Graiul martirilor creştini din primele secole > Prefaţă


Prefaţă

Puţine lucruri sunt în istoria omenirii mai zgudui­toare ca suferinţele martirilor. Atacaţi, în primele veacuri după Cristos, de duşmanii păgâni, iar mai târziu de cei ce mărturiseau că sunt urmaşii blândului şi milostivului Mântuitor - care totuşi au fost lipsiţi de orice pic de milă şi compătimire omenească - aceşti bravi susţinători ai credinţei au fost întemniţaţi, torturaţi şi omorâţi cu miile.

Îngrozitoare cum sunt unele relatări din acestea despre oribilele bestialităţi ale omului faţă de om, ele ne pot fi folositoare nouă, celor de astăzi, spre a aprecia just binecuvântările de care ne bucurăm şi suntem în stare să comparăm drepturile şi libertăţile noastre cu tirania şi nedreptatea acelor zile.

Sunt doar câteva sute de ani de când cele mai crude pedepse erau aplicate nu criminalilor periculoşi statului, ci unor oameni nevinovaţi, cei mai nobili şi mai buni din vremea lor, a căror singură vină era refuzul lor de a renunţa la credinţa ce le era mai scumpă decât însăşi viaţa lor.

Curajul neclintit al martirilor când erau confruntaţi de-a dreptul cu moartea, în cele mai teribile forme, aproape că ne face să credem că ei n-au fost simple făpturi omeneşti, supuşi fricii şi durerii, având aceeaşi dragoste de viaţă, aceleaşi afecţiuni ca şi noi, ci parcă ar fi fost fiinţe de alt rang, astfel formate să fie indi­ferente faţă de suferinţele fizice şi să se dovedească împotriva slăbiciunii mintale. Dar relatările despre vieţile lor ne încredinţează că au fost oameni. Cuvintele lor, faptele lor, scrierile lor, uneori apărarea înflăcărată, despărţirile lor, felul cum îşi luau rămas bun de la familie şi de la prieteni, îi arată că erau din aceeaşi carne şi sânge ca noi. Diferenţa era în zelul lor fierbinte şi în credinţa înflăcărată a lor, ce creştea tot mai puternic în faţa prigoanelor, a închisorilor, ce creştea tot mai puternic în faţa prigoanelor, a închisorilor, a schingiuito­rilor, încât lumina cu mult mai multă strălucire decât flăcările focului în care li se mistuiau trupurile lor.

Istoriile martirilor au avut veacuri de-a rândul un loc de frunte în literatura creştină. Acest fel de scrieri au fost găsite alături de scrierile sfinte şi de cărţile de devoţiune. Unele istorii din prezentul volum au fost scoase din aceste izvoare. Cele care descriu persecuţiile de la începutul creştinismului, fiind tradiţionale, ne-au rămas de la vechii scriitori bisericeşti; cele din urmă, sunt din „Cartea martirilor" de John Fox.

Din mulţimea mare a martirilor, am ales pe cei în ale căror suferinţe putem găsi învăţături deosebit de folositoare sufletelor noastre. Desigur au fost mulţi credincioşi, care în focul suferinţelor au fost mai sclipi­tori ca diamantul, dar despre ei nu s-a scris nici un rând. Pe aceştia îi vom cunoaşte în ceruri.

În descrierea suferinţelor, am căutat să redau stilul ciudat şi relatarea grafică ce caracterizează originalele.

Facă Domnul ca ele să fie o mare binecuvântare.

Petru Popovici

Persoane interesate