 spune: "Şi, pe alocurea... va fi foamete”.

4. PĂMÂNTUL SE VA CUTREMURA ŞI SE VA DESPICA. Versetul 7 spune: "Şi pe alocurea, vor fi cutremure de pământ”.

5. CREDINCIOŞII VOR FI URÂŢI, CHINUIŢI ŞI OMORÂŢI. Versetul 9 spune: "Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu”.

6. MULŢI VOR CĂDEA ŞI SE VOR RĂTĂCI. Versetul 10 spune: "Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii”.

7. VOR ÎNCEPE SĂ PREDICE MULŢI ÎNVĂŢĂTORI MINCINOŞI. Versetul 11 spune: "Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi”.

8. DIN CAUZA MULTELOR PĂCATE, OAMENII SE VOR ÎNRĂI. Versetele 12-13 spun: "Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit”.

Semnele acestea sunt date şi în alte părţi:

9. VOR FI MULTE PĂCATE ŞI OAMENII SE VOR ÎNŞELA UNII PE ALŢII

1 Tesaloniceni 5:3 spune: "Când vor zice: " Pace şi linişte!" atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, şi nu va fi chip de scăpare”.

10. OAMENII VOR FI EGOIŞTI ŞI LACOMI DE BANI. 2 Timotei 3:2 spune: "Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori”.

11. COPIII ŞI TINERII NU-ŞI VOR ASCULTA PĂRINŢII. 2 Timotei 3:2 spune: "Căci oamenii vor fi... neascultători de părinţi”.

12. OAMENII VOR FI NERECUNOSCĂTORI, FĂRĂ EVLAVIE. 2 Timotei 3:2 spune: "Căci oamenii vor fi... nemulţumitori, fără evlavie”.

13. OAMENII VOR FI INSENSIBILI UNII CU ALŢII. EI VOR IUBI DISTRACŢIILE ÎN LOC SĂ-L IUBEASCĂ PE DUMNEZEU. 2 Timotei 3:3-4 spune: "Fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu”.

14. EVANGHELIA LUI CRISTOS VA FI PREDICATĂ ÎN TOATĂ LUMEA. Matei 24:14 spune: "Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”.

15. EVREII SE VOR ÎNTOARCE ÎN ŢARA LOR. Ezechiel 36:24 spune: "Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră”.

16. EVREII VOR FACE DEŞERTUL SĂ DEVINĂ O GRĂDINĂ. Isaia 35:1 spune: "...pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul”. Exact aşa este statul Israel astăzi, atât de diferit faţă de ceea ce era acum câţiva ani în urmă.

17. OAMENII VOR VIZITA LOCURI NECUNOSCUTE ŞI ZESTREA LOR DE CUNOŞTINŢE VA FI MAI MARE CA ORICÂND. Daniel 12:4 spune: "...Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte”.Persoane interesate